Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chính trị

Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn huyện Thăng Bình

Tác giả: Đức Hạnh Ngày đăng: 10:33 | 21/12/18 Lượt xem: 311

Trong năm 2018, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành các cơ quan chức năng phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng đạt được kết quả.

     UBND huyện đã thực hiện tiếp dân thường xuyên và định kỳ tại địa điểm tiếp công dân của huyện và chỉ đạo, hướng dẫn cấp xã, các cơ quan trực thuộc UBND huyện tiếp dân. Cấp huyện đã tiếp 257 lượt, 289 người, 257 vụ, giảm 76 vụ so với cùng kỳ năm trước (giảm 22,8%). Đoàn nhiều người không có. Cấp xã đã tiếp 532 lượt, 727 người, 516 vụ, tăng 146 vụ so với cùng kỳ năm trước (tăng 28,3%). Đoàn nhiều người 01 đoàn 14 người 01 vụ, nội dung công dân đề nghị bồi thường hỗ trợ diện tích đất rừng do UBND xã Bình Dương quản lý. Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến lĩnh vực tranh chấp, kiến nghị, phản ảnh về đất đai, cây cối, chế độ chính sách, môi trường và kiến nghị về bồi thường, hỗ trợ của các hộ bị ảnh hưởng tại các dự án đã, đang triển khai trên địa bàn huyện.
     Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị: 16 đơn khiếu nại, 07 đơn tố cáo, 858 đơn có nội dung, kiến nghị, phản ánh, có nội dung trùng lắp. Đã giải quyết theo thẩm quyền 16 đơn. Trong đó: Cấp huyện 15 đơn, cấp xã 01 đơn (UBND huyện đã chuyển cho xã giải quyết theo thẩm quyền); giải quyết 07 đơn, trong đó: cấp huyện: 04 đơn, cấp xã 03 đơn (UBND huyện đã chuyển cho UBND xã giải quyết theo thẩm quyền). Các Đơn có nội dung tranh chấp, kiến nghị phản ánh và nội dung trùng lắp: UBND huyện đã chuyển đến các địa phương, cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời; hướng dẫn công dân khiếu kiện tại Tòa án và cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền: Giải quyết đơn khiếu nại: Cấp huyện 15 đơn; đã giải quyết 13 đơn (chiếm tỷ lệ 87%); Cấp xã 01 đơn đã giải quyết (chiếm tỷ lệ 100%). Đã giải quyết 02 tố cáo đơn thuộc thẩm quyền cấp huyện, còn lại 02 đơn đang tập trung chỉ đạo giải quyết.
     Trong năm đã tổ chức được 22 lớp tập huấn tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân cho nhân dân và cán bộ xã, thôn với 1.180 lượt người tham dự. Trong đó: Thanh tra huyện đã chủ trì tổ chức 13 lớp tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân tại các xã: xã Bình Minh, Bình Quý, Bình Trung, Bình Định Bắc, Bình An, Bình Chánh, Bình Phục, Bình Triều, Bình Trị, Bình Dương, Bình Định Nam, Bình Nguyên và Thị trấn Hà Lam với 602 lượt người là cán bộ xã, thôn tham dự; cấp 602 bộ tờ rơi về quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo và các văn bản liên quan. UBND các xã tổ chức được 09 lớp tuyên truyền pháp luật với 578 lượt người tham dự. Theo Kế hoạch được giao, Thanh tra huyện thực hiện 01 cuộc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND 08 xã Bình Nam, Bình Tú, Bình Định Bắc, Bình Giang, Bình Triều, Bình Minh, Bình Dương và Bình Sa trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Qua thanh tra đã kịp thời chấn chỉnh các tồn tại trong quá trình thực hiện pháp luật.
     Trong năm triển khai và kết thúc 05 cuộc thanh tra KTXH (trong đó có 01 cuộc thanh tra đột xuất), đạt tỷ lệ 120% và 02 cuộc thẩm tra đề nghị thu hồi GCNQSD đất đã cấp sai quy định. Qua thanh tra phát hiện sai phạm, kiến nghị xử lý: Tổng số tiền sai phạm là 213.313.000 đồng và 45.750,4 m2 đất. Trong đó kiến nghị thu hồi: 213.313.000 đồng vào ngân sách và 45.750,4 m2 đất (100% số sai phạm bị xử lý). Có 21 đơn vị và cá nhân kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và chấn chỉnh quản lý.
     Công tác Phòng, chống tham nhũng: Toàn huyện có 127 cơ quan, đơn vị có người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập. 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương đều đã triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập trong tháng 11/2017, 100% người có nghĩa vụ kê khai đều thực hiện kê khai đầy đủ theo danh sách được phê duyệt và nộp bản kê khai đúng thời gian quy định. Việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện tại cơ quan, đơn vị người thực hiện kê khai. Có 127/127 đơn vị thực hiện công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp. Sau khi công khai các bản kê khai tài sản, thu nhập chưa tiếp nhận được thông tin phản ánh. Trong năm 2017 không có trường hợp nào phải xác minh tài sản, thu nhập và không có trường hợp vi phạm quy định về minh bạch tài sản, thu nhập phải xử lý kỷ luật.
     Trong năm 2018, UBND huyện chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, thanh tra kinh tế xã hội và công tác phòng chống tham nhũng sát chương trình kế hoạch, đúng pháp luật. Các vụ khiếu nại, tố cáo cơ bản được giải quyết đúng pháp luật, đáp ứng được những nguyện vọng chính đáng của nhân dân; bảo vệ được lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, của cơ quan, tổ chức; góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Qua thanh tra kinh tế- xã hội đã phát hiện những tồn tại sai phạm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; xử lý sai phạm theo quy định, đúng mức, đúng đối tượng. Công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện đồng bộ và tích cực nên đã phát huy được hiệu quả phòng ngừa góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KTXH, niềm tin trong nhân dân.
Đ.H

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo
Thống kê truy cập

00007075270

Hôm nay: 2354
Hôm qua: 2869
Tháng này: 157888
Tháng trước: 178175
Năm này: 733741
Năm trước: 1008487