NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học tập, nêu gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác giả: Lê Vũ Dũng Ngày đăng: 7:46 | 17/10/14 Lượt xem: 2797

Gương mẫu là tia sáng được hình thành nên nhân cách của một con người và phát ra từ tâm hồn trong sáng, là mệnh lệnh không lời của trái tim, phản ánh đầy đủ tư chất của một con người. Sức mạnh của nêu gương đạo đức được bắt nguồn từ tính tự giác cao, từ hành vi khiêm tốn, chịu khó học hỏi, trau dồi, có ý nghĩa vô cùng to lớn.

     Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự nêu gương về đạo đức, học và làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ, tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đưa nước ta đến năm 2020 có một nền kinh tế công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại; trước hết tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 - khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” có hiệu quả , thiết thực củng cố niềm tin đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân.
     Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian khổ, hy sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một tấm gương đạo đức mẫu mực cho mọi người học tập và noi theo. Tấm gương đạo đức của Người đã đạt tới sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa giáo dục đạo đức và nêu gương đạo đức, đạt tới sự nhất quán giữa công việc và đời tư, giữa đạo đức vĩ nhân và đạo đức đời thường. Người nhận thức rằng: Đối với các dân tộc phương Đông thì “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Do vậy, khi địa vị càng cao, trách nhiệm càng lớn thì yêu cầu gương sáng càng cao, Người đã ra sức tự hoàn thiện mình để trở thành tấm gương đạo đức trong sáng, toàn diện.
     Gương sáng Hồ Chí Minh…
     Sau 30 năm, bôn ba tìm đường cứu nước đến khi trở về cùng đồng chí, đồng bào cả nước “nếm mật, nằm gai” làm cách mạng, phải đấu tranh vượt qua biết bao gian lao và thử thách để làm nên Cuộc Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa- Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Khi nước nhà vừa giành được độc lập, chính quyền còn non trẻ, buổi đầu gầy dựng cơ đồ, đất nước đang phải đối chọi với 3 loại giặc: “Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm”. Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn dân đoàn kết, quyết tâm tiêu diệt 3 loại giặc trên. Với “giặc đói”, Người phát động toàn xã hội bằng hành động cụ thể, cứ mười ngày mỗi người nhịn ăn một bữa để lấy số gạo đó cứu những người bị đói và chính Người đã làm gương nói đi đôi với làm, thực hiện trước điều ấy. Người khuyên rằng, đạo lý truyền thống tốt đẹp của nhân dân Việt Nam là “thương người như thể thương thân”, “một miếng khi đói, bằng một gói khi no”, phải nhường cơm xẻ áo cho nhau để vượt qua đói nghèo; đi đôi với việc làm trước mắt, Người kêu gọi quốc dân đồng bào đoàn kết, giúp nhau lao động sản xuất, đẩy mạnh tăng gia, làm ra nhiều của cải vật chất để lo liệu cho gia đình và dành một phần ủng hộ Chính phủ nuôi quân đánh giặc, bảo vệ Tổ quốc. Đối với “giặc dốt”, Người phát động phong trào “bình dân học vụ”- người biết chữ dạy cho người chưa biết chữ, không phân biệt trẻ già, trai gái, tất cả với tinh thần khiêm tốn, tự tin, ngày thì lo tăng gia sản xuất, tối đến rũ nhau đi học; ai siêng năng, học giỏi, sớm biết đọc, biết viết thì Người viết thư khen ngợi biểu dương, chẳng bao lâu cả nước có hàng triệu người đọc thông, viết thạo. Đối với giặc ngoại xâm, tuy chúng đã thất bại, nhưng không từ bỏ dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa, Người yêu cầu mọi người phải đề cao cảnh giác, ra sức bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thành quả của cách mạng vừa giành được; tất cả điều đó đã nâng lên thành triết lý hành động cách mạng vì dân, vì nước trong mỗi con người Việt Nam ta.
     Học tập và nêu gương
     Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu gương thì trước hết phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, nói phải đi đôi với làm- Nói phải nói đúng, nói đủ; làm thì phải làm đến nơi, đến chốn. Trong đó chủ yếu trên ba mối quan hệ đối với mình, đối với người, đối với việc. Đối với mình phải không tự cao, tự đại, tự mãn, kiêu ngạo… mà luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân, phải tự phê bình mình như rửa mặt hàng ngày; đối với người, luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, không dối trá, lừa lọc, khoan dung, độ lượng; đối với việc, dù trong hoàn cảnh nào phải giữ nguyên tắc “dĩ công vi thượng” (để việc công lên trên, lên trước việc tư), đã phụ trách việc gì thì phải tận tâm, tận lực làm cho kỳ được, không sợ khó khăn, gian khổ, việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh.
     Để giáo dục bằng nêu gương đạt kết quả cao, Người chủ trương: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới” . Trong gia đình, ông bà là gương tấm mẫu mực cho con cháu; cha mẹ là tấm gương sáng cho các con; anh chị là tấm gương đối với các em; cả gia đình là tấm gương trong sáng của dòng tộc và làng xóm; trong nhà trường, thầy, cô giáo là tấm gương cho học trò; trong cơ quan, tổ chức thì cán bộ lãnh đạo là tấm gương cho cấp dưới; người này có thể nêu gương cho người khác học tập làm theo. Trong cuộc sống hàng ngày, người cán bộ, đảng viên chẳng những phải có trách nhiệm tự tu dưỡng tốt để trở thành con người có đời tư trong sáng mà còn phải là tấm gương giúp nhân dân nhìn vào đó làm những điều đúng, điều thiện, chống lại thói hư, tật xấu.
     Xây phải đi đôi với chống. Hồ Chí Minh đã sớm khởi xướng và kiên trì cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong mọi thời điểm cách mạng. Người chỉ rõ: “Muốn xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội thì trước hết phải chiến thắng kẻ thù bên trong của mỗi chúng ta là chủ nghĩa cá nhân” . Vì chủ nghĩa cá nhân là căn bệnh chính, đẻ ra trăm thứ bệnh và nhiều thói hư tật xấu trong cán bộ, đảng viên. Nguy hiểm hơn, “những người mắc bệnh này thì đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của Đảng, của dân tộc, do đó mà tự tư, tự lợ.Dùng của công làm của tư; dựa vào thế lực của Đảng để theo đuổi mục đích riêng của mình”. Người đã tiên lượng, thấy trước tính nguy hiểm, độc hại của chủ nghĩa cá nhân khi nước ta hòa bình, thống nhất: “Việc đấu tranh với kẻ địch ở tiền tuyến còn dễ, nhưng việc đấu tranh với kẻ địch trong người, trong nội bộ, trong tinh thần là một khó khăn, đau xót” . Những dự cảm, tiên lượng đó của Người đã được thực tiễn chứng minh, làm rõ.
     Không lâu trước khi qua đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân” . Bởi vì “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như
ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong ".
     Sau 01 năm, Đảng ta triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” . Nghị quyết thẳng thắn chỉ ra rằng: Hiện nay, “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...”. Với phương châm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể nang, né tránh và 4 nhóm giải pháp, trong đó chú trọng nhất, tiên quyết là nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mà cốt lõi của việc học tập và làm theo Hồ Chí Minh là: tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Như vậy, để tiếp tục thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, các quy định về xây dựng Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của BCH TW và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, khóa XI, Đảng ta một lần nữa yêu cầu phải phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong công tác, học tập, phong cách lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên ở nơi công tác, trong tổ chức đảng và ở nơi cư trú.
     Bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế, nước ta đang đối mặt với nhiều thách thức. Thách thức lớn nhất vẫn là một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất về đạo đức, lối sống sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Mất lòng tin của nhân dân là mất tất cả. Bởi vì, một khi quần chúng, nhân dân đã mất niềm tin vào đạo đức của người cầm quyền, người lãnh đạo thì niềm tin chính trị của họ cũng không còn. Người lãnh đạo có được nhân dân tâm phục, khẩu phục hay không là ở chỗ đó. Sau khi Lê-nin qua đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết những dòng xúc động về tấm gương đạo đức vĩ đại của V.I.Lê-nin: “Không phải chỉ thiên tài của Người, mà chính là tính coi khinh sự xa hoa, tinh thần yêu lao động, đời tư trong sáng, nếp sống giản dị, tóm lại là đạo đức vĩ đại và cao đẹp của người thầy đã ảnh hưởng lớn lao tới các dân tộc Châu Á và đã khiến cho trái tim của họ hướng về Người không gì ngăn cản nổi” . Đến lượt mình, Hồ Chí Minh đã để lại một tấm gương đạo đức cao đẹp trong sáng, trở thành một trong những người có ảnh hưởng sâu rộng nhất đối với nhân dân các nước trên thế giới trong thế kỷ XX.; là tấm gương anh hùng giải phóng dân tộc, là danh nhân văn hóa của dân tộc Việt Nam.
     Gương mẫu là một mệnh lệnh của trái tim, thể hiện bằng hình ảnh soi sáng. Sức mạnh của nêu gương đạo đức, phong cách vô cùng to lớn.          
     Năm 2014, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề nội dung: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự nêu gương về đạo đức, phong cách lối sống, từ tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong mỗi người chúng ta ai ai cũng có thể học và làm được. “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền”  nếu như mỗi chúng ta khiêm tốn, tích cực và thường xuyên phấn đấu học hỏi lẫn nhau, ra sức tu thân, tu chí, thì nhất định sẽ là tấm gương sáng của nhiều người. Nêu gương sẽ có hiệu ứng lan tỏa, lôi kéo quần chúng noi theo, đảng viên đi trước, làng nước đi sau, tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.
Lê Vũ Dũng
L.V.D

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo
Thống kê truy cập

00006852415

Hôm nay: 2771
Hôm qua: 11475
Tháng này: 113208
Tháng trước: 73643
Năm này: 510886
Năm trước: 1008487