NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chính trị

Tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã Bình Trung nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tác giả: Liêm Trung Ngày đăng: 5:53 | 24/03/20 Lượt xem: 360

Xác định Đại hội Đảng bộ xã Bình Trung lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ xã trong năm 2020. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị đang được Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Trung triển khai tích cực theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chỉ thị số 25-CT/HU ngày 30/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình về tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

     Trên cơ sở các văn bản của cấp trên, Đảng ủy xã Bình Trung đã xây dựng Kế hoạch số 57-KH/ĐU ngày 23/12/2019 về tổ chức Đại hội Đảng bộ xã Bình Trung lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và ban hành các quyết định thành lập Tổ văn kiện, Tổ nhân sự, Tổ giúp việc, phục vụ đại hội. Bên cạnh đó, đã tổ chức triển khai, quán triệt văn bản cấp trên và của Đảng ủy xã đến chi bộ, đảng viên và các ban, ngành, đoàn thể. Đồng thời đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022.
     Cùng với đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo Tổ văn kiện tiến hành xây dựng các văn kiện đại hội. Trong đó, Báo cáo chính trị phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải mang tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ.
Ban Thường vụ Đảng ủy họp bàn công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
     Đối với công tác nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những nội dung liên quan đến nhân sự đại hội. Các ban ngành, đoàn thể phối hợp nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân, kịp thời phát hiện và giải quyết ngay những vấn đề mâu thuẫn, khiếu nại, tố cáo từ cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
     Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, Đại hội đảng bộ xã Bình Trung lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó, xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ, đảng viên; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy sức mạnh toàn dân để xây dựng xã Bình Trung ngày càng phát triển./.
L.T

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo

Thống kê truy cập

00009093634

Hôm nay: 3447
Hôm qua: 3568
Tháng này: 18704
Tháng trước: 164763
Năm này: 906433
Năm trước: 1845672