Chào mừng Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019)!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kinh tế

Tình hình dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện đến 16h ngày 07/7/2019

Tác giả: Đức Hạnh Ngày đăng: 10:31 | 08/07/19 Lượt xem: 940

Đến 16 h ngày 07/7/2019, bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại 19 xã, thị trấn: Bình Dương, Bình Đào, Bình Sa, Bình Giang, Bình Phục, Bình Triều, Bình Hải, Bình Nam, Bình Tú, thị trấn Hà Lam, Bình Trung, Bình Minh, Bình Định Bắc, Bình Trị, Bình Quý, Bình An, Bình Nguyên, Bình Chánh, Bình Quế.

     1. Tại xã Bình Dương:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên 21/5/2019.
     + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Bàu Bính, Duy Hà, Nam Hà, Lạc Câu)
     + Số hộ có lợn bệnh: 22 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 53 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 3.450 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Không)
     2. Tại xã Bình Đào:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 26/5/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Trà Đóa 1, Trà Đóa 2, Vân Tiên, Phước Long)
     + Số hộ có lợn bệnh: 180 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 623 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 37.177 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 11 hộ có dịch, 68 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 2235 kg)
     3. Tại xã Bình Sa:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 26/5/2019
     + Số thôn có bệnh: 5 thôn (Châu Khê, Bình Trúc, Tây Giang, Cổ Linh, Tiên Đỏa)
     + Số hộ có lợn bệnh: 315 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 909 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 48.632 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 20 hộ có dịch, 107 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 3687 kg)
     4. Tại xã Bình Giang:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 27/5/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Bình Khương, Bình Túy, Bình Hòa, Hiền Lương)
     + Số hộ có lợn bệnh: 65 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 195 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 12.584 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Không)
     5. Tại xã Bình Phục:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 30/5/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Tất Viên, Ngọc Sơn Đông, Ngọc Sơn Tây, Bình Hiệp)
     + Số hộ có lợn bệnh: 227 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 379 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 25.620 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 5 hộ có dịch, 5 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 622 kg)
     6. Tại xã Bình Triều:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 30/5/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Phước Ấm, Hựng Mỹ, Vân Tây, Phước Châu)
     + Số hộ có lợn bệnh: 106 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 355 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 22.644 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 3 hộ có dịch, 8 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 739 kg)
     7. Tại xã Bình Hải:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 01/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Phước An, Đồng Trì, Hiệp Hưng, Kỳ Trân)
     + Số hộ có lợn bệnh: 320 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 1264 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 63.658 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 14 hộ có dịch, 55 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 2973 kg)
     8. Tại xã Bình Nam:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 01/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 5 thôn (Phương Tân, Vịnh Giang, Thái Đông, Đông Tác, Nghĩa Hòa)
     + Số hộ có lợn bệnh: 189 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 711 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 30.338 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 4 hộ có dịch, 22 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 591 kg)
     9. Tại xã Bình Tú:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 03/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 8 thôn (Tú Ngọc A, Tú Ngọc B, Phước Cẩm, Tú Nghĩa, Phước Cẩm, Trường An, Tú Phương, Tú Mỹ)
     + Số hộ có lợn bệnh: 112 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 297 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 17.638 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 10 hộ có dịch, 34 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 1760 kg)
     10. Tại thị trấn Hà Lam:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 03/6/2019
     + Số tổ có lợn bệnh: 3 Khu phố (Khu phố 8, Khu phố 9, Khu phố 1)
     + Số hộ có lợn bệnh: 50 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 86 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 6.523 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 2 hộ, 2 lợn bệnh và tiêu hủy, trọng lượng 262 kg)
     11. Tại xã Bình Trung:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 04/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 7 thôn (Kế Xuyên 2, Kế Xuyên 1, Trà Long, Vinh Phú, Đồng Xuân, Tứ Sơn, Vĩnh Xuân)
     + Số hộ có lợn bệnh: 129 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 540 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 26.767 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 6 hộ có dịch, 31 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 1340 kg)
     12. Tại xã Bình Minh:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 04/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 3 thôn (Bình Tịnh, Tân An)
     + Số hộ có lợn bệnh: 22 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 92 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 4.388 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 4 hộ có dịch, 6 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 394 kg)
     13. Tại xã Bình Định Bắc:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 05/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 3 thôn (Đồng Dương, Xuân Thái, Xuân An)
     + Số hộ có lợn bệnh: 18 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 115 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 3.109 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Không)
     14. Tại xã Bình Trị:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 07/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 3 thôn (Vinh Huy, Châu Lâm, Việt Sơn)
     + Số hộ có lợn bệnh: 11 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 25 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 1.497 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Không)
     15. Tại xã Bình Quý:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 10/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Quý Xuân, Quý Thạnh 1, Quý Mỹ, Quý Hương)
     + Số hộ có lợn bệnh: 44 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 219 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 12.059 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 2 hộ có dịch, 4 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 231 kg)
     16. Tại xã Bình An:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 11/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 7 thôn (An Mỹ, An Phước, An Dưỡng, An Thành 2, An Thái, An Thành 3, An Thành 1)
     + Số hộ có lợn bệnh: 36 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 159 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 6.293 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 4 hộ có dịch, 29 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 991 kg)
     17. Tại xã Bình Nguyên:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 13/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 3 thôn (Thanh Ly 1, Thanh Ly 2, Liễu Thạnh)
     + Số hộ có lợn bệnh: 29 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 144 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 4.769,5 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 2 hộ có dịch, 3 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 388 kg)
     18. Tại xã Bình Chánh:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 24/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Mỹ Trà, Tú Trà, Ngũ Xã, Long Hội)
     + Số hộ có lợn bệnh: 38 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 94 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 6.429 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 6 hộ có dịch, 7 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 867 kg)
     19. Tại xã Bình Quế:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên 05/7/2019.
     + Số thôn có lợn bệnh: 2 thôn (Bình Hội, Bình Quang)
     + Số hộ có lợn bệnh: 6 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 52 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 2.301 kg
     Diễn biến tình hình dịch bệnh tại các địa phương rất phức tạp và lây lan nhanh. Đặc biệt tại các xã Bình Hải, Bình Quý, Bình Đào, Bình Sa, Bình Trung đang tiêu hủy với số lượng lớn.
     Tổng số lượng lợn đã tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại các xã có dịch đến thời điểm báo cáo: 1.919 hộ có lợn dịch; 6.312 con lợn mắc bệnh và tiêu hủy; tổng trọng lượng tiêu hủy: 336.164,5 kg.
Đ.H

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo

Thống kê truy cập

00007869057

Hôm nay: 677
Hôm qua: 5262
Tháng này: 68489
Tháng trước: 125007
Năm này: 1527528
Năm trước: 1008487