HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20 THÁNG 3!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chính trị

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của BCHTW Đảng (khoá IX)

Tác giả: Đông Anh Ngày đăng: 16:39 | 01/08/18 Lượt xem: 432

Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương Đảng (khoá IX) “Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” trên địa bàn huyện Thăng Bình đã tạo được sự chuyển biến tích cực, góp phần tăng cường mở rộng dân chủ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng đời sống văn hoá; giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; giải quyết có hiệu quả các vấn đề nảy sinh ở cơ sở; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

     Sau khi tiếp thu Nghị quyết số 23-NQ/TW, Huyện ủy Thăng Bình đã xây dựng Chương trình hành động số 11a-CTr/HU ngày 27/6/2003 thực hiện Nghị quyết và tổ chức Hội nghị Huyện ủy mở rộng để quán triệt Nghị quyết, triển khai chương trình hành động cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn huyện; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng, Mặt trận, các hội, đoàn thể phổ biến Nghị quyết rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, qua đó nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền các ngành, các cấp, tạo nên sự thống nhất và tăng cường phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể trong nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân…
     Thực hiện chủ trương của Huyện ủy về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện và đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Nhờ vậy, trong những năm qua, tình hình chính trị- xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện ổn định, kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng hằng năm đạt trên 12%, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực đúng định hướng, tỷ trọng thương mại, dịch vụ - công nghiệp, xây dựng - nông nghiệp đạt tỷ lệ tương ứng là (45-36,8-18,2)%, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và phục vụ nhu cầu dân sinh. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo. Đến nay, có 10/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 47,6%, bình quân số tiêu chí NTM đạt chuẩn là 15,62 tiêu chí/xã. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh ngày càng đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả. Công tác giảm nghèo được tập trung chỉ đạo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 19,96% năm 2003 (theo chuẩn cũ) xuống còn 6,24% năm 2017 (theo chuẩn mới).
     Chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ theo đúng các nội dung quy định tại Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các nghị quyết, quyết định trước khi thông qua và ban hành đều có khảo sát tình hình thực tế, tiếp thu ý kiến của nhân dân; đồng thời có phân định việc áp dụng đối với từng đối tượng, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo. Tổ chức lấy ý kiến tham gia của nhân dân đối với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể đã chủ động phối hợp bàn bạc, công khai dân chủ trong việc huy động các khoản đóng góp của nhân dân, thực hiện giám sát kết quả sử dụng các nguồn vốn huy động trong dân như: xây dựng đường giao thông nông thôn, trường học, trạm xá, nghĩa trang, nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng, qua đó, nhân dân có ý thức trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, với xã hội.

Ảnh: BCĐ Quy chế dân chủ của huyện kiểm tra việc thực hiện QCDC ở xã Bình Hải
     Thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội giai đoạn I (2010 - 2011) và phương hướng nhiệm vụ triển khai giai đoạn II (2012- 2014). Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể của huyện đã thật sự hướng mạnh về cơ sở và khu dân cư; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội rộng lớn do Mặt trận chủ trì ngày càng đi vào cuộc sống và được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Đặc biệt, các phong trào, cuộc vận động đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, cứu giúp người khó khăn, hoạn nạn và thiên tai; các hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư để giữ gìn an ninh, trật tự và môi trường... có tác dụng thiết thực tạo nên sự gắn kết cộng đồng, tăng cường các mối quan hệ vững chắc trong xã hội.
     Mặt trận và các đoàn thể tập trung đa dạng hóa các loại hình tập hợp, xây dựng các mô hình hoạt động thu hút các tầng lớp đoàn viên, hội viên tham gia nhằm phát huy tinh thần lao động sáng tạo trong việc phát triển kinh tế - xã hội như: Mặt trận với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”; Nông dân với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phụ nữ với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Gia đình 5 không 3 sạch”, “Xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo”; Cựu chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”; Đoàn Thanh niên với phong trào hành động cách mạng “đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp, xung kích tham gia phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, LĐLĐ với phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh-sạch-đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”... Với vai trò, tránh nhiệm được giao, Mặt trận và các đoàn thể không ngừng chăm lo, bồi dưỡng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp của mọi lực lượng tham gia, góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai rộng khắp, ngày càng đi vào chiều sâu, được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Năm 2017, tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa là 86,4%, tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa là 94,1%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 86,4%. Hằng năm, UBMTTQ từ huyện đến cơ sở đã tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân” ở các khu dân cư thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Thực hiện chương trình an sinh xã hội, MTTQVN huyện và xã, thị trấn phối hợp với chính quyền các cấp tích cực vận động Quỹ “Vì người nghèo”. Đến nay Quỹ “Vì người nghèo” của huyện đã huy động được trên 20 tỷ đồng, nâng tổng quỹ “Vì người nghèo” toàn huyện lên 30 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ đã huy động được, Ban vận động quỹ Vì người nghèo của huyện đã hỗ trợ làm mới hoặc sửa chữa được 2.167 ngôi nhà trên chỉ tiêu đề ra là 1.386 nhà ở cho 2.167 hộ gia đình khó khăn, đặc biệt khó khăn theo tinh thần Quyết định 167 của Chính phủ; đầu tư xây dựng và sửa chữa 3.028 ngôi nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; giúp đỡ, hỗ trợ cho hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường…; tổ chức nhiều chương trình, sự kiện, hỗ trợ 500 con giống, vốn sản xuất cho hộ nghèo để mua sắm phương tiện phục vụ sản xuất…
     Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tích cực tham gia đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; vận động toàn dân phát huy dân chủ, đẩy mạnh các hoạt động giám sát, nhất là ở cơ sở và địa bàn khu dân cư, tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí..., góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.
     Có thể nói, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của BCH Trung ương (khoá IX) về “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể trong huyện đã nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của Nghị quyết, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong trong cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác vận động quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân; tạo sự đồng thuận, thống nhất hành động trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại địa phương.
Đ.A

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo
Thống kê truy cập

00006645568

Hôm nay: 2514
Hôm qua: 4521
Tháng này: 130891
Tháng trước: 84763
Năm này: 304039
Năm trước: 1008487
Số người đang Online: 44