Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Thông tin - Truyền thông

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trên Cổng thông tin điện tử huyện, Cổng thông tin điện tử thành viên các xã, thị trấn và trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị

Tác giả: Ngọc Đào Ngày đăng: 9:53 | 25/05/18 Lượt xem: 867

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phát triển chính quyền điện tử, số hóa các thủ tục hành chính, sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến để xử lý các hồ sơ, thủ tục hành chính trong cơ quan Nhà nước… nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước, phục vụ tốt cho công dân, doanh nghiệp là chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước ta.

     Thời gian qua, Phòng Văn hóa & Thông tin huyện đã tích cực tham mưu UBND huyện xây dựng Cổng/Trang TTĐT cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. Các cổng/trang TTĐT đã trở thành kênh thông tin quan trọng để người dân, doanh nghiệp có thể tìm kiếm thông tin, theo dõi, giám sát các hoạt động của cơ quan Nhà nước, góp phần minh bạch hóa hoạt động của cơ quan Nhà nước. Trong đó, thông tin chỉ đạo và điều hành của các cấp chính quyền được cập nhật thường xuyên, kịp thời trên cổng/trang TTĐT. Bộ thủ tục hành chính các cấp chính quyền được công khai, cập nhật thường xuyên; các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, quy hoạch ngành, lĩnh vực đang được công khai đầy đủ theo quy định. Nhờ hoạt động của Cổng/trang TTĐT đã góp phần giúp giới thiệu, quảng bá hình ảnh của các địa phương, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các thông tin chỉ đạo, điều hành, qua đó giúp người dân có thể tương tác với lãnh đạo UBND huyện, xã, thị trấn tốt hơn.
     Cổng thông tin điện tử (Cổng TTĐT) huyện chính thức đi vào hoạt động từ tháng 07/2014 trên cơ sở nâng cấp Trang thông tin điện tử huyện. Để đáp ứng được nhu cầu truy cập ngày càng nhiều của người xem và bắt kịp với công nghệ thiết kế mới, ngày 22/1/2018, Phòng VHTT đã tham mưu nâng cấp Cổng TTĐT huyện với giao diện mới, thay đổi hoàn toàn giao diện cũ, bổ sung giao diện mobile phù hợp với các thiết bị smartphone, máy tính bảng,...bổ sung modul giấy mời họp có tính năng thông báo giấy mời tới địa chỉ email, lịch công tác cũng có sự thay đổi để thuận tiện cho người xem được dễ dàng hơn; tốc độ truy cập được cải thiện. Cổng thông tin điện tử huyện đã tích cực phát huy có hiệu quả trong việc cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của UBND huyện; các thông tin từng bước được đổi mới, bám sát các định hướng tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, góp phần không nhỏ vào việc công khai hóa thủ tục hành chính, minh bạch thông tin, phục vụ ngày càng hiệu quả cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trung bình mỗi tháng có khoảng 75.000 lượt người truy cập, mỗi ngày trung bình 2.500 lượt người truy cập vào Cổng thông tin điện tử huyện. Cổng thông tin điện tử huyện luôn chú trọng, đảm bảo an toàn và an ninh thông tin là nhiệm vụ thường xuyên, không để bị mất, lộ, lọt bí mật Nhà nước hoặc sai phạm phải xử lý về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Dữ liệu được bảo đảm toàn vẹn, không có trường hợp mất mát gây ảnh hưởng đến hoạt động Cổng TĐTT huyện. Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Nam khắc phục kịp thời các sự cố kỹ thuật phát sinh trong quá trình vận hành Cổng. Hiện nay có trên 50 cộng tác viên tham gia gửi tin, bài, ảnh hoạt động cho Cổng thông tin điện tử huyện. Cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, các địa phương đã có nhiều nỗ lực tích cực trong việc viết tin, bài, gửi hình ảnh đến Tổ biên tập Cổng TTĐT huyện để duyệt đăng bài. Cộng tác viên đưa tin kịp thời, chất lượng, phản ánh tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện và các địa phương trong huyện.
     Các cổng TTĐT thành viên bước đầu thực hiện tốt chức năng là kênh thông tin chính thống của các xã, thị trấn; chất lượng tin, bài, hình ảnh đăng tải ngày càng được nâng lên, tương đối đa dạng. Các địa phương đã củng cố thành lập Ban biên tập, đề ra quy chế hoạt động của đài và Cổng thông tin điện tử thành viên. Cổng TTĐT thành viên các xã, thị trấn cơ bản đã đăng tải các nội dung theo quy định. Tiêu biểu như xã Bình Đào, Hà Lam, Bình Trị, Bình Trung, Bình Sa, Bình An. Cán bộ, công chức các xã, thị trấn đã có nhiều nỗ lực trong việc viết tin, bài, hình ảnh để đăng tải lên Cổng TTĐT thành viên và gửi lên Cổng TTĐT huyện. Đặc biệt cán bộ, công chức ở xã Bình An, Bình Phục, Hà Lam, Bình Sa, Bình Hải, Bình Nam là cộng tác viên thường xuyên của Cổng TTĐT huyện. Các địa phương cũng đã bố trí kinh phí để duy trì hoạt động Cổng TTĐT thành viên.
     Trang thông tin điện tử của Phòng Nội vụ đã cơ bản được cập nhật cơ sở dữ liệu đầy đủ, đáp ứng yêu cầu tra cứu thông tin của CBCCVC và người dân. Đã cung cấp đầy đủ thông tin trên các mục: Thông tin giới thiệu, Tin tức, văn bản (Tổ chức nhà nước, CCHC, thi đua – khen thưởng, tôn giáo, xây dựng chính quyền,…); Mở các chuyên mục theo từng thời điểm: Thi tuyển công chức cấp xã, Bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, tuyển dụng công chức hành chính năm 2016,… Trung bình mỗi tháng có hơn 9000 lượt truy cập đã góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành của UBND huyện trong công tác cải CCHC, thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, nâng cao chỉ số xếp hạng CCHC của huyện trên bảng xếp hạng của tỉnh. Các trang thông tin điện tử của Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện cơ bản cung cấp các thông tin cần thiết của đơn vị.
     Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trên Cổng thông tin điện tử huyện và Cổng thông tin điện tử thành viên, thời gian đến Cổng TTĐT huyện cần: Vận động cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan tích cực tham gia viết tin, bài. Nâng cao chất lượng tin, bài, dữ liệu trên Cổng TTĐT, đảm bảo đa dạng, phong phú, có hệ thống và đặc biệt phải đảm bảo tính khách quan, trung thực. Tiếp tục cập nhật những nội dung còn thiếu và mở các chuyên mục theo từng thời điểm. Cập nhật đầy đủ, kịp thời, có hệ thống các văn bản chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện để các cơ quan, đơn vị, địa phương có thể dễ dàng tìm kiếm, khai thác các văn bản trên Cổng TTĐT huyện. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên Cổng TTĐT huyện. Đối với các Cổng TTĐT thành viên: Bố trí kinh phí đảm bảo duy trì hoạt động của cổng; nghiên cứu nâng cấp giao diện Cổng thông tin điện tử thành viên theo công nghệ mới. Củng cố kiện toàn Ban biên tập, đề ra quy chế hoạt động Cổng TTĐT thành viên và nâng cao trách nhiệm ban biên tập trong việc phê duyệt tin bài, quản trị Cổng TTĐT thành viên bảo đảm hoạt động có hiệu quả. Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền kịp thời các công tác chỉ đạo điều hành của Đảng ủy – HĐND - UBND – Các ban ngành đoàn thể ở địa phương đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; phản ánh kịp thời các sự kiện kinh tế, văn hoá, chính trị, xã hội trên địa bàn xã, thị trấn. Nghiên cứu tạo lập các kênh thông tin còn thiếu và thực hiện cập nhật đầy đủ thông tin vào các kênh thông tin đã được tạo lập, thường xuyên cập nhật thông tin hoạt động của ngành, địa phương. Luôn nắm thông tin và cập nhật tin tức kịp thời về các chế độ chính sách, việc quản lý, chỉ đạo, điều hành đối với từng vấn đề cụ thể cho nhân dân. Rà soát, bổ sung các văn bản chỉ đạo, điều hành (trừ văn bản mật) của địa phương được cập nhật lên Cổng TTĐT thành viên. Thu hút cộng tác viên ở tại địa phương gửi tin, bài hoạt động.
N.Đ

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo
Thống kê truy cập

00007075168

Hôm nay: 2252
Hôm qua: 2869
Tháng này: 157786
Tháng trước: 178175
Năm này: 733639
Năm trước: 1008487