NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chính trị

Dấu ấn sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHPN huyện

Tác giả: Trung Hiếu Ngày đăng: 10:14 | 11/06/19 Lượt xem: 895

Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV đạt những kết quả rất đáng phấn khởi, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị của huyện, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

     Nửa nhiệm kỳ qua, Hội LHPN huyện đã tập trung triển khai nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV đã đề ra. Trong đó, nổi bật là: các cấp hội đã không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tích cực triển khai, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng. Xác định đúng các vấn đề ưu tiên, khâu đột phá và đề ra được các biện pháp, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những điểm mới trong công tác chỉ đạo như: tập trung vào những vấn đề ưu tiên, nổi cộm, bức xức có liên quan đến phụ nữ và trẻ em; vận động hội viên và gia đình thực hiện “sạch trong sản xuất, chế biến, kinh doanh lương thực, thực phẩm”, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức đối thoại với phụ nữ nghèo, tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, kết nối sản phẩm, hỗ trợ phụ nữ nghèo khởi nghiệp phát triển kinh tế; trang bị kiến thức, kỹ năng thiết thực, phù hợp cho hội viên phụ nữ; xây dựng chuyên mục phát thanh tuyên truyền “Phụ nữ với đời sống gia đình và xã hội”... Để phát huy vai trò của Hội trong xây dựng nông thôn mới, hằng năm 100% cở Hội đăng ký ít nhất 01 công trình, phần việc với BCĐ xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung vào hoạt động bảo vệ môi trường, kết quả trong 02 năm 2017 - 2018: Hội đã vận động 8.163 hộ thu gom rác thải, đóng phí môi trường theo quy định; xây dựng tuyến phố văn minh tại thị trấn Hà Lam; vận động 15 hộ xây dựng công trình vệ sinh (Bình Triều), xây dựng 02 bồn hoa, trồng đoạn đường hoa, cây câu (Bình Giang, Bình Chánh, Bình Lãnh); vận động 42 hộ trồng hàng rào xanh (Bình Nguyên); vận động nhân dân đắp 1.100m đường giao thông nông thôn tại tổ 6 thôn Đồng Đức - Bình Định Nam và tổ 1 - Liễu Trì - Bình Nguyên; xây dựng 14 tấm bia tường tuyên truyền về bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới... Đặc biệt, thực hiện CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, đến nay có 100% hộ gia đình (43.316 hộ) trên địa bàn được tiếp cận, học tập, thực hiện CVĐ. Sau hơn 2 năm triển khai Đề án về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, toàn huyện có 35 chị khởi nghiệp, điển hình như chả sạch Hiền Lương của chị Trần Thị Đào - Bình Giang, ram tôm đất của chị Nguyễn Thị Nga - Bình Giang, dầu tràm Linh Vũ của chị Bùi Thị Nguyệt - Bình Sa, bột ngũ cốc dinh dưỡng của chị Nguyễn Thị Tiến- Bình Định Bắc, nước mắm Cửa Khe của chị Nguyễn Thị Hiền - Bình Dương. Tranh thủ nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện và Hội LHPN tỉnh Quảng Nam, các cấp hội đã giúp cho 5.774 hộ vay vốn phát triển kinh tế, nuôi con ăn học,...với tổng dư nợ trên 184 tỷ đồng (tăng 30 tỷ so với đầu nhiệm kỳ). Công tác xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp hội được quan tâm; từ đầu nhiệm kỳ đến nay toàn huyện đã phát triển được 8.988 hội viên mới, nâng tổng số hội viên trong toàn huyện lên 39.460 hội viên.
     Việc đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả 2 khâu đột phá và 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong thời gian qua đã phát huy tốt vai trò của phụ nữ và sự bình đẳng giới trong công tác, hướng mạnh về cơ sở; có nhiều sáng kiến trong tập hợp, thu hút, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện các phong trào thi đua lao động, sản xuất, công tác và học tập; đồng thời chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, góp phần nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ. Với việc lồng ghép việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” các cấp Hội đã cụ thể hóa được việc học tập và làm theo Bác với những mô hình, phần việc cụ thể và được hội viên phụ nữ hưởng ứng sôi nổi, tạo sự chuyển biến tích cực và có sức lan tỏa trong toàn huyện như mô hình: “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tiết kiệm”, chương trình “Xuân yêu thương”, “Tiếp sức cho em đến trường”...

Hội LHPN huyện tổ chức tọa đàm bàn giải pháp xây dựng tổ chức hội vững mạnh nhiệm kỳ 2016-2021
     Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết từ nay đến cuối nhiệm kỳ, các cấp hội phụ nữ từ huyện đến cơ sở cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
     Một là, Các cấp hội tiếp tục triển khai thực hiện các các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ, tập trung thực hiện hoàn thánh các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp đã đề ra. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị (khoá X) về "công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước". Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân hưởng ứng, đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện các chủ trương của huyện về phát triển kinh tế - xã hội. Tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội đã đề ra trong suốt nhiệm kỳ.
     Hai là, tiếp tục tổ chức và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương Hội phát động, trong đó tập trung đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”“Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, coi đây là tiền đề quan trọng để xây dựng gia đình văn hóa, góp phần thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên phụ nữ.
     Ba là, Đẩy mạnh chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau giảm nghèo, quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, hội viên; khuyến khích hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, vận động phụ nữ tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường; tích cực vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế... Lồng ghép nội dung các phong trào, các cuộc vận động với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đa dạng hóa các hình thức dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ.
     Bốn là, Tăng cường củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh về mọi mặt. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội bằng các chương trình, kế hoạch, việc làm cụ thể thiết thực; hướng mạnh về cơ sở; đa dạng hóa các hình thức, nội dung sinh hoạt để tập hợp, thu hút đông đảo phụ nữ tham gia vào tổ chức hội. Nâng cao vai trò, vị trí của hội trong các tầng lớp nhân dân, nhất là vai trò của phụ nữ trong đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, bảo vệ quyền lợi trẻ em...
T.H

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo

Thống kê truy cập

00007775251

Hôm nay: 1071
Hôm qua: 3431
Tháng này: 99689
Tháng trước: 253757
Năm này: 1433721
Năm trước: 1008487