NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Kiểm soát TTHC

     1. Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND huyện Thăng Bình về việc thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" trực thuộc Văn phòng HĐND & UBND huyện Thăng Bình.

     2. Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 01/2/2018 của UBND huyện Thăng Bình về việc thay đổi thành viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" trực thuộc Văn phòng HĐND & UBND huyện Thăng Bình.

     3. Quyết định số 2223/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND huyện Thăng Bình về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện Thăng Bình.
    
     4. Quyết định số 2237/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND huyện Thăng Bình về việc Ban hành Nội quy làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của UBND huyện Thăng Bình.

     5. Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND huyện Thăng Bình về việc Ban hành Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Thăng Bình. 

     6. Kế hoạch số 308/KH-UBND ngày 25/3/2020 của UBND huyện Thăng Bình về việc Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Thăng Bình năm 2020.       

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

Thông báo

Thống kê truy cập

00009548123

Hôm nay: 3746
Hôm qua: 6707
Tháng này: 23936
Tháng trước: 268698
Năm này: 1360922
Năm trước: 1845672