Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Thăng Bình
Tiêu đề Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Thăng Bình
Mô tả ngắn Số/Ký hiệu: 13/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Húy - Phó Chủ tịch
Tải về

Nội dung liên quan