Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Thăng Bình
Tiêu đề Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Thăng Bình
Mô tả ngắn Số/Ký hiệu: 2082/QD-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng - Chủ tịch
Tải về

Nội dung liên quan