NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ XXII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Văn hóa - Xã hội

Tập trung nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững

Tác giả: Đông Anh Ngày đăng: 8:45 | 16/10/20 Lượt xem: 176

Những năm qua, công tác giảm nghèo luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp, ngành của huyện Thăng Bình quan tâm. Nhiều giải pháp đã được đề ra tạo điều kiện giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên.

     Xác định việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ quan trọng cùng với việc thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua, công tác giảm nghèo bền vững được cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở xác định là nhiệm vụ trọng tâm và đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện trong các nhiệm kỳ, làm mục tiêu phấn đấu thực hiện các chính sách cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và các chính sách do các cấp ban hành, nhất là chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo và đầu tư kết cấu hạ tầng thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác giảm nghèo đã được triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm từ 8,19% năm 2015 xuống còn 3,82% năm 2019 (với 2.065 hộ), trong đó trừ 2,79% hộ nghèo (1.510 hộ) thuộc đối tượng bảo trợ xã hội thì còn 555 hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo, chiếm tỷ lệ 1,03%. Đối với hộ cận nghèo toàn huyện giảm từ 6,03% (3.193 hộ) năm 2015 xuống còn 2,59% (1.401 hộ) năm 2019, giảm được 1792 hộ, bình quân hằng năm giảm 358 hộ.
     Các vấn đề cơ bản, bức xúc nhất đối với hộ nghèo như nhà ở, đất sản xuất, khám chữa bệnh, học tập,... đã được giải quyết kịp thời, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của nhân dân. Các chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất như đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, cho vay ưu đãi... đã tác động tích cực đến phát triển kinh tế- xã hội và giảm nghèo. Trong 5 năm (2016 - 2020), Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã phối hợp với các xã, thị trấn giải quyết cho 10.672 lượt hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo được vay vốn ưu đãi để chăn nuôi, sản xuất, buôn bán,... với số tiền 48,39 tỷ đồng. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng đối với các xã bãi ngang ven biển theo chương trình 257 và Chương trình 135, trong 5 năm qua đã thực hiện đầu tư xây dựng 26 công trình với tổng kinh phí gần 22 tỷ đồng. Qua đó, giúp người nghèo có việc làm, phát triển sản xuất, tạo thu nhập ổn định để thoát nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và làm thay đổi diện mạo nông thôn.
     Thực hiện phong trào "Quảng Nam chung tay vì người nghèo, không để ai bị lại phía sau”, UBMTTQVN huyện và các xã, thị trấn phát động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo”. Trong 5 năm qua, Ban vận động “Quỹ Vì người nghèo” huyện và xã, thị trấn đã vận động được hơn 39 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ xây mới 428 nhà, sửa chữa 180 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở; trao 958 con bò, lợn giống sinh sản, trợ giúp học sinh nghèo vượt khó (1 tỷ đồng); trợ cấp khó khăn, tặng quà thăm hỏi 19.687 trường hợp (9,8 tỷ đồng); hỗ trợ cho sản xuất và ngư lưới cụ (3.047 triệu đồng); Quỹ cứu trợ huyện đã vận động, tiếp nhận 2,1 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ xây dựng và sửa chữa: 38 nhà, hỗ trợ gạo, tiền cho các hộ bị thiệt hại do thiên tai gây ra: 762 triệu đồng; thăm và tặng quà cho các hộ có nạn nhân mất do thiên tai, hỏa hoạn 228 triệu. Ngoài ra, UBMTTQVN và các hội đoàn thể từ huyện đến cơ sở tích cực phát động các cuộc vận động, các phong trào thi đua, các mô hình thiết thực, hiệu quả giúp đỡ đoàn viên, hội viên nghèo, cận nghèo như tổ chức các lớp đào tạo nghề, cho vay vốn ủy thác, tổ chức diễn đàn, các buổi tọa đàm “Lắng nghe ý kiến hộ nghèo”, “bàn giải pháp giúp hộ nghèo phát triển kinh tế”, “đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; các mô hình “hủ gạo tình thương”, “nuôi heo đất”… Qua đó đã vận động đoàn viên, hội viên và toàn xã hội chung tay hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; tạo sự lan tỏa và nâng cao ý nghĩa nhân văn của việc chung tay giúp đỡ người nghèo; từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, tư tưởng “xin nghèo” trong một bộ phận nhân dân; phát huy tinh thần tự lực, khơi dậy ý chí chủ động, phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững của hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Thăng Bình đã thực hiện tốt chính sách ưu đãi tín dụng giúp người nghèo an cư
     Nghị quyết của Huyện ủy năm 2020 phấn đấu giảm từ 200 – 250 hộ nghèo, vượt chỉ tiêu tỉnh giao là 115 hộ và tập trung giảm cho được 05 hộ nghèo thuộc chính sách người có công. Nghị quyết Đại hội XXI, phấn đấu đến cuối năm 2025, Thăng Bình cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 – 2020, trừ hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. Để thực hiện tốt Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, các cấp uỷ đảng, chính quyền tập lãnh đạo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm:
     - Trước hết, tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận và các ban ngành, đoàn thể trong công tác giảm nghèo, đặc biệt là phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và địa phương, của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG từ cấp huyện đến cấp xã. Đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người nghèo, nhất là chú trọng đến hình thức đối thoại, giải thích, vận động trực tiếp, làm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thấy được trách nhiệm thoát nghèo là trách nhiệm chính của bản thân gia đình, nhà nước và xã hội chỉ hỗ trợ một phần các điều kiện cần thiết để người nghèo vươn lên thoát nghèo.
     - Tập trung thực hiện tốt các giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn huyện; huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư cho phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, đa dạng hóa các ngành nghề, góp phần tích cực trong chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giảm nghèo để tăng nguồn lực thực hiện chương trình.
     - Thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách trong công tác giảm nghèo. Chỉ đạo thực hiện đúng quy trình điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo để khắc phục những thiếu sót trong thời gian qua để làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội, dự án giảm nghèo. Tăng cường nguồn lực đầu tư gắn với nâng cao chất lượng thực hiện các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo, trong đó ưu tiên chính sách đầu tư hỗ trợ điều kiện cho hộ nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập: chính sách tín dụng ưu đãi; khuyến nông, lâm, ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề cho người nghèo; hỗ trợ con em người nghèo trong đào tạo nghề; hỗ trợ để cải thiện nhà ở; hỗ trợ để khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh.
     - Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo được thụ hưởng các chính sách xã hội cơ bản một cách có hiệu quả. Chú trọng công tác xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách, người có công cách mạng và các đối tượng đặc biệt khác. Nâng cao chất lượng các dịch vụ xã hội và thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ để người nghèo được tiếp cận và thụ hưởng.
     - Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phát huy hơn nữa cuộc vận động gây Quỹ “Ngày vì người nghèo” của MTTQ, các phong trào hỗ trợ hộ nghèo của các hội, đoàn thể, của các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm trong xã hội; tổ chức vận động các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi cô đơn, con của hộ gia đình nghèo, cận nghèo thuộc nhóm tác động để thoát nghèo để các hộ an tâm làm ăn có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững. Phát động phong trào xây dựng khu dân cư không có hộ nghèo.
Đ.A

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

Thông báo

Thống kê truy cập

000010037537

Hôm nay: 2452
Hôm qua: 4485
Tháng này: 131222
Tháng trước: 221278
Năm này: 1850336
Năm trước: 1845672