NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chính trị

Một số kinh nghiệm trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30 và Điều 32 của Điều lệ Đảng ở Đảng bộ xã Bình Tú

Tác giả: Trung Hiếu Ngày đăng: 0:40 | 09/07/20 Lượt xem: 175

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Đảng, 5 năm qua 2015-2020, Đảng ủy xã Bình Tú đã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và xác định đây là biện pháp quan trọng nhằm ngăn ngừa những sai phạm trong cán bộ, đảng viên, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

     Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, trong đó kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng đã được cấp uỷ, UBKT cấp ủy thực hiện có hiệu quả, kịp thời ngăn ngừa vi phạm của đảng viên và tổ chức đảng. Để làm tốt công tác này, ngay từ đầu nhiệm kỳ UBKT Đảng ủy đã tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng kế hoạch, chương trình công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ trực thuộc. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, các quy định của Đảng; đối với đảng viên chủ yếu tập trung vào việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, phẩm chất đạo đức, lối sống, giữ gìn đoàn kết nội bộ, việc chấp hành Điều lệ và các quy định của Đảng. Qua kiểm tra, phần lớn các tổ chức cơ sở Đảng luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ; đa phần đối tượng được kiểm tra đã tự giác chấp hành, nhận khuyết điểm, thiếu sót và có biện pháp khắc phục sửa chữa khuyết điểm, sai phạm để tiến bộ; đội ngũ làm công tác kiểm tra từng bước nâng cao năng lực, bản lĩnh vững vàng, nắm vững quy trình và phương pháp kiểm tra nên khi thực hiện mang lại hiệu quả cao.
     Tuy nhiên trong công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT Đảng ủy vẫn còn gặp không ít khó khăn đó là: Cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm, trong khi đó phó chủ nhiệm UBKT lại đảm nhận việc tổ chức Đảng ủy và công tác kiểm tra Đảng ủy mà chế độ phụ cấp hiện nay lại thấp hơn phụ cấp của cán bộ thôn. Hơn nữa trình độ, năng lực của cán bộ làm công tác kiểm tra có mặt còn hạn chế; công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm để kiểm tra chưa chủ động, thiếu toàn diện; một số ít cán bộ, đảng viên thiếu tinh thần cầu thị, hợp tác, còn quanh co, che giấu khuyết điểm trong quá trình kiểm tra, giám sát...
     Qua ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng ở Đảng bộ xã Bình Tú có thể rút ra những kinh nghiệm để tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên trong việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Điều lệ và các quy định của Đảng đó là:
     Cấp ủy, UBKT cần phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ về nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xác định công tác kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ quan trọng để ngăn ngừa sai phạm của đảng viên và tổ chức đảng, nhằm xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
     Kiểm tra phải coi trọng công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên; chủ động kiểm tra để phòng ngừa vi phạm, kịp thời phát hiện, khắc phục thiếu sót khuyết điểm, vi phạm ngay từ lúc mới phát sinh.
     Phải dựa vào tổ chức đảng; phát huy tinh thần tự giác của đảng viên; phát huy trách nhiệm xây dựng Đảng của quần chúng; làm tốt công tác thẩm tra, xác minh; vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hình thức kiểm tra phù hợp với từng đối tượng và thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra theo đúng quy định. Đối với những trường hợp đối tượng kiểm tra thiếu tinh thần tự phê bình, thiếu tự giác, né tránh trách nhiệm, chủ thể kiểm tra phải chủ động làm tốt công tác tư tưởng, phương pháp kiểm tra phải “khéo”, kết hợp với làm tốt công tác thẩm tra, xác minh nắm bắt khuyết điểm, vi phạm của đối tượng kiểm tra, cảm hóa, thuyết phục, kiên quyết đấu tranh bằng nhiều phương pháp để đối tượng kiểm tra thay đổi thái độ tự phê bình, nhận khuyết điểm của tập thể, cá nhân.
     Ủy ban Kiểm tra phải thường xuyên nắm bắt tình hình bằng nhiều kênh thông tin như: qua giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, qua góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 218-QĐ/TW hằng năm của Mặt trận, các đoàn thể, qua đơn, thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo. Đồng thời nâng cao trách nhiệm của cấp ủy viên, ủy viên UBKT, chủ động nắm tình hình phản ánh kịp thời để tiến hành kiểm tra đúng nội dung, đúng đối tượng, có kế hoạch cụ thể và tổ chức lực lượng kiểm tra chu đáo, tích cực tiến hành kiểm tra để đạt chất lượng và hiệu quả.
     Cán bộ kiểm tra phải nắm vững quy trình nghiệp vụ, chịu khó nghiên cứu để nắm vững Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có bản lĩnh vững vàng, có trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao, phải công tâm, khách quan trong quá trình thẩm tra, xác minh cũng như xem xét tính chất, mức độ, nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến khuyết điểm, sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên. Khi xem xét phải đảm bảo thấu tình, đạt lý, đảm bảo tính thuyết phục, tính giáo dục và tính chiến đấu.
T.H

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

Thông báo

Thống kê truy cập

00009548015

Hôm nay: 3638
Hôm qua: 6707
Tháng này: 23828
Tháng trước: 268698
Năm này: 1360814
Năm trước: 1845672