NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chính trị

Đẩy mạnh công tác đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu, độc trên không gian mạng

Tác giả: Phan Thị Hạnh Ngày đăng: 16:38 | 29/07/21 Lượt xem: 2589

Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, mạng xã hội đã trở thành một thuật ngữ phổ biến với những tính năng đa dạng cho phép người dùng kết nối, chia sẻ, tiếp nhận thông tin một cách nhanh chóng, hiệu quả. Không thể phủ nhận vai trò tích cực của mạng xã hội, song cũng phải nhận thấy, các thế lực thù địch và bọn phản động đã và đang biến nó thành công cụ đắc lực cho các hoạt động phá hoại tư tưởng, “diễn biến hòa bình” và các hoạt động phạm tội khác.

     Trong thời gian gần đây, lợi dụng mạng xã hội các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang gia tăng các hoạt động chống phá trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là những sự kiện chính trị, xã hội lớn của nướcta để xuyên tạc, bịa đặt, kích động gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, biểu tình chống đối chính quyền, tập dượt bạo loạn, lật đổ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta.
     Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của không gian mạng; nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 53-KL/TW ngày 04/6/2019 của Ban Bí thư về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet, mạng xã hội; Ban chỉ đạo 35 huyện đã chủ động, tích cực triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền và đấu tranh phản bác các thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước thông qua mạng xã hội. Tổ chức đông đảo các lực lượng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh, phản bác có hiệu quả với những thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội, đảm bảo an ninh tư tưởng, định hướng dư luận, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Đặc biệt,thường xuyên cập nhật thông tin dịch bệnh, phản bác các thông tin sai lệch về tình hình dịch Covid-19 gia tăng đột biến, căng thẳng, khó lường ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, chiến lược tiêm vắc-xin Covid-19, về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phản bác các luận điệu xuyên tạc về Đại hội Đảng các cấp, cuộc Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, kết quả Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV... Ban chỉ đạo 35 huyện đã thành lập trang fanpage “Thông tin Thăng Bình” - đây là nơi chia sẻ, cập nhật những thông tin mới nhất của huyện Thăng Bình, những thông tin chính thống nhằm định hướng thông tin trên không gian mạng; thành lập nhóm Mocha-35TB phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 huyện, một số địa phương, đơn vị cũng đã thành lập các fanpage, group như Công an Thăng Bình, Tuổi trẻ với tinh thần thép, Lực lượng DQTV Thăng Bình, một số trang, nhóm của một số xã, thị trấn… qua đó, góp phần tích cực vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng.

Ảnh: Đồng chí Võ Thị Đoan Trang-UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
hướng dẫn một số nội dung tác nghiệp trên không gian mạng

     Việc tham gia hay không tham gia mạng xã hội là quyền tự do của mỗi cá nhân. Song với vai trò và nhiệm vụ của cán bộ, công chức, đảng viên đang công tác ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện cần nhận thức đầy đủ về những mặt tích cực và tiêu cực khi sử dụng mạng xã hội, nhất là xác lập thái độ, hành vi ứng xử đúng đắn của bản thân trong giao tiếp, tiếp nhận, xử lý thông tin trên mạng xã hội. Thời gian qua, bên cạnh đa số cán bộ, đảng viên có ý thức trách nhiệm, mạnh dạn đăng tải, chia sẻ các thông tin, hình ảnh từ các trang chính thống thể hiện quan điểm, lập trường, chính kiến của bản thân về một vấn đề nào đó hoặc phản ánh trước những thông tin xấu độc trên mạng xã hội, thì vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên còn thờ ơ, chủ quan, mất cảnh giác, chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm và tính cấp bách của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng.
     Để công tác công tác đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu, độc ngày càng có hiệu quả trong thời gian tới, thiết nghĩ các cấp ủy đảng cũng như mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
     Một là, mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thông tin xuyên tạc, bôi nhọ, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Phải luôn chủ động nâng cao kiến thức xã hội về mọi mặt, nhằm xây dựng cho mình nhận thức chính trị đúng đắn để xem xét, tiếp cận thông tin một cách khách quan, đầy đủ, chính xác từ những nguồn thông tin chính thống, tránh tiếp cận thông tin phiến diện, một chiều. Cảnh giác trước các nguồn thông tin sai trái, thù địch, trái với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó phải có ý thức tự giác, phát huy tính kỷ luật của người cán bộ, đảng viên trong quá trình tiếp xúc thông tin; chấp hành tốt các quy định về quyền thông tin, phạm vi thông tin theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Tiếp cận Thông tin năm 2016 và Luật An ninh mạng; những điều Đảng viên không được làm…
     Hai là, mỗi cán bộ, công chức, đảng viên khi tham gia mạng xã hội cần biến trang mạng xã hội của mình thành một kênh thông tin, tuyên truyền thường xuyên, chính thống về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, chủ động phân tích, bình luận, chia sẻ, cung cấp những thông tin chính thống, tuyên truyền quảng bá về hình ảnh đẹp của mảnh đất và con người Thăng Bình. Tăng cường đăng tải các thông tin về thành tựu phát triển kinh tế -xã hội; quốc phòng, an ninh, gương điển hình người tốt, việc tốt;những mô hình mới, cách làm hay trong các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Cùng với đó phải tố giác và sẵn sàng tham gia đấu tranh ngăn chặn kẻ xấu kích động việc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, kịp thời thông báo cho các cơ quan chức năng để xử lý.
     Ba là, phát huy vai trò, tính chủ động của Ban Chỉ đạo 35 huyện về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đẩy mạnh tuyên truyền đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên chia sẻ những thông tin chính thống để cùng tuyên truyền vận động bạn bè, người thân, đồng nghiệp, cộng đồng hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp; bên cạnh đó cần định hướng những trang thông tin, những tài khoản facebook chính thống để cán bộ, công chức, đảng viên theo dõi, cập nhật thông tin.
     Bốn là, các cấp ủy, chính quyền cơ sở thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng kịp thời dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên; lắng nghe ý kiến phản ánh, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng Nhân dân địa phương, thường xuyên tổ chức sinh hoạt nhằm kịp thời trao đổi, làm rõ, vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn từ những thông tin xấu xa, độc hại, ác ý của các thế lực thù địch, phản động. Cần dựa vào những tài liệu, thông tin chính thống, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên để tổ chức cung cấp nhanh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động những luận cứ, thông tin xác đáng và dựa vào đó, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Tích cực, chủ động xử lý nghiêm các đối tượng cá nhân, tổ chức thuộc địa bàn, đăng tải, phát tán thông tin xấu độc, vi phạm quy định của pháp luật và công khai các kết quả xử lý để răn đe, cảnh tỉnh các đối tượng khác.
     Tin tưởng rằng, với những kết quả đạt được cùng với sự cố gắng, nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị sẽ góp phần lan toả những thông tin tích cực, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh, phản bác tin giả, tin sai sự thật, xấu độc trên internet, mạng xã hội, góp phần làm thất bại các âm mưu, hoạt động phản động của các thế lực thù địch, góp phần chung tay giữ vững ổn định chính trị, an ninh, an toàn xã hội trên quê hương Thăng Bình./.
P.T.H

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo

Thống kê truy cập

000012178285

Hôm nay: 2733
Hôm qua: 6104
Tháng này: 126472
Tháng trước: 307445
Năm này: 1755538
Năm trước: 2235546