NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chính trị

Thăng Bình sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Tác giả: Nguyễn Thị Ngân Ngày đăng: 22:01 | 06/12/18 Lượt xem: 505

Sáng ngày 05/12/2018, Thường trực Huyện ủy tổ chức công bố quyết định sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Tham dự buổi công bố có đồng chí Nguyễn Đức Tám – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Trần Văn Thức – UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo các ban Đảng, phòng Nội vụ huyện, lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.

     Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH TƯ Đảng (Khóa XII) về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” , Kế hoạch số 139-KH/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Huyện ủy Thăng Bình đã xây dựng đề án và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt tại Quyết định số 1041-QĐ/TU ngày 09/11/2018 về việc “Sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Thăng Bình vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thăng Bình” với mục đích kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan theo hướng tinh gọn đầu mối bên trong; giảm đầu mối, tinh giản biên chế, tiết kiệm cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động, phát huy tối đa nguồn nhân lực... nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; thực hiện thống nhất, hợp lý các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức.

Ảnh: Quảng cảnh buổi công bố quyết định
     Theo Đề án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt và quyết định của Huyện ủy Thăng Bình, kể từ ngày 05/12/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thăng Bình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo cấp huyện theo Quy định số 220-QĐ/TW, ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) và các chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện theo Quy định số 185-QĐ/TW, ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X). Chức năng quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện được chuyển về Văn phòng Huyện ủy; 03 biên chế viên chức (giảng viên, chuyên viên) của Trung tâm được chuyển về Ban Tuyên giáo Huyện ủy và 01 biên chế viên chức (Kế toán) của Trung tâm chuyển về công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.
N.T.N

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo

Thống kê truy cập

00007635107

Hôm nay: 550
Hôm qua: 4290
Tháng này: 213303
Tháng trước: 323206
Năm này: 1293578
Năm trước: 1008487