Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2017
Tiêu đề Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2017
Mô tả ngắn Số/Ký hiệu: 04/NQ-HĐND ; Người ký: Phan Công Vỹ - Chủ tịch
Tải về

Nội dung liên quan