NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Ủy ban nhân dân

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
1 Cường Hồng Quốc Cường Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 0905176471
hqc1959@gmail.com
2 Thức Trần Văn Thức UV BTV Huyện ủy,  Phó Chủ tịch Thường trực 0987895676
tranvanthuc_hu@thangbinh.gov.vn
3 Húy Nguyễn Văn Húy HUV, Phó Chủ tịch 0905.356.732
nguyenvanhuy1964@gmail.com
4 Hương Nguyễn Văn Hương HUV, Phó Chủ tịch 0905.129.144
tbnguyenhuong@gmail.com
5 Sơn Hoàng Châu Sơn HUV, Phó Chủ tịch 0905981195
sonhoang101280@gmail.com
6 Phước Phạm Văn Phước UV BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện - Ủy viên
7 Xuân Trần Văn Xuân UV BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện - Ủy viên 0913430032
8 Phong Nguyễn Thanh Phong HUV, Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện - Ủy viên 0905914740
thanhphonghutb@gmail.com
9 Lân Dương Ngọc Lân HUV, Trưởng phòng Nội vụ - Ủy viên
10 Dũng Võ Tiến Dũng HUV, Chánh Thanh tra huyện - Ủy viên
11 Sơn Trương Công Sơn HUV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch - Ủy viên
12 Khiết Đoàn Thanh Khiết HUV, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT - Ủy viên
13 Hùng Trương Công Hùng HUV, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin - Ủy viên
14 Tuyển Phan Văn Tuyển HUV, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo - Ủy viên
15 Thành Lê Đình Thành HUV, Trưởng phòng Tư pháp - Ủy viên
16 Hòe Phạm Phú Hòe Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng - Ủy viên 0905.165.195
17 Xuân Nguyễn Thị Xuân HUV, Trưởng phòng Lao động - Thương binh & Xã hội - Ủy viên 0905.310.967
18 Tuấn Võ Văn Tuấn Trưởng phòng Y tế - Ủy viên

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo
Thống kê truy cập

00006859308

Hôm nay: 9664
Hôm qua: 11475
Tháng này: 120101
Tháng trước: 73643
Năm này: 517779
Năm trước: 1008487