CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 62 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG (03/3/1959 - 03/3/2021) VÀ 32 NĂM NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN (03/3/1989 - 03/3/2021)!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chính trị

Thăng Bình qua 10 năm thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Tác giả: Phan Thị Vân Ngày đăng: 7:00 | 16/01/21 Lượt xem: 149

Thăng Bình là một trong những huyện chịu rất nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện công tác dân vận. Bởi lẽ, không chỉ diện tích rộng, dân số đông, mà số lượng đơn vị hành chính nhiều, mặt bằng đời sống nhân dân trong huyện còn thấp, số lượng cơ sở thờ tự và tín đồ theo đạo khá nhiều. Bên cạnh đó, Thăng Bình đang tập trung huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hàng loạt dự án đã, đang và sẽ được triển khai, đặc biệt phải kể đến các dự án vùng Đông huyện Thăng Bình; những điều này đem lại rất nhiều tác động tích cực cho đời sống người dân, tuy nhiên bên cạnh đó cũng không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc trong công tác dân vận. Chính từ thực tế đó, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể đã xác định phải tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác vận động quần chúng, đặc biệt là phải triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

     Sau khi có Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về việc ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị” và Quyết định số 1422-QĐ/TU, ngày 23/8/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về việc ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”, Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình đã ban hành Quyết định số 173-QĐ/HU về việc ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Thăng Bình”; đồng thời tổ chức Hội nghị Huyện ủy mở rộng để quán triệt Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định 1422-QĐ/TU của Tỉnh uỷ và triển khai Quyết định 173-QĐ/HU của Huyện ủy. Chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể tổ chức quán triệt, phổ biến và xây dựng quy chế phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.
     Trong 10 năm thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 02 chỉ thị, 03 quyết định, 01 Quy chế, 02 thông tri, 07 kế hoạch và một số văn bản quan trọng khác về công tác dân vận. Thường trực Huyện ủy tổ chức giao ban định kỳ, đột xuất giữa Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy với chính quyền, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân về công tác dân vận.
     Sau khi triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác dân vận huyện Thăng Bình có nhiều chuyển biến rõ nét, cụ thể:
     Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng để các kỳ họp HĐND huyện bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nhất là các vấn đề liên quan đến người dân; kịp thời ban hành nghị quyết để cụ thể hóa chủ trương của Đảng, nhất là về hỗ trợ đời sống, khuyến khích sản xuất, thực hiện chính sách an sinh xã hội; tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giám sát, nhất là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp và hoạt động giám sát chuyên đề giữa các kỳ họp của HĐND huyện.
     Ủy ban nhân dân từ huyện đến cơ sở đã phân công đồng chí Chủ tịch UBND phục trách công tác dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước. Tổ chức điều tra, khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân và doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công huyện.
     UBND huyện phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy xây dựng quy chế phối hợp về thực hiện công tác dân vận chính quyền hằng năm theo từng chủ đề mà Ban Dân vận Trung ương phát động. Đã phối hợp tổ chức các buổi tọa đàm về công tác dân vận chính quyền; phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án trên địa bàn huyện, nhờ đó nhiều dự án lớn được triển khai thực hiện đúng tiến độ điển hình như: dự án mở rộng Quốc lộ 1A, đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Đường ven biển 129, Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân V, Khu nghỉ dưỡng Vinpearl Nam Hội An…
     Chính quyền từ huyện đến cơ sở đã thực hiện tốt quy chế phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể; duy trì tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và những yêu cầu chính đáng của nhân dân (Trong 10 năm qua, toàn huyện đã tiếp 10.529 lượt công dân; tiếp nhận, xử lý 844 đơn khiếu nại, 80 đơn tố cáo, đã giải quyết 865 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 93,6%).
     Lực lượng vũ trang đã đẩy mạnh công tác dân vận với những nội dung thiết thực, đạt được những kết quả nổi bật. Hàng năm phối hợp với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ký kết chương trình phối hợp trong công tác vận động quần chúng. Cơ quan Quân sự huyện đã tích cực đổi mới công tác dân vận, nhất là các mô hình, phong trào và chủ trương mới của Quân khu 5 như: “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Hũ gạo vì người nghèo”, “Xóa 01 hộ đói, giảm 01 hộ nghèo”, “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, “Nuôi heo đất vì nghĩa tình biên giới, hải đảo”, xây dựng công trình “Đoàn kết quân dân”… Công an huyện đã phối hợp tổ chức phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở các địa phương, phối hợp tổ chức “Diễn đàn Công an nhân dân lắng nghe ý kiến nhân dân”; đây là bước đột phá trong việc đổi mới phương pháp, phong cách làm việc, tiếp xúc với nhân dân và nhân rộng được một số mô hình nổi bật, tiêu biểu nhất là mô hình “Camera an ninh”, “Tổ tự quản về an ninh trật tự”. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia tích cực trong các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, giúp dân phòng chống và khắc phục hậu quả sau bão lũ. Tổ chức ký kết và thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa Dân vận với Quân sự, Công an hằng năm.
     Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân đã cụ thể hóa Quy chế thành chương trình, kế hoạch phù hợp với tổ chức, gắn việc triển khai thực hiện Quy chế với tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám cơ sở, chăm lo đến lợi ích thiết thực của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân. Tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khoá XI).
     Ban Dân vận Huyện ủy và Khối Dân vận cơ sở đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể tổ chức nghiên cứu, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận. Tích cực tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã có những sáng kiến, những việc làm thiết thực để động viên, tuyên truyền đẩy mạnh phong trào như tổ chức hội nghị, giao lưu, tọa đàm; Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện, Đài Truyền thanh các xã, thị trấn cũng dành thời lượng đưa tin, phổ biến kinh nghiệm hay, mô hình, điển hình “Dân vận khéo”… làm cho phong trào thi đua “Dân vận khéo” trở thành phong trào thi đua rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân. Đến nay, trên địạ bàn toàn huyện có 362 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có nhiều mô hình “Dân vận khéo” ra đời đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn trong lĩnh vực phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của địa phương; điển hình như mô hình “Thắp sáng đường quê”, “Thắp sáng ước mơ”, “Lớp học tình thương”, “Khu dân cư hài hòa, xóa đói giảm nghèo gắn với bảo vệ môi trường”, “Tổ phụ nữ đoàn kết xây dựng gia đình 05 không, 03 sạch”, “Tiếng mõ an ninh”, “Tổ tự quản về an ninh trật tự”… Đặc biệt, Thăng Bình đã tổ chức thành công hội thi “Cán bộ Dân vận khéo huyện Thăng Bình”, thu hút sự quan tâm, phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành đối với công tác dân vận.
     Có thể nói, sau 10 năm triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị đã nâng cao nhận thức, hành động của hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng và trách nhiệm đối với công tác dân vận trong tình hình mới; phương thức lãnh đạo công tác dân vận của Đảng trong thời gian qua luôn xác định gắn liền với công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; đề ra các chủ trương, chính sách phù hợp, động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy quyền làm chủ, đáp ứng lợi ích thiết thực chính đáng của nhân dân./.
P.T.V

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo

Thống kê truy cập

000010687102

Hôm nay: 856
Hôm qua: 7096
Tháng này: 15379
Tháng trước: 144567
Năm này: 264355
Năm trước: 2235546