Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chính trị

Ban Tổ chức Huyện ủy tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018

Tác giả: Minh Quốc Ngày đăng: 13:12 | 05/01/19 Lượt xem: 319

Sáng 03/01/ 2019, Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Võ Huấn, Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trị Hội nghị. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hồng Quốc Cường, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Trần Thị Kim Hoa, Phó Bí thư Huyện ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, văn phòng Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành và các đồng chí làm công tác tổ chức xây dựng Đảng ở các chi, đảng bộ trên địa bàn huyện.

     Năm 2018, Ban Tổ chức Huyện ủy đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, cùng với cả hệ thống chính trị của huyện tham mưu Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả: Chú trọng thực hiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ, tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố các cơ quan, địa phương còn thiếu và yếu, điều chuyển, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ theo hướng phù hợp với chuyên môn được đào tạo, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tập trung tham mưu triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Chương trình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2015- 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 cấp huyện đảm bảo quy định; tham mưu Ban Thường vụ nhận xét, đánh giá chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; công tác quy hoạch, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ cơ bản đảm bảo theo quy định; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ theo phân cấp quản lý; tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chú trọng thực hiện công tác Bảo vệ Chính trị nội bộ đảm bảo đúng nguyên tắc. Tiếp tục chỉ đạo các TCCS đảng trực thuộc Huyện ủy thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới, củng cố, kiện toàn các chức danh ở thôn là đảng viên theo Nghị quyết 13-NQ/TU của Tỉnh ủy….
    Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Kim Hoa - Phó Bí thư Huyện ủy biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được trong năm qua của công tác tổ chức, xây dựng Đảng; đồng thời, đồng chí nhấn mạnh: “năm 2019 là năm triển khai các công việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm vụ của công tác tổ chức xây dựng đảng hết sức nặng nề, đòi hỏi Ban Tổ chức Huyện ủy và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng đảng từ huyện đến cơ sở phải nỗ lực phấn đấu cao, tích cực, năng động, sáng tạo và thường xuyên nâng cao trình độ về mọi mặt, sâu sát thực tiễn, đặc biệt phải thật sự công tâm, khách quan trong việc tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và cấp ủy các cấp về công tác tổ chức cán bộ, tạo chuyển biến cơ bản, vững chắc trong công tác tổ chức xây dựng Ðảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết năm 2019 và Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ XX”.

     Nhân dịp này, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tiến hành trao giấy khen của Ban Thường vụ Huyện ủy cho 05 tập thể và 08 cá nhân thực hiện tốt công tác tổ chức, xây dựng Đảng năm 2018.
M.Q

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo
Thống kê truy cập

00007075436

Hôm nay: 2520
Hôm qua: 2869
Tháng này: 158054
Tháng trước: 178175
Năm này: 733907
Năm trước: 1008487