Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Thăng Bình thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Nông thôn mới

Xã Bình Phú sẽ tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới vào ngày 20.3 2018

Tác giả: Đức Hạnh Ngày đăng: 14:57 | 16/03/18 Lượt xem: 757

Bình Phú là xã miền núi, cách trung tâm huyện Thăng Bình khoảng 12 km về phía Tây. Diện tích tự nhiên hơn 2.800 ha. Toàn xã có 05 thôn với 1.210 hộ, 4.593 khẩu. Cơ cấu kinh tế của xã: nông nghiệp 63,5%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 22%, thương mại và dịch vụ 14,5%;

     UBND xã xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2017 được UBND huyện Thăng Bình phê duyệt tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 04/02/2013. Trên cơ sở Đề án được phê duyệt, Đảng ủy xây dựng Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, tổ chức quán triệt đến toàn Đảng bộ và nhân dân trong xã. UBND xã hợp đồng đơn vị tư vấn lập quy hoạch tổng thể xây dựng nông thôn mới được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 14/06/2013.
     Năm 2013 khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới, xã Bình Phú chỉ đạt 02 tiêu chí (gồm tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư và tiêu chí số 19 về Quốc phòng an ninh); thu nhập bình quân đầu người 17,2 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo15,54%.
     Qua 05 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Phú đã chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất; thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang lao động công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, nhằm nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo cho nhân dân.
     Hằng năm, Đảng ủy chỉ đạo UBND xã xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để tổ chức thực hiện các nội dung, chỉ tiêu, tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Bình Phú đạt chuẩn nông thôn mới với những kết quả đáng phấn khởi.
     Xã đã tổ chức thực hiện quy hoạch và quản lý quy hoạch tổng thể, quy hoạch sản xuất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch khu trung tâm xã đáp ứng yêu cầu với tình hình thực tiễn của địa phương, phù hợp và đảm bảo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu và đảm bảo tiêu chí môi trường.
     UBND xã lập đề án phát triển sản xuất được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 30/6/2014, UBND xã căn cứ Đề án để xây dựng Phương án hỗ trợ phát triển sản xuất hằng năm và tổ chức thực hiện như mô hình Cơ giới hóa nông nghiệp, mô hình trồng tiêu, mô hình trồng dừa xiêm, mô hình trồng cây ăn quả, …, đặc biệt là mô hình trồng rừng, đây là lợi thế và là nguồn thu nhập chủ yếu của nhân dân trong những năm gần đây. Một số mô hình sản xuất tiêu biểu như: Hộ ông Nguyễn Trãi tại thôn Linh Cang, quy mô 3000m2, 600 choái tiêu; hộ ông Nguyễn Sáng tại thôn Lý Trường, quy mô 2000m2, 400 choái tiêu; mô hình trồng môn hương của hộ ông Nguyễn Xô tại thôn Long Hội, quy mô 3000m2; mô hình chăn nuôi heo tập trung, quy mô 2000 con; …Hợp tác xã nông nghiệp tuy mới thành lập nhưng đã đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất nông nghiệp như điều tiết nước tưới đảm bảo, tổ chức liên doanh, liên kết trong sản xuất nông nghiệp, ổn định giá cả đầu ra nông sản cho nhân dân. Toàn xã có 184 cơ sở kinh doanh, trong đó có 19 cơ sở kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 27 cơ sở kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ (ăn uống, giải khát, giải trí) , 16 cơ sở cơ khí gò hàn, 05 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Bên cạnh đó công ty may Minh Hải được đầu tư và đi vào hoạt động, tạo việc làm và đem lại thu nhập ổn định cho 100 công nhân. Chợ Hà châu được nâng cấp, sửa chữa, tạo điều kiện thuận lợi cho tiểu thương buôn bán, giao thương hàng hóa. Dịch vụ vận tải phát triển đến 11 đơn vị; dịch vụ phục vụ lễ, đám cũng tăng cả về số lượng lẫn chất lượng.
     Từ những kết quả về công tác phát triển sản xuất, ngành nghề, thương mại dịch vụ, đến cuối năm 2017 thu nhập bình quân đầu người đạt 31,17 triệu đồng, tăng 13,97 triệu đồng so với năm 2013; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,51 %, giảm 12,03% so với năm 2013; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52%, tăng 31,2% so với năm 2013; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 85,52%, tăng 43,5% so với năm 2013.
     Trong 05 năm qua, địa phương đã xây dựng hoàn thiện các kết cấu hạ tầng phục vụ dân sinh, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, và các nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình khác, hệ thống đường giao thông nông thôn được bê tông hóa 38,89/41,99km, đạt 92,61%; giao thông nội đồng được cứng hóa 4,87/6,77km, đạt 72%; Cứng hóa kênh mương nội đồng được 17,04/21,49 km, đạt 79%. Ngoài ra xây dựng mới trạm bơm tổ 18, trạm bơm Phước Hà và trạm bơm Đức An, các công trình thủy lợi cơ bản đã phục vụ công tác tưới, tiêu cho cây trồng, diện tích tưới chủ động đạt 98,47%. Mạng lưới điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện, có 100% hộ dân sử dụng điện an toàn thường xuyên. Cơ sở trường học đã được kiên cố, tầng hóa đủ chuẩn về cơ sở vật chất 03/03 trường, tăng 02 trường so với năm 2013. Năm 2013, khi mới bắt đầu xây dựng nông thôn mới, toàn xã chỉ có 04 nhà văn hóa thôn nhưng chưa đạt chuẩn, trung tâm văn hóa xã chưa được xây dựng kiên cố. Đến nay hội trường trung tâm xã, các nhà văn hóa thôn, cổng làng văn hóa, khu thể thao được xây dựng và nâng cấp đảm bảo đạt chuẩn theo quy định.
     Cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ giảng dạy và thực hành ngày càng được tăng cường, chất lượng giáo dục được cải thiện, đến nay có 2/3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, 3/3 trường đạt chuẩn về cơ sở vật chất. Công tác y tế được kiện toàn tổ chức bộ máy y tế xã, thôn, tổ chức thực hiện tốt các chương trình về y tế như công tác tiêm phòng, công tác khám chữa trị bệnh ban đầu cho nhân dân. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi năm 2017 là 6,41%, vận động nhân dân tham gia các loại hình bảo hiểm y tế đạt 85,52%. Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được duy trì phát động thường xuyên, đến nay có 87,5% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 10/10 dòng tộc đạt tộc họ văn hóa, 5/5 thôn đạt thôn văn hóa và các cơ quan, đơn vị đóng trên đại bàn xã đạt chuẩn về văn hóa. Đặc biệt trong năm 2017, xã Bình Phú vinh dự được Bộ văn hóa, thể thao và du lịch tặng bằng khen xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đó là sự khích lệ to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà. Thực hiện đảm bảo chính sách cho người có công cách mạng, chính sách an sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo năm 2017 giảm còn 3,51%. Công tác quản lý và bảo vệ môi trường, khoáng sản được chú trọng, tập trung tuyên truyền cho người dân về luật môi trường, khoáng sản được thường xuyên và sâu rộng trong nhân dân, đến nay hệ thống đường làng, ngõ xóm được sạch đẹp, thành lập tổ thu gom rác thải, có 100 % hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, hầu hết các hộ dân đều có 3 công trình vệ sinh gồm nhà tiêu, nhà tắm và bể chứa nước sinh hoạt. Công trình nghĩa trang nhân dân được xây dựng, quy tập tại một điểm, tạo nên cảnh quang môi trường thông thoáng ở nông thôn. Hệ thống chính trị từ xã đến thôn thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đến nay đội ngũ cán bộ công chức đảm bảo 100% đạt 3 chuẩn, Đảng bộ xã đạt danh hiệu "trong sạch vững mạnh”. Mặt trận Tổ Quốc, các Hội đoàn thể xã đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã được giữ vững, không xảy ra các vụ việc phức tạp. Trong 5 năm qua đã xây dựng nhiều mô hình như: mô hình tiếng mõ an ninh, mô hình thắp sáng đường quê, mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự, mô hình tiếng loa an ninh. Thường xuyên phát động các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc và “toàn dân phòng chống tố giác tội phạm” ... đã tác động không nhỏ đến việc gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Tháng 12 năm 2017, thôn Linh Cang đã được UBND huyện Thăng Bình Quyết định công nhận đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu. Việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tuy được triển khai thực hiện trong thời gian chưa đầy 1 năm, nhưng bước đầu đạt được những kết quả khả quan, các hộ dân tập trung chỉnh trang lại vườn nhà, xây dựng các mô hình vườn mẫu để phát triển sản xuất, đa số nhân tích cực tham gia bảo vệ môi trường sạch đẹp.
     Đạt được những kết quả như trên, ngoài lợi thế điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, thì sự tập trung quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền trong công tác tuyên truyền, vận động được chú trọng, nhận thức của nhân dân được nâng lên, tạo được sự đồng thuận trong Đảng và toàn dân. Từ nguồn vốn đầu tư trực tiếp Chương trình và các nguồn vốn khác, kết cấu hạ tầng nông thôn đã được đầu tư xây dựng khá hoàn chỉnh như hệ thống, giao thông, thủy lợi, điện, trường, cơ sở vật chất văn hóa, trạm y tế.... đảm bảo chuẩn theo quy định, bước đầu đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, bộ mặt nông thôn được khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên.
     Qua 5 năm triển khai thực hiện chương trình với nguồn lực đầu tư khá lớn, đến nay xã Bình Phú đã hoàn thành 19 tiêu chí và sẽ tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới vào ngày 20.3 2018.
Đ.H

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo
Thống kê truy cập

00006482795

Hôm nay: 34
Hôm qua: 4964
Tháng này: 52881
Tháng trước: 88385
Năm này: 141266
Năm trước: 1008487
Số người đang Online: 62