NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Văn hóa - Xã hội

Thăng Bình - Sôi nổi Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2018

Tác giả: Đông Anh Ngày đăng: 10:52 | 04/10/18 Lượt xem: 627

Sôi nổi, hấp dẫn về hình thức, đa dạng phong phú về nội dung, Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2018 là dịp để mỗi đảng viên nói chung mà trước hết là các đồng chí Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Thăng Bình nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về công tác tổ chức Đảng ở cơ sở; giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức đảng ở địa bàn dân cư, xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

     Đảng bộ huyện Thăng Bình có 76 TCCS đảng với trên 5.000 đảng viên; trong đó có 22 Đảng bộ xã, thị trấn với 132 chi bộ thôn, tổ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Thôn, tổ dân phố là “cánh tay nối dài của cấp xã, thị trấn” và chi bộ thôn, tổ dân phố là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là nơi trực tiếp chuyển tải, cung cấp và triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Các chi bộ thôn, tổ có nhiệm vụ thường xuyên chăm lo xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, giáo dục, quản lý phân công đảng viên và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trên địa bàn dân cư. Đặc biệt, chi ủy, bí thư chi bộ có vai trò rất quan trọng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng chính quyền và các đoàn thể nhân dân ở địa phương. Vì vậy, việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực và vai trò lãnh đạo của đội ngũ bí thư chi bộ là hết sức cần thiết.
     Với mục đích đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình quyết định tổ chức hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2018 dành cho bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố trực thuộc Đảng bộ 22 xã, thị trấn. Hội thi được tiến hành theo hình thức 2 cấp tại xã, thị trấn trong tháng 9, sau đó mỗi xã, thị trấn chọn một đồng chí tiêu biểu về dự thi tại huyện. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là dịp để trao đổi kinh nghiệm, qua đó giúp các đồng chí bí thư chi bộ nâng cao vai trò, trách nhiệm để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, chức trách được giao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết 13-NQ/TU của Tỉnh ủy.
     Thực hiện Kế hoạch số 103-KH/HU ngày 14/8/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2018 dành cho bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố trực thuộc Đảng ủy 22 xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong những ngày cuối tháng 9/2018 vừa qua, đồng loạt các Đảng bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thăng Bình đã tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi cấp cơ sở năm 2018. Hội thi Bí thư chi bộ giỏi diễn ra trong bầu không khí sôi nổi với sự tham gia của 22 thí sinh là bí thư (hoặc phó bí thư) chi bộ các thôn, tổ dân phố trực thuộc. Tham gia Hội thi, các thí sinh trải qua 3 phần thi chào hỏi, kiến thức nghiệp vụ công tác Đảng, công tác xây dựng Đảng và phần thi năng khiếu. Các phần thi tập trung vào các quy định Điều lệ Đảng, nội dung các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác xây dựng Đảng; chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng, của chi bộ và nội dung, phương pháp công tác của chi ủy, Bí thư chi bộ...
     Qua đánh giá của Ban tổ chức Hội thi, nhiều chi bộ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tạo điều kiện tốt cho các đồng chí bí thư (hoặc phó bí thư) chi bộ của đơn vị mình tham gia hội thi đạt kết quả cao. Các thí sinh đã thể hiện khá tốt các phần thi, nhất là ở phần thi năng khiếu, một số đơn vị đã thể hiện hình thức sân khấu hóa với sự đầu tư dàn dựng công phu như hát, ngâm thơ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước và tiểu phẩm thể hiện sự am hiểu đầy đủ các nội dung về công tác Đảng ở chi bộ; liên hệ, xử lý tốt các tình huống phát sinh từ thực tiễn...đem đến cho hội thi sự sinh động, cuốn hút đông đảo cán bộ, đảng viên đến theo dõi, cổ vũ. Nhìn chung, công tác chuẩn bị của các thí sinh tương đối chu đáo, đầy đủ theo đúng nội dung, quy chế do Ban tổ chức đề ra.
     Khi nhận kế hoạch của Huyện ủy, các Đảng bộ xã, thị trấn đã quán triệt cho các chi bộ trực thuộc về nội dung hình thức và thể thức từng phần thi, gửi nội dung câu hỏi nghiệp vụ công tác Đảng do Ban Tổ chức đưa ra. Đến với Hội thi các thí sinh đều có sự đầu tư nghiêm túc, thể hiện trách nhiệm của người đảng viên, bí thư Chi bộ đối với nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ. Với nhiều bài giới thiệu, chào hỏi hay, xuất phát từ tình hình thực tế ở chi bộ khu dân cư, thí sinh nắm vững nội dung, kiến thức về nghiệp vụ công tác Đảng. Qua 02 ngày tổ chức Hội thi ở cấp huyện, với 03 phần thi khác nhau, các thí sinh đã thể hiện được kiến thức, sự hiểu biết, kinh nghiệm của mình về công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, các tình huống và cách giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình lãnh đạo của chi bộ.

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi ở Đảng bộ xã Bình An


Phần thi chào hỏi của chi bộ ở hội thi Đảng bộ xã Bình Dương
     Đến với hội thi nhiều đơn vị đã xây dựng các tiểu phẩm đặc sắc dự thi ở phần thi năng khiếu, qua đó các đồng chí Bí thư chi bộ thể hiện tài năng và sự khéo léo của mình trong công tác vận động quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là dân vận khéo, huy động nội lực trong nhân dân tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện chương trình giảm nghèo,...
     Theo đánh giá của Ban Tổ chức hội thi cấp huyện, hầu hết các thí sinh của hội thi cấp cơ sở và cấp huyện đều nêu cao tinh thần trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu và trả lời khá tốt phần thi của mình. Hội thi bí thư chi bộ giỏi đã giúp các thí sinh có dịp tìm hiểu, nhận thức rõ hơn những nội dung các nghị quyết, chỉ thị, cương lĩnh, điều lệ Đảng; hiểu rõ hơn chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng của chi bộ và nội dung, phương pháp công tác của chi ủy, bí thư chi bộ, quy trình sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Thông qua các phần thi cũng giúp cho các cấp ủy chi bộ học hỏi được phương pháp xử lý, cách giải quyết những vấn đề đã xảy ra trong thực tế trên các lĩnh vực ở thôn, tổ dân phố. Sau hội thi này, những kiến thức, kinh nghiệm của các thí sinh học được sẽ là những hành trang, cẩm nang hữu ích cho các cấp ủy chi bộ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng tại cơ sở.
     Có thể nói, thực tiễn công tác xây dựng Đảng hiện nay, nhất là công tác xây dựng Đảng ở cơ sở đã và đang đặt ra nhiều vấn đề mới cùng những yêu cầu rất cao, đòi hỏi mỗi tổ chức cơ sở đảng mà trực tiếp là bí thư chi bộ phải không ngừng phấn đấu và rèn luyện để hoàn thành tốt chức trách được giao, biết vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm có được từ quá trình tham gia Hội thi vào thực tiễn công tác, nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ. Và Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2018 đã thực sự trở thành một diễn đàn để giao lưu, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm cho đội ngũ cấp ủy, bí thư các chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.
Đ.A

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo
Thống kê truy cập

00006859424

Hôm nay: 9780
Hôm qua: 11475
Tháng này: 120217
Tháng trước: 73643
Năm này: 517895
Năm trước: 1008487