NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chính trị

Kết quả công tác Tư pháp năm 2018

Tác giả: Đào Võ Ngày đăng: 8:10 | 26/12/18 Lượt xem: 298

Trong năm 2018, ngành Tư pháp đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, trao dồi chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, phát huy tốt vai trò công bộc của nhân dân.

     Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018. Chỉ đạo cấp xã phát huy vai trò, trách nhiệm, không ngừng triển khai việc kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản không phải quy phạm pháp luật nhưng chứa nội dung quy phạm, nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản. Tiến hành rà soát thường xuyên các văn bản QPPL do HĐND, UBND huyện ban hành, hệ thống hóa văn bản đang còn hiệu lực thi hành làm cơ sở cho việc áp dụng thống nhất trên địa bàn huyện.
     Trong công tác tuyên truyền, hòa giải cơ sở: Phòng Tư pháp đã quán triệt đầy đủ và sâu sắc về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, phấn đấu tuyên truyền rộng rãi các văn bản luật đến cán bộ, công chức của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng vào việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng các hội thi, tiểu phẩm. Phân tích nhu cầu tìm hiểu pháp luật, sàng lọc các địa bàn trọng điểm có nhiều vấn đề liên quan đến trật tự an toàn xã hội, tranh chấp dân sự, đất đai, hành chính để thực hiện vận động, tuyên truyền có hiệu quả, chất lượng.
     Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và các văn bản liên quan cho công chức Tư pháp-hộ tịch các xã, thị trấn. Đối với cấp huyện đã chứng thực bản sao đúng với bản chính 4.840 trường hợp; chứng thực hợp đồng, giao dịch 13 trường hợp; chứng thức chữ ký trong giấy tờ, văn bản 11 trường hợp; chứng thực chữ ký người dịch 25 trường hợp. Đối với cấp xã thực hiện theo Thông tư 04/2016/TT-BTP ngày 03/03/2016 của Bộ Tư pháp.
     Trong công tác hộ tịch: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn. Triển khai ứng dụng phần mềm hotich.vn vào công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. Phòng Tư pháp đã chỉ đạo các xã, thị trấn cập nhật dữ liệu hộ tịch các năm trước vào phần mềm để tiện theo dõi, quản lý. Có văn bản kịp thời chấn chỉnh các trường hợp đăng ký hộ tịch không đảm bảo quy định tại địa phương trong thời gian qua như: đăng ký lại khai sinh; đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch; cấp bản sao trích lục hộ tịch…
     Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai công theo dõi thi hành pháp luật năm 2018. Đảm bảo triển khai đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, đúng nguyên tắc, thẩm quyền và trách nhiệm. Nội dung công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật phải đảm bảo thiết thực và hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình tại địa phương.
     Công tác quản lý xử phạt vi phạm hành chính: Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn huyên. Tổ chức 01 Hội nghị về công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính cho hơn 150 đại biểu là lãnh đạo và chuyên viên phụ trách của các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo và công chức chuyên môn của 22 xã, thị trấn. Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức 01 buổi tọa đàm về công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu cho Chỉ huy trưởng quân sự 22 xã, thị trấn. Kiểm tra tính pháp lý 17 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
     Công tác bồi thường nhà nước: Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác bồi thường nhà nước theo quy định của pháp luật. Nâng cao chất lượng hoạt động quản lý chuyên ngành về bồi thường nhà nước. Bảo đảm tính khả thi của cơ chế bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước kịp thời, thường xuyên và sâu rộng bằng nhiều hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả. Đảm bảo giải quyết bồi thường theo đúng quy định pháp luật khi gây ra thiệt hại trong thực thi công vụ.
     Công tác cải cách thủ tục hành chính luôn được Phòng Tư pháp chú trọng và đẩy mạnh. Theo chỉ đạo của UBND huyện về việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết các công việc liên quan đến lĩnh vực Tư pháp, Phòng đã niêm yết công khai quy trình giải quyết công việc cũng như thời gian thực hiện, mức thu phí, lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả của UBND huyện, tiến hành giải quyết hồ sơ theo đúng quy định. Không ngừng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác trao đổi, liên hệ công tác. Bên cạnh đó, do đặc thù công tác Tư pháp là thường xuyên giao dịch với công dân nên Phòng cũng đã chủ động đổi mới phương pháp làm việc, đảm bảo phục vụ kịp thời, chu đáo, đúng quy định. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường phối hợp thực hiện liên thông TTHC về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn huyện.
     Chủ động, kịp thời và thường xuyên phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền và theo phạm vi phối hợp liên tịch giữa các cơ quan đơn vị về các hoạt động thể thao, văn hóa xã hội.
Đ.V

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo
Thống kê truy cập

00007039395

Hôm nay: 335
Hôm qua: 3176
Tháng này: 122013
Tháng trước: 178175
Năm này: 697866
Năm trước: 1008487