NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Covid-19

Hướng dẫn công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thăng Bình

Tác giả: Hoàng Anh Ngày đăng: 20:06 | 12/02/20 Lượt xem: 533

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thăng Bình vừa ban hành hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra với những nội dung như sau:

     Với mục đích, yêu cầu: Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Cô-rô-na (gọi tắt là dịch bệnh Cô-rô-na) gây ra; tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh Cô-rô-na. Khẳng định nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng chống dịch; qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mọi người dân trong phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Thông qua tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Cô-rô-na, quyết tâm không để lây lan; xác định công tác phòng, chống dịch bệnh Cô-rô-na là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; “chống dịch như chống giặc”, không chủ quan, không bi quan, hoang mang; chủ động, quyết liệt nhưng bình tĩnh; bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân, góp phần tổ chức thành công các sự kiện chính trị quan trọng, ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Công tác tuyên truyền phải được tiến hành đầy đủ, kịp thời, chính xác, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình cụ thể ở mỗi địa phương, đơn vị. Hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả.
     Nội dung tuyên truyền bao gồm: Cập nhật về tình hình dịch bệnh do chủng mới Cô-rô-na gây ra ở các nước trên thế giới, tình hình trong nước, trong tỉnh và trong huyện. Các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, của tỉnh và của huyện. Tuyên truyền, làm rõ tính chất nguy hiểm, nguy cơ và tác hại của dịch bệnh Cô-rô-na; công tác phòng, chống dịch bệnh của cả nước; các hoạt động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và huyện Thăng Bình. Chú trọng biểu dương tinh thần, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Cô-rô-na. Đẩy mạnh công tác thông tin các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Cô-rô-na theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn. Tuyên truyền, giáo dục người dân chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng với phương châm tự dự phòng là chính. Gắn công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Cô-rô-na với tuyên truyền, phổ biến Luật xuất cảnh, nhập cảnh của Công dân Việt Nam; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm; các văn bản quy phạm pháp luật về cấm nhập khẩu, tiêu thụ động vật hoang dã…nhằm hạn chế tối đa nguồn lây nhiễm. Phát hiện, phê phán, đấu tranh kịp thời với những biểu hiện chủ quan, thờ ơ, vô cảm đối với sức khỏe, tính mạng của người dân; những hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá nhân; những hành vi che giấu thông tin hoặc tung tin, đưa tin không chính xác, gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng.
     Để thực hiện đạt mục đích, yêu cầu nêu trên, Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, theo dõi, nắm tình hình triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương, đơn vị trong toàn huyện theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy. Chỉ đạo đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo kịp thời tại địa phương, đơn vị.
     Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp các ngành chuyên môn đảm bảo an ninh mạng, thông tin liên lạc. Thường xuyên theo dõi, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đăng tải, đưa thông tin sai lệch, không chính xác về tình hình dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội. Có giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các nền tảng công nghệ số như Internet, Facebook, Youtube, Lutos, Zalo, App mobile… Chỉ đạo, hướng dẫn và cung cấp thông tin nhằm phát huy hiệu quả hệ thống đài truyền thanh cơ sở trong việc tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Cô-rô-na đến các tầng lớp nhân dân. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-BTTTT, ngày 02/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
     Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện có kế hoạch thường xuyên, liên tục và mở chuyên mục, chuyên trang riêng về phòng, chống dịch bệnh Cô-rô-na với dung lượng ưu tiên để cập nhật tình hình, thông tin, tuyên truyền theo nội dung hướng dẫn này. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của Ban Biên tập, tránh những tin, bài sai sự thật, gây tâm lý hoang mang, không tốt trong nhân dân. Hướng dẫn và thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trên hệ thống áp phích, băng-rôn, khẩu hiệu, màn hình led…; triển khai mới các cụm pano ở các trục đường chính, các cơ sở y tế, trường học, nơi công cộng trong huyện. Đồng thời, phối hợp với ngành y tế để thiết kế, phát hành các tờ rơi tuyên truyền, các tài liệu hỏi đáp phù hợp với các đối tượng; tổ chức xe lưu động tuyên truyền ở các địa bàn dân cư. Kịp thời thông tin đầy đủ, chính xác đến người dân về việc tạm dừng các lễ hội; yêu cầu mọi người đeo khẩu trang nơi công cộng và hạn chế du xuân, tập trung đông người. Thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tại Công văn số 389/CĐ-BVHTTDL, ngày 29/01/2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hố hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
    Trung tâm y tế huyện phối hợp với các đơn vị chức năng thường xuyên cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho các địa phương, đơn vị và các cơ quan về tình hình, kế hoạch, biện pháp ứng phó và kiểm soát dịch bệnh Cô-rô-na. Quán triệt sâu rộng các cơ sở y tế, đặc biệt là các nhân viên y tế nêu cao vai trò, trách nhiệm để vừa làm tốt vai trò của người thầy thuốc, vừa là những hướng dẫn viên, tuyên truyền viên đối với người bệnh và gia đình người bệnh chủ động phòng ngừa, giữ gìn, nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình, cộng đồng. Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Huyện ủy trong chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Cô-rô-na; đặc biệt là xây dựng phương án tuyên truyền trong trường hợp bùng phát dịch.
     Tuyên huấn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, hội, đoàn viên; hướng dẫn các tổ dân phố, khu dân cư phát huy hệ thống loa truyền thanh để thực hiện công tác tuyên truyền và nhắc nhở nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Cô-rô-na. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội, đoàn viên thường xuyên đăng tải, chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực về công tác phòng, chống dịch bệnh Cô-rô-na trên các trang mạng xã hội cá nhân như facebook, youtube, zalo, VCnet... Phân công cán bộ thường xuyên theo dõi, kiểm tra về công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Cô-rô-na trên địa bàn và làm tốt công tác tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.
     Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn tham mưu Đảng ủy chỉ đạo UBND xã, các cơ quan tuyên truyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội xã, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn triển khai, tổ chức tốt các hoạt động và thực hiện công tác tuyên truyền. Theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, tổ chức thực hiện nghiêm túc, cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời công tác phòng, chống dịch bệnh Cô-rô-na về Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
H.A

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

Thông báo

Thống kê truy cập

00009576207

Hôm nay: 2265
Hôm qua: 4738
Tháng này: 52020
Tháng trước: 268698
Năm này: 1389006
Năm trước: 1845672