NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Văn hóa - Xã hội

Đưa cuộc Cuộc vận động ‘‘Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” vào thực tiễn cuộc sống

Tác giả: Trung Hiếu Ngày đăng: 10:53 | 16/11/20 Lượt xem: 210

Trong 5 năm qua (2016-2020), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền và sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trong huyện, Ủy ban MTTQ huyện Thăng Bình đã phát huy vai trò nòng cốt tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện.

     Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và chủ trì là CVĐ lớn, toàn diện, mang tính rộng khắp trên mọi lĩnh vực; là kết quả kế thừa và phát huy những thành quả sau 20 năm thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và 15 năm thực hiện CVĐ “Ngày vì người nghèo”. Những năm qua, MTTQ các cấp huyện Thăng Bình đã triển khai CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với phương châm “Lấy sức dân chăm lo đời sống cho nhân dân”, lấy chất lượng cuộc sống của nhân dân làm nội dung, lấy khu dân cư làm địa bàn hoạt động, lấy đoàn kết cộng đồng làm sức mạnh. Nhờ đó đã trở thành phong trào rộng lớn đi sâu vào các lĩnh vực đời sống xã hội; khơi dậy sức sáng tạo, tinh thần đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái trong các tầng lớp nhân dân, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, tích cực giúp nhau trong sản xuất, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững; phát huy quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân thông qua hình thức tự quản ở cơ sở, tích cực xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
     Với sự hưởng ứng, tham gia tích cực, có trách nhiệm, hiệu quả thiết thực từ các khu dân cư, các tộc họ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện; việc thực hiện 05 nội dung của cuộc vận động đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong 05 năm, toàn huyện đã vận động được số tiền trên 39 tỷ đồng vào Quỹ Vì người nghèo. Từ nguồn Quỹ này, cùng với nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, vốn vay chương trình người nghèo thông qua kênh Mặt trận, đoàn thể đã kịp thời hỗ trợ xây mới và sửa chữa trên 600 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở; trao hàng ngàn con con giống, trợ giúp hàng ngàn lượt học sinh nghèo vượt khó, qua đó đã góp phần giảm tỷ lệ nghèo toàn huyện hằng năm từ 1 – 1,5%. Đồng thời, đã vận động nhân dân đóng góp hơn 72 ngàn ngày công, hàng ngàn m2 đất và tháo dỡ hàng trăm công trình, vật kiến trúc để làm đường giao thông nông thôn, xây mới và sửa chữa gần 80 nhà sinh hoạt văn hóa thôn, tổ dân phố, xây dựng hàng trăm sân cầu lông, bóng chuyền phục vụ sinh hoạt cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong nhân dân. Công tác đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư được chú trọng với các hoạt động văn hóa ngày càng phong phú và thiết thực, đời sống văn hóa ở KDC được nâng lên. Việc thực hiện các quy ước, hương ước, tộc ước được chú trọng; các tộc họ đã phát huy vai trò, đóng góp tích cực xây dựng Tộc văn hóa, tích cực triển khai các hoạt động khuyến học, khuyến tài tại dòng tộc và địa phương (Năm 2020, tỷ lệ GĐVH đạt 88,71%; KDCVH đạt 87,74% và tộc văn hóa đạt 71,52%).
     Cùng với đó, MTTQ các cấp đã phát động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Ý thức bảo vệ môi trường trong cán bộ hội, đoàn viên và nhân dân được nâng lên. Qua phong trào đã xuất hiện và nhân rộng được nhiều mô hình hay trong công tác bảo vệ môi trường tại các KDC, có thể kể đến như mô hình mô hình “Vì sức khỏe cộng đồng”, “Nói không với rác thải nhựa và hạn chế sử dụng túi nilong”, mô hình“ Đường hoa khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”... đã góp phần làm cho diện mạo nông thôn mới đã có những đổi thay rõ nét hơn. Sự phối kết hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa Công an và MTTQ cùng cấp đã tạo nên những kết quả nhất định trong việc duy trì xây dựng các mô hình tự quản, an toàn về an ninh trật tự, đến nay đã có 106/106 khu dân cư đảm bảo an toàn về an ninh trật tự...

Cuộc vận động đã góp phần xây dựng thị trấn Hà Lam thành đô thị văn minh
     Thông qua các hoạt động trên đã nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của nhân dân trong việc thực hiện và chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy định của địa phương, quy ước, hương ước của cộng đồng, góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó và có trách nhiệm với cuộc sống hàng ngày của từng hộ dân ngay tại khu dân cư. MTTQ và các tổ chức thành viên đã phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần mở rộng dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, gần dân và sát dân.
     Có thể khẳng định, 5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các tổ chức thành viên, CVĐ đã phát huy tốt vai trò, nâng cao ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của cả cộng đồng, tạo ra nguồn lực mới, góp phần vào thành công trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện. CVĐ đã lan tỏa, tác động đến mọi mặt của đời sống, tạo ra sự đồng thuận ngày càng cao trong xã hội; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Kết quả đạt được qua thực hiện CVĐ và các phong trào thi đua yêu nước đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng dân cư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.
T.H

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

Thông báo

Thống kê truy cập

000010178616

Hôm nay: 4110
Hôm qua: 3814
Tháng này: 112538
Tháng trước: 159763
Năm này: 1991415
Năm trước: 1845672