Nhiệt liệt chào mừng 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) và 133 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2019)!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Cải cách hành chính

Huyện Thăng Bình kiểm tra công tác cải cách hành chính, văn thư - lưu trữ năm 2017

Tác giả: Đoàn Thiện Ngọc Vũ Ngày đăng: 7:48 | 27/10/17 Lượt xem: 1255

Nhằm triển khai thực hiện Chương trình số 07-CTr/HU ngày 22/8/2016 của Huyện ủy Thăng Bình thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam (khóa XXI) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 09/3/2017 của UBND huyện Thăng Bình về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính, văn thư - lưu trữ năm 2017;

     UBND huyện Thăng Bình đã ban hành Quyết định số 2518/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 về việc thành lập các Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính, văn thư - lưu trữ năm 2017. Thành phần gồm đại diện lãnh đạo, công chức các cơ quan: Văn phòng HĐND & UBND huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Nội vụ huyện và tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của từng địa phương theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần trên 08 lĩnh vực của Chỉ số cải cách hành chính Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tại Kế hoạch số 659/KH-UBND ngày 08/6/2015 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thăng Bình; đồng thời kết hợp thực hiện điều tra xã hội học để đánh giá, chấm điểm các tiêu chí “Chất lượng phục vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”, “Chất lượng cán bộ công chức” phục vụ cho công tác đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2017.
Một buổi làm việc của Đoàn Kiểm tra tại xã Bình Lãnh
     Qua kiểm tra giúp UBND huyện đánh giá chính xác, thực chất tình hình, kết quả tổ chức triển khai thực hiện; khắc phục, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các lĩnh vực công tác cải cách hành chính, văn thư - lưu trữ tại UBND các xã, thị trấn; đồng thời làm cơ sở cho việc đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2017 và các năm tiếp theo. Đồng thời, tạo sự chuyển biến về tính kỷ luật, kỷ cương, nhận thức, trách nhiệm đối với cán bộ, công chức nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, văn thư - lưu trữ tại các địa phương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước.
     Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, điều tra xã hội học, các Đoàn kiểm tra sẽ tham mưu UBND huyện ban hành thông báo kết luận kiểm tra và gửi đến UBND các xã, thị trấn.
Đ.T.N.V
Đ.T.N.V

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo
Thống kê truy cập

00006718609

Hôm nay: 2975
Hôm qua: 133
Tháng này: 53045
Tháng trước: 150887
Năm này: 377080
Năm trước: 1008487