Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Thăng Bình thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chính trị

Hội đồng nhân dân xã Bình Phục khóa XII nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 6

Tác giả: Trương Tiền Ngày đăng: 12:14 | 03/07/18 Lượt xem: 357

Ngày 29/6/2018, kỳ họp thứ 6 HĐND xã Bình Phục khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018, bổ sung giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm; báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2017; bàn và quyết định một số nhiệm vụ khác theo luật định.

     Trong 6 tháng đầu năm 2018, dưới sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền địa phương, tình hình phát triển kinh tế được duy trì ổn định, tốc độ tăng trưởng được giữ vững, một số ngành lĩnh vực tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệp đạt giá trị cao đem lại thu nhập cho người dân. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tham gia đầy đủ các hoạt động thể dục thể thao và đạt thành tích cao; các chính sách bảo trợ xã hội được thực hiện đảm bảo, thường xuyên chăm lo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Tăng cường công tác chỉ đạo về cải cách hành chính, công tác tiếp công dân được đảm bảo, giải quyết đơn thư khiếu nại được kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, đảm bảo an toàn cho người dân. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của UBND xã Bình Phục cũng chỉ ra những hạn chế như: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới còn chậm do khó khăn về kinh phí, một số chỉ tiêu khó thực hiện trong thời gian ngắn. Hồ sơ địa chính đất đai chưa được giải quyết kịp thời, công tác quản lý đất 5% chưa đạt hiệu quả. Công tác tuyên truyền chưa có chiều sâu còn hạn chế về mặt nội dung dẫn đến một số lĩnh vực chưa đạt chỉ tiêu như công tác thu, công tác môi trường, xây dựng nông thôn mới…

Quang cảnh kỳ họp
     Để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, 6 tháng còn lại của năm 2018 xã Bình Phục cần tập trung khai thác mọi tiềm năng, nguồn lực sẵn có, vận dụng các cơ chế, giải pháp mới để khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới tạo bước đột phá để phát triển kinh tế toàn diện. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa, thông tin, y tế, giáo dục, an sinh xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị. Phát huy tối đa mọi nguồn lực hiện có, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các mục tiêu đã đề ra.
     Cũng tại kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân xã báo cáo kết quả hoạt động HĐND xã 6 tháng đầu năm; Thường trực UBMTTQVN xã báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền trong 6 tháng đầu năm; Ban kinh tế- xã hội và Ban pháp chế của HĐND xã báo cáo kết quả thẩm tra trong 6 tháng đầu năm 2018. Kỳ họp lần này, HDND xã thông qua thông qua các dự thảo nghị quyết về bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018; nghị quyết về điều chỉnh dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2018; nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND xã./.
T.T

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo
Thống kê truy cập

00006482638

Hôm nay: 4841
Hôm qua: 4309
Tháng này: 52724
Tháng trước: 88385
Năm này: 141109
Năm trước: 1008487
Số người đang Online: 48