HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20 THÁNG 3!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chính trị

Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018

Tác giả: Hoàng Anh Ngày đăng: 8:34 | 18/07/18 Lượt xem: 734

Trong 6 tháng đầu năm 2018, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện công tác thanh tra theo kế hoạch đã được duyệt. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tham mưu cho UBND huyện giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền, kết hợp công tác thanh tra với phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Qua đó đã phát hiện, xử lý, kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, góp phần thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

     Trong 6 tháng qua, cấp huyện đã tiếp 209 lượt công dân, tăng 79 lượt so với cùng kỳ năm trước, với 227 người, 169 vụ. Đoàn nhiều người không có. Cấp xã tiếp 274 lượt, giảm 105 lượt so với cùng kỳ năm trước, 394 người, 215 vụ Nội dung tiếp công dân chủ yếu khiếu nại, tranh chấp, kiến nghị, phản ảnh về đất đai và bồi thường, hỗ trợ của các hộ bị ảnh hưởng tại các dự án; chế độ chính sách... Đã tiếp nhận 505 đơn khiếu nại, tố cáo, tăng 133 đơn so với cùng kỳ năm trước; trong đó cấp huyện tiếp nhận 291 đơn, cấp xã tiếp nhận 214 đơn. Các đơn có nội dung tranh chấp, kiến nghị phản ánh và nội dung trùng lắp: UBND huyện đã chuyển đến các địa phương, cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời; hướng dẫn công dân khiếu kiện tại Tòa án và cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Đã giải quyết 06 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền cấp huyện, còn lại 04 đơn đã có thông báo thụ lý và 01 đơn đang chỉ đạo xem xét giải quyết. Đã giải quyết 01 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền cấp huyện, còn lại 3 đơn đang tập trung chỉ đạo giải quyết.
     Trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức được 17 lớp tập huấn tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân cho nhân dân và cán bộ xã, thôn với 949 lượt người tham dự. Trong đó, Thanh tra huyện đã chủ trì tổ chức tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân tại các xã: xã Bình Minh, Bình Quý, Bình Trung, Bình Định Bắc, Bình An, Bình Chánh, Bình Triều, Bình Phục và Thị trấn Hà Lam với 431 lượt người là cán bộ xã, thôn tham dự; cấp 431 bộ tờ rơi về quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo và các văn bản liên quan. UBND các xã tổ chức được 08 lớp tuyên truyền pháp luật với 518 lượt người tham dự.
     UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch Thanh tra ngay từ đầu năm. Trong 6 tháng năm 2018, Thanh tra huyện thực hiện 4 cuộc và kết thúc 4 cuộc. Qua thanh tra phát hiện sai phạm, xử lý: Về kinh tế, tổng số tiền sai phạm là 107.687.000 đồng và 45.750 m2 đất. Kiến nghị thu hồi: 107.687.000 đồng vào ngân sách và 45.750 m2 đất. Về hành chính, có 13 đơn vị, cá nhân liên quan kiểm điểm trách nhiệm và chấn chỉnh quản lý.
     Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được thực hiện tích cực: Tại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện công khai quy trình kiểm tra, chứng nhận, thời gian trả kết quả hồ sơ; công khai thủ tục hành chính; công khai dự toán, quyết toán sử dụng ngân sách và các nguồn khác, công khai việc mua sắm tài sản cố định, công khai tài chính; công khai việc tuyển dụng, sử dụng viên chức, công chức và người lao động... Tại các địa phương xã, thị trấn công khai các quy định về chế độ, chính sách của Nhà nước, công tác quy hoạch, kế hoạch, các khoản thu phí, lệ phí và khoản đóng góp của nhân dân; công khai dự toán ngân sách; công khai về bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất, công khai dự án đầu tư xây dựng, kế hoạch sử dụng đất và cấp GCNQSD đất…
     UBND huyện đã ban hành 04 văn bản về thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2018 cho các cơ quan, đơn vị; ban hành chủ trương điều hành ngân sách nhà nước năm 2018; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn và thực hành tiết kiệm theo quy định của cấp trên; thực hiện công khai dự toán cấp huyện, xã; chủ trương cải cách hành chính và chế độ công vụ. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các địa phương tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp cho CB-CC theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/2/2007 của Bộ Nội vụ. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, văn bản của UBND tỉnh và Công văn số 13/UBND-VP ngày 08/01/2016 của UBND huyện chỉ đạo tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của CB-CC-VC trong việc thực hiện Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
     Toàn huyện có 127 cơ quan, đơn vị, địa phương với 646 người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập. 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương đều đã triển khai thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập trong tháng 11/2017. Kết quả 100% người có nghĩa vụ kê khai đều thực hiện kê khai đầy đủ như danh sách được phê duyệt. Việc nộp và lưu giữ bản kê khai đúng quy định của pháp luật. Trong kỳ, không có trường hợp phải xác minh về tài sản, thu nhập. UBND huyện chỉ đạo rà soát các thủ tục hành chính và đã ra Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 27/02/2018 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018; Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 15/3/2018 về kiểm tra công tác cải cách hành chính, văn thư - lưu trữ năm 2018; Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 15/3/2018 về tuyên truyền cải cách hành chính huyện Thăng Bình năm 2018 nhằm phục vụ tốt yêu cầu của nhân dân.
     Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2018, UBND huyện chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, thanh tra kinh tế xã hội và công tác phòng chống tham nhũng sát chương trình kế hoạch, đúng pháp luật; tranh thủ được sự quan tâm chỉ đạo của UBND Tỉnh, Thanh tra tỉnh, Thường vụ Huyện uỷ, HĐND huyện; có sự phối kết hợp giữa các cơ quan đơn vị, Mặt trận, đoàn thể. Các khiếu nại, tố cáo của công dân được giải quyết đúng pháp luật, đáp ứng được những nguyện vọng chính đáng của nhân dân; bảo vệ được lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, của cơ quan, tổ chức; góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại- tố cáo, phòng chống tham nhũng, đã làm rõ được những mặt mạnh, những tồn tại sai phạm tìm được nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, của tổ chức, của người liên quan chính xác, khách quan; các sai phạm qua thanh tra UBND huyện có quyết định xử lý sai phạm và chấn chỉnh công tác quản lý phù hợp, đúng mức, do vậy có tác dụng tích cực trong công tác quản lý, điều hành, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KTXH, ổn định trật tự kỷ cương ở địa phương, đơn vị tạo niềm tin trong nhân dân.
H.A

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo
Thống kê truy cập

00006645536

Hôm nay: 2482
Hôm qua: 4521
Tháng này: 130859
Tháng trước: 84763
Năm này: 304007
Năm trước: 1008487
Số người đang Online: 32