Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chính trị

Bình Hải quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Tác giả: Trung Hiếu Ngày đăng: 10:59 | 25/05/20 Lượt xem: 289

Nhiệm kỳ qua, Bình Hải là địa phương thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Hải đã có nhiều nỗ lực, kế thừa và phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ XIII đề ra. Kết quả đạt được là tiền đề quan trọng để Đảng bộ xã Bình Hải tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

     Xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ xã Bình Hải đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương. Kinh tế có bước phát triển khá. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi bước đầu có hiệu quả. Kinh tế thủy sản được quan tâm, chiếm gần 88% tỷ trọng ngành nông nghiệp, tổng sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản hằng năm đạt gần 1.900 tấn. Đặc biệt, nghề nuôi tôm đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Giá trị sản phẩm nuôi trồng bình quân trên 01 ha canh tác đạt 1,65 tỷ đồng/năm. Chương trình MTQG xây dựng xã nông thôn mới được tập trung chỉ đạo và đạt kết quả quan trọng. Bình Hải là một trong 3 xã phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2020. Qua rà soát, tự đánh giá, đến nay Bình Hải đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Tổng nguồn vốn đầu tư cho chương trình NTM giai đoạn 2016-2020 khoảng trên 27 tỷ đồng. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được đầu tư xây dựng mới và nâng cấp, nhất là giao thông, thuỷ lợi, tạo thuận lợi trong sản xuất, nâng cao đời sống và sinh hoạt của nhân dân… đã tạo ra diện mạo mới khởi sắc hơn cho một vùng quê còn nhiều khó khăn. Công tác quản lý đất đai, quản lý hiện trạng được chú trọng. Thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến, năm 2017, UBND tỉnh đã quyết định 05 Dự án của Tập đoàn BRG đầu tư tại địa phương. Đến nay xã đã phối hợp với cơ quan cấp trên, các đơn vị đầu tư Dự án cắm mốc và công bố quy hoạch các dự án, lấy ý kiến của Nhân dân về việc xây dựng khu tái định cư ven sông Trường Giang. Cuối năm 2019, BQL Khu kinh tế Mở Chu Lai quyết định phê duyệt quy hoạch dự án Khu dân cư Nam và Bắc Bình Hải với tổng diện tích 213 ha. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày một nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể: từ 13,19% năm 2015 xuống còn 4,6% vào năm 2020; Thu nhập bình quân đầu người vượt mức 41 triệu đồng/người/năm. Quốc phòng-an ninh được tăng cường. Trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng theo tinh thần NQTW4 khóa XI, khóa XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, tạo được sự tin tưởng, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác xây dựng chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể đạt nhiều kết quả tốt. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là tiền đề, là nền tảng để Đảng bộ Bình Hải tiếp tục phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Ảnh: Trường Mẫu giáo Bình Hải được đầu tư xây dựng đạt chuẩn quốc gia mức độ 2


Ảnh: Công bố quy hoạch chi tiết 1/500 các dự án của tập đoàn BRG tại xã Bình Hải
     Tại Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV vừa qua, đã xác định những rõ phương hướng và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã cần tập trung thực hiện trong thời gian đến. Theo đó, xã Bình Hải là một trong các xã có vị trí quan trong trọng định hướng phát triển kinh tế- xã hội của huyện, có diện tích nằm toàn bộ trong Khu kinh tế mở Chu Lai theo Quyết định 1737 của Thủ tướng Chính phủ, là địa bàn trọng điểm để kêu gọi thu hút đầu tư về dịch vụ, du lịch, công nghiệp trong thời gian đến nên rất có tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh phát triển- xã hội. Đặc biệt, là điều kiện phát triển dịch vụ, du lịch và đô thị khi tỉnh thống nhất chủ trương triển khai 05 Dự án của tập đoàn BRG, khu tái định cư ven sông Trường Giang; các dự án Khu dân cư Nam và Bắc Bình Hải và găn với triển khai xây dựng khu đô thị Đông Nam Thăng Bình (gồm đô thị Bình Minh và khu đô thị Bình Sa- Bình Hải)... Do đó, địa phương phải tập trung phối hợp với cơ quan chức năng của huyện, BQL Khu kinh tế mở Chu Lai thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, quản lý hiện trạng, quản lý trật tự xây dựng, vận động nhân dân hưởng ứng, chấp hành chủ trương, đồng thuận thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, tạo mặt bằng sạch để triển khai các dự án. Phối hợp hoàn thành và thực hiện tốt các quy hoạch phân khu để triển khai các dự án đầu tư theo chủ trương của trung ương, của tỉnh trên địa bàn xã.
     Thực hiện tốt các giải pháp đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, tăng cường ứng dụng cơ giới hóa và các tiến bộ khoa học- kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm theo chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tập trung triển khai thực hiện chủ trương tích tụ, tập trung ruộng đất, liên kết sản xuất, hình thành một số cánh đồng tập trung, cánh đồng mẫu. Triển khai thực hiện tốt các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi về việc hỗ trợ vốn nông dân phát triển sản xuất theo các cơ chế, chính sách của Trung ương, tỉnh, huyện đã ban hành.
     Bình Hải là một trong 4 xã ven biển của huyện, xã cần có những giải pháp cụ thể nhằm phát triển kinh tế biển, tạo bước đột phá trong lĩnh vực thủy sản. Tăng cường tuyên truyền, vận động ngư dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Phối hợp thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của tỉnh, của Trung ương về hỗ trợ ngư dân đóng mới, nâng cấp tàu có công suất lớn vươn khơi xa bám biển, góp phần nâng cao sản lượng khai thác, đánh bắt và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
     Chỉ đạo quyết liệt chương trình MTQG xây dựng xã Nông thôn mới, tích cực tuyên truyền, vận động để người dân thể hiện được vai trò chủ thể trong xây dựng NTM, đồng thời huy động mọi nguồn lực, sự đóng góp của toàn xã hội, lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu, dự án để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội, tập trung chỉ đạo quyết liệt hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM theo lộ trình trong năm 2020, mục đích là từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, thôn xóm bình yên, nghĩa tình.
     Phát triển kinh tế phải đi đôi với việc tích cực giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường phát triển giáo dục- đào tạo, quan tâm công tác y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện tốt chính sách người có công cách mạng, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững. Tiếp tục phát huy vai trò của cộng đồng xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, gia đình, tộc họ văn hóa. Giữ gìn, phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương. Tăng cường công tác quốc phòng-an ninh, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị. Đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng thôn xóm bình yên, nghĩa tình, giữ vững trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh nông thôn để tập trung cho phát triển kinh tế và thu hút kêu gọi đầu tư.
     Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm nhưng phải luôn coi công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt. Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, quyết tâm tạo dựng giữ cho được sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, trong BCH, Ban Thường vụ, trong Đảng ủy và từng tổ chức đảng để tạo nên sự đồng thuận, thống nhất cao trong chỉ đạo, điều hành. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và chống mọi biểu hiện tiêu cực trong cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, cấp ủy, chính quyền. Tăng cường giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống trong sạch lành mạnh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đổi mới và nâng cao chất lượng thực hiện tốt các khâu của công tác cán bộ. Tăng cường thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới.
     Phát huy những kết quả đạt được, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ xã Bình Hải tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; kết hợp chặt chẽ việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội với nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.
T.H

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo

Thống kê truy cập

00009404840

Hôm nay: 8768
Hôm qua: 9931
Tháng này: 149351
Tháng trước: 180559
Năm này: 1217639
Năm trước: 1845672