default Orange

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 260 items in 13 pages
1 Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025
Số/Ký hiệu: 01-NQ/ĐH ; Người ký: Phan Công Vỹ - Bí thư Huyện ủy
Đã xem: 1315 lượt

05/08/2020
2 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 13, HĐND huyện Thăng Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Số/Ký hiệu: 12/TB-HĐND ; Người ký: Nguyễn Thanh Phong - Chánh Văn phòng
Đã xem: 1789 lượt

02/07/2020
3 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh Quý I/2020; nhiệm vụ công tác trọng tâm trong Quý II/2020
Số/Ký hiệu: 81/BC-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng - Chủ tịch
Đã xem: 1641 lượt

10/04/2020
4 Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: 250/KH-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng - Chủ tịch
Đã xem: 1691 lượt

13/03/2020
5 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính huyện Thăng Bình năm 2020
Số/Ký hiệu: 174/KH-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng - Chủ tịch
Đã xem: 1629 lượt

27/02/2020
6 Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, văn thư - lưu trữ năm 2020
Số/Ký hiệu: 129/KH-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng - Chủ tịch
Đã xem: 1287 lượt

17/02/2020
7 Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020
Số/Ký hiệu: 01/CT-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng - Chủ tịch
Đã xem: 1152 lượt

05/02/2020
8 Kế hoạch về việc cải thiện và nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI), Chỉ số hài lòng (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn huyện Thăng Bình năm 2020 và những năm tiếp theo
Số/Ký hiệu: 71/KH-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng - Chủ tịch
Đã xem: 1011 lượt

03/02/2020
9 Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020
Số/Ký hiệu: 54/KH-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng - Chủ tịch
Đã xem: 846 lượt

20/01/2020
10 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Thăng Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Số/Ký hiệu: 33/TB-HĐND ; Người ký: Nguyễn Thị Thu Sang - Phó Chánh Văn phòng
Đã xem: 951 lượt

20/11/2019
11 Công văn về việc chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Số/Ký hiệu: 1042/UBND-NV ; Người ký: Võ Văn Hùng - Chủ tịch
Đã xem: 1846 lượt

01/10/2019
12 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên UBND huyện Thăng Bình, nhiệm kỳ 2016-2021
Số/Ký hiệu: 2653/QĐ-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng - Chủ tịch
Đã xem: 1879 lượt

24/09/2019
13 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Thăng Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Số/Ký hiệu: 23/TB-HĐND ; Người ký: Nguyễn Thanh Phong - Chánh Văn phòng
Đã xem: 1485 lượt

04/09/2019
14 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 8/2019 và 8 tháng năm 2019; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9/2019
Số/Ký hiệu: 231/BC-UBND ; Người ký: Nguyễn Thanh Phong - Chánh Văn phòng
Đã xem: 1337 lượt

03/09/2019
15 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Thăng Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Số/Ký hiệu: 15/TB-HĐND ; Người ký: Nguyễn Thanh Phong - Chánh Văn phòng
Đã xem: 1698 lượt

09/07/2019
16 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường
Số/Ký hiệu: 40/2019/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng
Đã xem: 1759 lượt

13/05/2019
17 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 4/2019, 4 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng 5/2019
Số/Ký hiệu: 118/BC-UBND ; Người ký: Nguyễn Thanh Phong - Chánh Văn phòng
Đã xem: 1936 lượt

07/05/2019
18 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN Quý I; nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý II năm 2019
Số/Ký hiệu: 86/BC-UBND ; Người ký: Hồng Quốc Cường - Chủ tịch
Đã xem: 1881 lượt

01/04/2019
19 Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2019
Số/Ký hiệu: 395/QĐ-UBND ; Người ký: Hồng Quốc Cường
Đã xem: 951 lượt

28/02/2019
20 Kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính, Văn thư - Lưu trữ năm 2019
Số/Ký hiệu: 171/KH-UBND ; Người ký: Hồng Quốc Cường - Chủ tịch
Đã xem: 935 lượt

28/02/2019