Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Mở rộng khu tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ huyện Thăng Bình
Tiêu đề Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Mở rộng khu tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ huyện Thăng Bình
Mô tả ngắn Số/Ký hiệu: 3258/QĐ-UBND ; Người ký: Trần Đình Tùng - Phó Chủ tịch
Tải về

Nội dung liên quan