Chào mừng Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019)!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kinh tế

Tình hình dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện đến 16h ngày 01/7/2019

Tác giả: Đức Hạnh Ngày đăng: 20:46 | 01/07/19 Lượt xem: 1029

Đến 16 h ngày 01/7/2019, bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại 18 xã, thị trấn: Bình Dương, Bình Đào, Bình Sa, Bình Giang, Bình Phục, Bình Triều, Bình Hải, Bình Nam, Bình Tú, thị trấn Hà Lam, Bình Trung, Bình Minh, Bình Định Bắc, Bình Trị, Bình Quý, Bình An, Bình Nguyên, Bình Chánh.

     1. Tại xã Bình Dương:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên 21/5/2019.
     + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Bầu Bính, Duy Hà, Nam Hà, Lạc Câu)
     + Số hộ có lợn bệnh: 22 hộ + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 53 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 3.450 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Không)
     2. Tại xã Bình Đào:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 26/5/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Trà Đóa 1, Trà Đóa 2, Vân Tiên, Phước Long)
     + Số hộ có lợn bệnh: 133 hộ + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 345 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 21.720 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 9 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 422 kg)
     3. Tại xã Bình Sa:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 26/5/2019
     + Số thôn có bệnh: 5 thôn (Châu Khê, Bình Trúc, Tây Giang, Cổ Linh, Tiên Đỏa)
     + Số hộ có lợn bệnh: 207 hộ + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 486 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 32.222 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 23 hộ có dịch, 68 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 4860 kg)
     4. Tại xã Bình Giang:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 27/5/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Bình Khương, Bình Túy, Bình Hòa, Hiền Lương)
     + Số hộ có lợn bệnh: 62 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 166 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 11.911 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 2 hộ có dịch, 5 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 332 kg)
      5. Tại xã Bình Phục:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 30/5/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Tất Viên, Ngọc Sơn Đông, Ngọc Sơn Tây, Bình Hiệp)
     + Số hộ có lợn bệnh: 180 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 291 con
      + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 20.565 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 3 hộ có dịch, 5 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 393 kg)
     6. Tại xã Bình Triều:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 30/5/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Phước Ấm, Hựng Mỹ, Vân Tây, Phước Châu)
     + Số hộ có lợn bệnh: 75 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 266 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 16.764 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 4 hộ có dịch, 9 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 809 kg)
     7. Tại xã Bình Hải:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 01/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Phước An, Đồng Trì, Hiệp Hưng, Kỳ Trân)
     + Số hộ có lợn bệnh: 233 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 852 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 42.048 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 24 hộ có dịch, 126 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 6.046 kg)
     8. Tại xã Bình Nam:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 01/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 5 thôn (Phương Tân, Vịnh Giang, Thái Đông, Đông Tác, Nghĩa Hòa)
     + Số hộ có lợn bệnh: 159 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 572 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 26.043 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 4 hộ có dịch, 34 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 1041 kg)
      9. Tại xã Bình Tú:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 03/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 7 thôn (Tú Ngọc A, Tú Ngọc B, Phước Cẩm, Tú Nghĩa, Phước Cẩm, Trường An, Tú Phương)
     + Số hộ có lợn bệnh: 58 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 160 con
      + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 9.203 kg
      (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 5 hộ có dịch, 16 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 1076 kg)
      10. Tại thị trấn Hà Lam:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 03/6/2019
     + Số tổ có lợn bệnh: 3 Khu phố (Khu phố 8, Khu phố 9, Khu phố 1)
     + Số hộ có lợn bệnh: 33 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 69 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 4.458 kg
      (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 1 hộ có dịch, 1 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 71 kg)
     11. Tại xã Bình Trung:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 04/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 7 thôn (Kế Xuyên 2, Kế Xuyên 1, Trà Long, Vinh Phú, Đồng Xuân, Tứ Sơn, Vĩnh Xuân)
     + Số hộ có lợn bệnh: 72 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 271 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 13.515 kg
      (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 4 hộ có dịch, 29 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 1312 kg)
     12. Tại xã Bình Minh:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 04/6/2019 + Số thôn có lợn bệnh: 3 thôn (Bình Tịnh, Tân An)
     + Số hộ có lợn bệnh: 14 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 64 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 2.997 kg
      (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 12 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 456 kg)
     13. Tại xã Bình Định Bắc:
      + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 05/6/2019
      + Số thôn có lợn bệnh: 3 thôn (Đồng Dương, Xuân Thái, Xuân An)
      + Số hộ có lợn bệnh: 14 hộ
      + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 109 con
      + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 2.618 kg
      (Diễn biến phát sinh trong ngày: Không )
     14. Tại xã Bình Trị:
      + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 07/6/2019
      + Số thôn có lợn bệnh: 2 thôn (Vinh Huy, Châu Lâm)
      + Số hộ có lợn bệnh: 8 hộ + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 21 con
      + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 1.146 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Không)
     15. Tại xã Bình Quý:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 10/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 3 thôn (Quý Xuân, Quý Thạnh 1, Quý Mỹ)
     + Số hộ có lợn bệnh: 12 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 33 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 1.986 kg
    (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 2 hộ có dịch, 18 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 639 kg)
16. Tại xã Bình An:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 11/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 7 thôn (An Mỹ, An Phước, An Dưỡng, An Thành 2, An Thái, An Thành 3, An Thành 1)
     + Số hộ có lợn bệnh: 19 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 76 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 3.034 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 1 hộ có dịch, 1 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 185 kg)
     17. Tại xã Bình Nguyên:
      + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 13/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 3 thôn (Thanh Ly 1, Thanh Ly 2, Liễu Thạnh)
     + Số hộ có lợn bệnh: 18 hộ + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 80 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 2.976,5 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 1 hộ có dịch, 1 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 157 kg)
      18. Tại xã Bình Chánh:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 24/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Mỹ Trà, Tú Trà, Ngũ Xã, Long Hội)
     + Số hộ có lợn bệnh: 14 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 31 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 1.811 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 4 hộ có dịch, 6 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 589 kg)
      Tổng số lượng lợn đã tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại các xã có dịch đến thời điểm báo cáo: 3.945 con; tổng trọng lượng tiêu hủy: 218.467,5 kg.
Đ.H

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo

Thống kê truy cập

00007869010

Hôm nay: 630
Hôm qua: 5262
Tháng này: 68442
Tháng trước: 125007
Năm này: 1527481
Năm trước: 1008487