Nhiệt liệt chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021)!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chính trị

Phát huy vai trò tham mưu của Mặt trận Tổ quốc trong công tác tiếp xúc đối thoại với dân

Tác giả: Đông Anh Ngày đăng: 11:05 | 06/08/20 Lượt xem: 383

Thời gian qua UBMTTQVN huyện Thăng Bình đã thực hiện tốt vai trò nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc, tiềm ẩn phức tạp, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy và chính quyền tổ chức tốt các cuộc đối thoại, tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

     Thông qua việc mở rộng và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân trong huyện biết và ủng hộ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo đồng thuận cao trong xã hội; đồng thời, bám sát cơ sở để nắm tình hình tư tưởng của nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tham mưu tổ chức các diễn đàn đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân. Qua các diễn đàn đã tạo điều kiện để mọi người dân bày tỏ chính kiến, kiến nghị của mình; đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền trên tinh thần dân chủ, tôn trọng các ý kiến khác nhau nhưng không trái với lợi ích của địa phương, quốc gia và dân tộc. Mặt khác, thông qua các buổi đối thoại, lãnh đạo địa phương đã kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; góp phần củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận cao để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện. 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã tham mưu tổ chức được 935 diễn đàn đối thoại (trong đó cấp huyện 11 diễn đàn, cấp xã 924 diễn đàn); bên cạnh đó Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn còn tham mưu tổ chức hàng trăm cuộc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo địa phương với người dân ở các vùng dự án; góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
     Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền vận động, nắm tình hình cơ sở để thực hiện công tác tham mưu đối thoại với nhân dân hiện nay vẫn còn những khó khăn nhất định, đó là: Phương pháp tuyên truyền chưa thật sự thu hút; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế; việc tập hợp nhân dân hiện nay rất khó khăn; các ý kiến, kiến nghị của người dân đôi lúc, đôi nơi chưa được giải quyết triệt để dẫn đến tình trạng khiếu nại, khiếu kiện kéo dài; có sự chồng chéo trong tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND và hoạt động đối thoại theo định kỳ, dẫn đến hiệu quả công tác đối thoại và giải quyết một số vấn đề sau đối thoại chưa cao; một số đại biểu khi tham gia ý kiến còn có tâm lý nể nang, ngại va chạm, trao đổi chung chung; một số cơ chế, chính sách của Nhà nước khi tổ chức thực hiện còn chồng chéo, vướng mắc...

Mặt trận các cấp tham mưu tổ chức HN đối thoại trực tiếp
giữa đ/c Bí thư Tỉnh ủy với nhân dân huyện Thăng Bình tại xã Bình Dương


UBMTTQVN huyện Thăng Bình tổ chức diễn đàn góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2019
     Thời gian đến, huyện Thăng Bình có 8 xã nằm trong Khu Kinh tế mở Chu Lai và hiện nay một số dự án trọng điểm đang triển khai ở khu vực ven biển, là địa phương nằm trong hành lang phát triển trung Quảng Nam, vùng Đông Thăng Bình được xác định nằm trong vùng động lực của tỉnh, đóng vai trò hạt nhân thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Quảng Nam, là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội của huyện. Đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức với không ít khó khăn bởi vấn đề quy hoạch, giải tỏa đền bù còn diễn ra phức tạp; đặc biệt việc quản lý hiện trạng, quản lý việc xây dựng, cơi nới nhà cửa, các công trình kiến trúc trái phép, không phép; bên cạnh đó, nhận thức về chủ trương chính sách, về giải tỏa đền bù của một số người dân trên địa bàn còn hạn chế là một thách thức lớn đối với Đảng bộ nói chung và công tác dân vận, mặt trận nói riêng.
     Để khắc phục những khó khăn, hạn chế nên trên và tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân dân trong thời gian đến, cần tập trung vào những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây:
     Tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân ở địa phương thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chú trọng thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”. Trong đó, công tác tuyên truyền phải đi trước, đồng thời nâng cao tính khoa học, kịp thời, đầy đủ trong việc cung cấp thông tin cho người dân. Chủ động bám sát địa bàn dân cư để nắm những diễn biến tâm trạng, tâm tư tình cảm, kịp thời dự báo những tình huống sẽ xảy ra trong các tầng lớp nhân dân để kịp thời phản ánh đến các cấp chính quyền.
     Tăng cường nâng cao chất lượng và phát huy việc phối hợp thông tin, tuyên truyền giữa Ban Thường trực MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện với các đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành Tuyên giáo, Dân vận và Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện; định kỳ tổ chức giao ban công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền để vừa tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, vừa thống nhất nội dung, biện pháp tuyên truyền hiệu quả. Để qua đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực sự là cầu nối giữa Đảng với người dân.
     Xây dựng và quán triệt sâu rộng quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; qua đó, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và của các cơ quan liên quan trong tham mưu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của người dân; chú trọng phát huy dân chủ theo phương châm “gần dân, sát dân, gắn bó mật thiết với nhân dân”.
     Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức các diễn đàn đối thoại định kỳ, chủ động đưa hoạt động đối thoại với nhân dân trở thành nền nếp của cấp ủy đảng, chính quyền. Cần phân biệt các Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp với hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo Đảng, chính quyền với người dân để tránh chồng chéo. Ngoài tổ chức đối thoại định kỳ cần tổ chức đối thoại đột xuất với người dân để giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh ngay từ cơ sở, hạn chế tối đa việc khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp và kéo dài.
     Các diễn đàn đối thoại cần được chuẩn bị chu đáo, trên tinh thần thẳng thắn, cầu thị, xây dựng, trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu và giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nhân dân quan tâm. Phát huy vai trò của người chủ trì hội nghị đối thoại; cần dẫn dắt, gợi mở các vấn đề cấp ủy đảng, chính quyền đang tập trung chỉ đạo, những vấn đề nhân dân quan tâm, tạo môi trường tâm lý thuận lợi, dân chủ cho các đại biểu dự hội nghị đối thoại, sẵn sàng lắng nghe những ý kiến trái chiều có tính phản biện cao; đồng thời phân loại từng nhóm vấn đề và kịp thời giải quyết một cách triệt để các kiến nghị của người dân trong thẩm quyền cho phép.
     Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của chủ trì Hội nghị, cần giải trình, làm rõ và thông báo phương án giải quyết ngay tại hội nghị đối thoại; công khai tiến độ, thời gian, cơ quan giải quyết và người chịu trách nhiệm để nhân dân giám sát. Ngoài những kiến nghị, đề xuất có thể trả lời, xử lý trực tiếp, cần tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, phân loại rồi giao các cơ quan chức năng giải quyết. Việc giải quyết các kiến nghị của nhân dân cần rõ ràng, công khai, minh bạch; vấn đề kiến nghị nào chưa giải quyết được, vượt quá thẩm quyền cũng cần nêu rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan.
     Tiếp tục phát huy vai trò, sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện phối hợp nắm bắt tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân, dư luận xã hội, những vấn đề bức xúc, phức tạp để tập hợp, tham mưu, đề xuất phương án, biện pháp, giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chủ động trong quá trình tổ chức hội nghị đối thoại. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát thực hiện đối thoại, nhất là việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp sau đối thoại. Quan tâm làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nhân rộng cách làm hay, kinh nghiệm tốt để tổ chức hoạt động đối thoại ngày càng hiệu quả thiết thực.
Đ.A

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo

Thống kê truy cập

000010516083

Hôm nay: 3354
Hôm qua: 3329
Tháng này: 93336
Tháng trước: 238019
Năm này: 93336
Năm trước: 2235546