NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Văn hóa - Xã hội

Một số kinh nghiệm trong hoạt động xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc và phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2010 - 2020

Tác giả: Huỳnh Thị Xuân Ngày đăng: 14:23 | 19/11/20 Lượt xem: 130

Gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội, nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm nòng cốt của mình trong công tác xây dựng gia đình, trong những năm qua các cấp Hội trên địa bàn huyện đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ "Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc". Từ đây, chất lượng cuộc sống của gia đình, của hội viên được nâng cao, góp phần khẳng định vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

     Với mục tiêu xây dựng gia đình xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc và phòng chống bạo lực gia đình, thực hiện phương châm hướng về cơ sở, đối tượng trực tiếp là phụ nữ, hằng năm, Hội LHPN huyện, cơ sở đã triển khai nhiều hoạt động, trong đó tập trung vào tuyên truyền, vận động và hướng dẫn, hỗ trợ phụ nữ thực hiện tốt phong trào thi đua ''Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc'' và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; triển khai thực hiện tốt Đề án 938 về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ '' và Cuộc vận động ''Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch'', với 8 tiêu chí gồm 05 tiêu chí “không”: Không đói nghèo; không có bạo lực gia đình; không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không vi phạm chính sách dân số; không có trẻ em suy dinh dưỡng và trẻ em bỏ học và tiêu chí 03 sạch: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Sau 07 năm thực hiện đến năm 2018, 03 tiêu chí sạch được thay đổi: Sạch từ nhà ra ngõ; sạch từ ngõ ra đường; sạch trong sản xuất, chế biến, kinh doanh lương thực, thực phẩm.
     Qua đó, hằng năm, các cấp Hội thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ Hội; tổ chức các buổi truyên truyền, học tập chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình cho phụ nữ và các thành viên trong gia đình; tổ chức học tập, vận động thực hiện 08 tiêu chí của Cuộc vận động ''Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch'' gắn với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền về các văn bản luật như Bình đẳng giới, Phòng chống bạo lực gia đình, Hôn nhân gia đình, bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em… tại các chi, tổ Hội với trên 48.500 lượt phụ nữ được tuyên truyền; ngoài ra Hội LHPN huyện và cơ sở phối hợp với Đài truyền thanh, Ban văn hóa xã hội xây dựng chuyên mục phát thanh “Phụ nữ với đời sống gia đình và xã hội” để tuyên truyền thường xuyên trên Đài truyền thanh về thực hiện 08 tiêu chí 5 không 3 sạch, về xây dựng gia đình hạnh phúc, các văn bản luật, các gương điển hình trong xây dựng gia đình hạnh phúc, làm kinh tế giỏi, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, nuôi con ăn học thành tài,…
     Hằng năm, Hội LHPN huyện phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức tuyên truyền và tư vấn pháp luật tại các xã, đã tổ chức trên 60 buổi tuyên truyền và tư vấn, gồm các luật: Hôn nhân gia đình, Luật trẻ em, Phòng chống bạo lực gia đình, Hình sự, Dân sự, luật An ninh mạng, các văn bản luật liên quan về phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em.
     Đồng thời, 100% cơ sở Hội thường xuyên phối hợp với các ngành liên quan tại địa phương tổ chức các hoạt động biểu dương, khen thưởng, gặp mặt các gia đình tiêu biểu, các gương điển hình trong xây dựng gia đình hạnh phúc vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), Ngày gia đình Việt Nam (28/6) và Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10),...
     Tổ chức hội nghị, diễn đàn, đối thoại, tọa đàm,… để nắm nhu cầu nguyện vọng của phụ nữ. Trên cơ sở đó hằng năm mỗi cơ sở Hội xây dựng kế hoạch giúp ít nhất 2 hộ thoát nghèo, 02 hộ đạt 08 tiêu chí cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, với các hoạt động như: Hỗ trợ sinh kế cho gần 1.500 chị dựa trên nhu cầu, nguyện vọng của từng hộ phụ nữ nghèo như trao con giống (heo, gà, trâu, bò,…), giúp về dụng cụ, phương tiện lao động sản xuất như máy xay nước mía, máy may, xe máy, xe đạp, xây dựng nhà, giúp về vốn, kiến thức,… với tổng trị giá trên 2,2 tỷ đồng; tuyên truyền, hỗ trợ các kiến thức trong phòng chống bạo lực gia đình, nuôi dạy con phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm,... Qua đó, hằng năm có ít nhất 44 hộ được Hội giúp đạt các tiêu chí 5 không 3 sạch, 44 hộ được Hội giúp thoát nghèo. Đến cuối năm 2020, có 100% gia đình trên địa bàn huyện triển khai thực hiện thuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, có 41.356 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí, tỷ lệ 87.89%, 100% hộ phụ nữ nghèo được Hội giúp, trong đó có 1.721 phụ nữ chủ hộ được Hội giúp thoát nghèo bền vững; hỗ trợ, giúp đỡ 60 chị khởi nghiệp, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 21% năm 2011 xuống còn 3,82% năm 2019.
     Để các hoạt động triển khai ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút tập hợp các thành viên trong gia đình HVPN tham gia vào các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình, Hội chú trọng xây dựng các mô hình trợ lực như mô hình “Nàng dâu tộc họ”; các CLB “Gia đình hạnh phúc”,“Phòng chống bạo lực gia đình”, “Phòng chống HIV/AIDS”, “Cha mẹ nuôi dạy con tốt”; tổ, nhóm “Phụ nữ không có con hư hỏng, không có người thân vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội”, mô hình chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch kiểu mẫu xây dựng nông thôn mới, nhóm phụ nữ xây dựng gia đình 5 không 3 sạch,... Định kỳ các mô hình tổ chức sinh hoạt hướng dẫn các gia đình cách thức làm ăn phát triển kinh tế, tổ chức tốt cuộc sống gia đình, chăm sóc giáo dục con, phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, tổ chức chương trình khuyến học nhằm tạo sự gắn kết thành viên với mô hình, động viên các gia đình vượt qua khó khăn xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Kết quả, đến nay toàn huyện có 84 mô hình trợ lực về xây dựng gia đình hạnh phúc, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường có 3.778 thành viên tham gia.
     Ngoài ra, nhằm giúp những trường hợp bị bạo lực gia đình có nơi tạm lánh và được hỗ trợ giúp đỡ, Hội LHPN 22 xã đã xây dựng, duy trì được 57 địa chỉ tin cậy. Hằng năm các địa chỉ đã chủ động giúp đỡ cho các trường hợp bị bạo lực gia đình và tham gia hòa giải nhiều vụ mâu thuẫn gia đình, hàn gắn các cặp vợ chồng có nguy cơ đổ vỡ trở lại chung sống hạnh phúc, cụ thể như: Đã tư vấn cho trên 15 trường hợp mâu thuẩn gia đình trở về đoàn tụ, sống hạnh phúc, trong đó tiêu biểu là địa chỉ tin cậy: chị Nguyễn Thị Thế Vân - Bình Quý, Nguyễn Thị Quế - Bình Trị, Mai Thị Hoa – thôn Ngọc Sơn Đông xã Bình Phục, Trần Thị Xuân Vân - thôn Cao Ngạn, xã Bình Lãnh,... Một số trường hợp tư vấn, giúp đỡ: Gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn - Quý Phước 2 - Bình Quý; gia đình chị Nguyễn Thị Quế - Vinh Đông - Bình Trị, chị Nguyễn Thị Châu - thôn Bình An xã Bình Định Bắc, gia đình chị Nguyễn Thị Phương – thôn Cao Ngạn, xã Bình Lãnh,…
     Công tác giải quyết đơn thư, tham gia hòa giải, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình cũng được Hội chú trọng thực hiện, trong những năm qua Hội LHPN huyện và xã đã tiếp nhận và giải quyết 10 đơn bạo lực gia đình, tranh chấp nuôi con. Khi nhận được đơn cầu cứu, những đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết Hội đã tư vấn đưa đơn đến cơ quan chức năng để giải quyết theo đúng pháp luật là 7 đơn; còn lại Hội phối hợp với Phòng LĐTB&XH làm việc với chính quyền địa phương, phối hợp với các đoàn thể xã, thôn tiếp cận nạn nhân và đối tượng nắm tình hình, thực hiện công tác hòa giải, phân tích sự việc, tuyên truyền, vận động đã giúp 13 trường hợp trở về sống hòa thuận. Đặc biệt Hội LHPN huyện đã tiếp nhận đơn bạo lực gia đình của chị Nguyễn Thị Phú, ở tại tổ 02 thôn Liễu Trì xã Bình Nguyên, Hội đã làm việc với Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Nam để tiếp nhận nơi tạm lánh cho nạn nhân, phối hợp với UBND xã tổ chức buổi hòa giải, đến nay chồng chị Phú đồng ý cho chị Phú về nhà mẹ ruột sinh sống và các con để chờ ngày ly hôn, qua đó Hội LHPN huyện và xã Bình Nguyên đã hỗ trợ cho chị Phú 2.000.000đ góp phần giúp chị ổn định cuộc sống, mua sắm đồ dùng học tập cho các con vào năm học mới. Ngoài ra vụ bạo lực gia đình của chị Trần Thị Vy xã Bình Đào, nạn nhân bị bạo lực phải đến sống tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh Quảng Nam. Hội LHPN huyện, xã phối hợp với Phòng LĐTB&XH đến thăm, động viên và tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng của chị Vy để hỗ trợ giúp chị ổn định cuộc sống. Qua đó Hội LHPN huyện, xã Bình Đào đã hỗ trợ 1 chiếc xe máy và số tiền 8 triệu đồng để chị Vy đi buôn bán làm ăn.
     Với những hoạt động trên, từ năm 2010 đến nay các cấp Hội trên địa bàn huyện đã đóng góp tích cực vào Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn huyện. Các vụ việc về mâu thuẩn gia đình; phụ nữ, trẻ em bị bạo hành, xâm hại xảy ra đều có sự vào cuộc kịp thời của tổ chức Hội, tỷ lệ hộ gia đình thuộc diện đói nghèo có phụ nữ ngày càng giảm, ý thức của phụ nữ và các thành viên trong gia đình về xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phòng chống bạo lực gia đình ngày càng nâng cao. Chị em phụ nữ ngày càng tự tin, biết vươn lên để xây dựng tổ ấm của mình, làm chủ về kinh tế, nêu ra chính kiến để đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho bản thân và gia đình. Tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa không ngừng tăng lên theo các năm.
H.T.X

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

Thông báo

Thống kê truy cập

000010155172

Hôm nay: 3515
Hôm qua: 10987
Tháng này: 89094
Tháng trước: 159763
Năm này: 1967971
Năm trước: 1845672