Nhiệt liệt chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021)!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chính trị

Xây dựng tổ chức hội vững mạnh

Tác giả: Trung Hiếu Ngày đăng: 15:10 | 01/12/20 Lượt xem: 331

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Thăng Bình luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên CCB giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu trên nhiều mặt công tác, xứng đáng với sự tin cậy của Ðảng, Nhà nước và niềm tin yêu của Nhân dân.

     Hội CCB huyện hiện có 26 cơ sở Hội với trên 3.650 hội viên, trong đó hội viên là cựu chiến binh chiếm 76,68% (2.802 đ/c), hội viên là cựu quân nhân chiếm 23,31% (852 đ/c); hội viên là đảng viên chiếm tỷ lệ 23,37% (854 đ/c). Tổ chức cơ sở hội có bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và tổ chức; số lượng hội viên tăng gấp 10 lần so với ngày mới thành lập. Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh huyện đã có nhiều giải pháp phù hợp, đẩy mạnh việc phát động các phong trào thi đua ở các cấp hội, do đó đã khơi dậy lòng yêu nước, nghị lực vượt khó, luôn phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” của từng hội viên, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Hoạt động của Hội CCB các cấp không ngừng đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, hướng về cơ sở, được cấp ủy, chính quyền các cấp đánh giá cao. Hội CCB từ huyện đến cơ sở làm tốt nhiệm vụ trọng tâm của Hội: tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và cựu chiến binh. Các cấp hội luôn chú trọng phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với các phong trào hành động cách mạng ở địa phương; nhất là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII và các phong trào cựu chiến binh gương mẫu, thi đua phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo nghĩa tình của các thế hệ CCB, cựu quân nhân, gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hoạt động từ thiện, nhân đạo, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, giữ gìn an ninh trật tự,...
     Để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Hội CCB huyện đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên. Hằng năm, Hội tổ chức cho cán bộ, hội viên học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp, phát động phong trào “CCB gương mẫu” gắn với phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, huyện, chất lượng sinh hoạt Hội ngày một nâng cao. Có thể thấy, tổ chức cơ sở hội ngày càng thể hiện vai trò, vị trí trong xây dựng tổ chức hội vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ; tham gia có hiệu quả các chương trình, các cuộc vận động của địa phương… ở cơ sở.
     Tuy nhiên, vẫn còn một số tổ chức hội nội dung sinh hoạt còn đơn điệu, chưa chú trọng việc thảo luận nhiệm vụ của chi hội, bàn bạc, trao đổi kinh nghiệm giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo. Một số cơ sở hội chưa chú trọng công tác phát triển hội viên mới; phương pháp vận động thiếu thuyết phục, có nơi còn gây khó khăn cho đối tượng xin vào Hội; công tác phối hợp vận động cựu quân nhân tham gia vào câu lạc bộ còn nhiều bất cập. Công tác đăng ký, quản lý cựu quân nhân có nơi thiếu chặt chẽ…

CCB Lê Quang Châu (xã Bình Trị) phát triển mô hình kinh tế vườn cho hiệu quả kinh tế cao

     Nghị quyết về xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Hội CCB huyện đề ra mục tiêu hàng năm bình xét có 90% tổ chức cơ sở hội trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc; 95% hội viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 95% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; không có hội viên vi phạm kỷ luật phải khai trừ và vi phạm pháp luật; hàng năm kết nạp từ 90% trở lên đối tượng đủ điều kiện vào Hội, trong đó có 90% trở lên số sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp về cư trú tại địa phương.
     Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần triển khai trong thời gian đến là tập trung xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Kịp thời định hướng tư tưởng, làm cho cán bộ, hội viên có cơ sở giữ vững niềm tin đối với Đảng; kiên quyết không để các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Động viên cán bộ, hội viên giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội cụ Hồ", nâng cao bản lĩnh chính trị, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, gương mẫu trong cuộc sống, có uy tín ở khu dân cư. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc trong cộng đồng dân cư, trước hết là hội viên, cựu chiến binh và cựu quân nhân; chủ động tuyên truyền, vận động, giải thích và phản ảnh cho cấp ủy, chính quyền để kịp thời xử lý, giải quyết; không để hội viên tham gia tụ tập khiếu kiện đông người. Thường xuyên kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tổ chức cơ sở hội đủ số lượng, đảm bảo chất lượng theo quy định, không để thiếu, khuyết kéo dài. Gắn xây dựng Ban Chấp hành với xây dựng đội ngũ cán bộ, tiến hành chặt chẽ công tác quy hoạch, bố trí cán bộ hội cơ sở, tạo sự đồng thuận giữa cấp ủy địa phương với tổ chức hội. Duy trì có nề nếp, đúng quy định của Điều lệ về chế độ sinh hoạt Ban Chấp hành cơ sở, chi hội; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động của tổ chức cơ sở hội. Tích cực làm tốt công tác phát triển hội viên, khắc phục các biểu hiện hành chính, cứng nhắc, thiếu thuyết phục trong công tác vận động phát triển hội viên mới. Động viên hội viên, cựu chiến binh phát huy tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên và cựu chiến binh, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh. Tích cực tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các chương trình, phong trào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, tranh thủ các nguồn lực, tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế…
     Từ phong trào thi đua xây dựng tổ chức Hội CCB trong sạch vững mạnh, chất lượng tổ chức Hội ngày càng được củng cố đồng đều, vững chắc hơn, tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng, hoạt động của Hội ngày càng hiệu quả, thực sự là lực lượng “trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, tích cực tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh.
T.H

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo

Thống kê truy cập

000010514292

Hôm nay: 1563
Hôm qua: 3329
Tháng này: 91545
Tháng trước: 238019
Năm này: 91545
Năm trước: 2235546