NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kinh tế

Phương án phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Thăng Bình

Tác giả: Hoàng Anh Ngày đăng: 10:09 | 11/06/19 Lượt xem: 1171

Ngày 10.6.2019, UBND huyện Thăng Bình đã ban hành Quyết định số 1829/QĐ-UBND về việc ban hành phương án phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Thăng Bình, với nội dung cụ thể như sau:

     Mục đích: Chủ động phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) có hiệu quả; hạn chế tối đa số ổ dịch phát sinh, số lợn mặc bệnh và số lợn tiêu hủy. Tổ chức phát hiện sớm, khống chế và dập tắt ổ dịch kịp thời không để dịch lây lan, giảm thiệt hại về kinh tế, bảo vệ phát triển ngành chăn nuôi lợn của huyện. Chuẩn bị đầy đủ nguồn kinh phí, nhân lực, vật lực và sẵn sàng ứng phó với bệnh DTLCP.
     Yêu cầu: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm, bao vây, khống chế kịp thời, không đề lây lan ra diện rộng. Các cơ quan, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện; chủ động phối hợp trong công tác quản lý, giám sát dịch bệnh; chuẩn bị đủ kinh phí, vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch. Các cơ quan truyền thông phối hợp với cơ quan chuyên môn thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch; tránh gây hoang mang trong nhân dân. Các tổ chức, cá nhân chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, kinh doanh, tiêu thụ lợn và sản phẩm từ lợn (kể cả sản phẩm từ lợn đã qua chế biến chín) phải thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn thú y.
     PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH DTLCP
     Đối với các xã, thị trấn đã xảy ra dịch bệnh DTLCP:
    Triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả Hướng dẫn số 3708/HD-BNN-TY ngày 28/5/2019 của Bộ Nông nghiệp & PTNT; Chỉ thị số 37- CT/TU ngày 16/4/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam; Công văn số 2757/UBND-KTN ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam; Thông báo số 197/TB-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam; Chỉ thị số 21-CT/HU ngày 23/5/2019 của Huyện ủy Thăng Bình; Công văn số 506/UBND ngày 21/5/2019 của UBND huyện Thăng Bình, trong đó cần tập trung một số nội dung chính sau:
    Tổ chức tiêu hủy ngay toàn bộ đàn lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết có những dấu hiệu lâm sàng của bệnh DTLCP, theo hướng dẫn của cơ quan thú ý. Tổng vệ sinh khu vực chăn nuôi, khu vực tiêu hủy, phun thuốc khử trùng, tiêu độc bằng hóa chất, vôi bột,… Thành lập Đội xử lý ổ dịch để tiêu hủy triệt để lợn bệnh, nghi mắc bệnh DTLCP, lợn chết trên địa bàn. Việc tiêu hủy có thể thực hiện tại chổ hoặc tại các địa điểm đã được quy hoạch, với quy mô phù hợp theo hướng dẫn tại phụ lục 06 của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và hướng dẫn của Phòng TN-MT huyện. Kiểm soát số lượng, trọng lượng lợn tiêu hủy; thực hiện cân, đếm minh bạch, tránh trường hợp khai khống, gian lận trong tiêu hủy lợn bệnh. Tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng phòng, chống bệnh DTLCP ở các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã, thị trấn mỗi ngày một lần trong tuần đầu tiên, 2 ngày một lần trong 2-3 tuần kế tiếp. Đối với người chăn nuôi có số lượng tổng đàn lớn, cần hỗ trợ thêm hóa chất để phòng, chống dịch. Thành lập các điểm chốt chặn tại các tuyến đường giao thông (khu vực giáp ranh với các địa phương chưa có dịch bệnh DTLCP), để quản lý ổ dịch, hạn chế tối đa sự phát tán, lây lan mầm bệnh sang các địa phương khác. Tổ chức tuần tra lưu động thường xuyên trên địa bàn (nhất là ban đêm, sáng sớm, trưa, chiều tối) để kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn ra vào vùng dịch; kiên quyết xử lý các cơ sở giết mổ trái phép trên địa bàn, các trường hợp vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc qua địa bàn khi phát hiện. Sản phẩm từ lợn, khi bán trên thị trường phải có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y. Nếu không đảm bảo quy định, lập biên bản tịch thu, tiêu hủy theo quy định của pháp luật về thú y. Tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi, thú y cơ sở tăng cường theo dõi, giám sát đàn lợn, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; thực hiện “5 không” theo quy định của pháp luật về thú y (không dấu dịch; không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mỗ, tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết; không vứt lợn chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn thừa chưa qua nấu chín để nuôi lợn). Tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi, cơ sở giết mổ được phép xuất bán, giết mổ lợn theo Hướng dẫn số 3708/HD-BNN-TY ngày 28/5/2019 của Bộ Nông nghiệp & PTNT và Công văn số 588/UBND-NN&PTNT ngày 07/6/2019 của UBND huyện Thăng Bình. Khẩn trương sát lập, hoàn chỉnh hồ sơ liên quan đến việc tiêu hủy lợn bị bệnh DTLCP theo đúng trình tự, thủ tục tại Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam, trình UBND huyện giải quyết theo quy định. Chủ động sử dụng các nguồn kinh phí của địa phương để tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh DTLCP theo quy định hiện hành.
     Đối với các xã chưa xảy ra dịch bệnh DTLCP:
    Triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả Hướng dẫn số 3708/HD-BNN-TY ngày 28/5/2019 của Bộ Nông nghiệp & PTNT; Chỉ thị số 37- CT/TU ngày 16/4/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam; Công văn số 2757/UBND-KTN ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam; Thông báo số 197/TB-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam; Chỉ thị số 21-CT/HU ngày 23/5/2019 của Huyện ủy Thăng Bình; Công văn số 506/UBND ngày 21/5/2019 của UBND huyện Thăng Bình, trong đó cần tập trung một số nội dung chính sau:
     Tổ chức vệ sinh, khử trùng, tiêu độc phòng, chống bệnh DTLCP ở các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã 2 ngày một lần bằng hóa chất, vôi bột,... Đối với người chăn nuôi có số lượng tổng đàn lớn, cần hỗ trợ thêm hóa chất để phòng, chống dịch. Thành lập các điểm chốt chặn tại các tuyến đường giao thông giáp ranh với các xã, thị trấn đã có dịch bệnh DTLCP; tổ chức tuần tra lưu động thường xuyên trên địa bàn (nhất là ban đêm, sáng sớm, trưa, chiều tối), để kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn từ vùng dịch vào địa bàn; kiên quyết xử lý các cơ sở giết mổ trái phép trên địa bàn, các trường hợp vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc qua địa bàn khi phát hiện, nhằm hạn chế tối đa việc lây lan mầm bệnh từ bên ngoài vào địa bàn. Tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi, thú y cơ sở tăng cường theo dõi, giám sát đàn lợn, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; thực hiện “5 không” theo quy định của pháp luật về thú y (không dấu dịch; không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mỗ, tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết; không vứt lợn chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn thừa chưa qua nấu chín để nuôi lợn). Nếu phát hiện lợn bệnh, nghi mắc bệnh, chết không rõ nguyên nhân, hoặc lợn, sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc. Tiến hành lấy mẫu, xét nghiệm bệnh trước khi tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Sản phẩm từ lợn, khi bán trên thị trường phải có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y. Rà soát thống kê toàn bộ đàn lợn trên địa bàn, để có kế hoạch ứng phó khi có bệnh DTLCP xảy ra. Tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi, cơ sở giết mổ được phép xuất bán, giết mổ lợn theo Hướng dẫn số 3708/HD-BNN-TY ngày 28/5/2019 của Bộ Nông nghiệp & PTNT và Công văn số 588/UBND-NN&PTNT ngày 07/6/2019 của UBND huyện Thăng Bình, để giảm bớt đàn lợn, giảm nguy cơ thiệt hại khi có bệnh DTLCP xảy ra. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các điểm quy hoạch tiêu hủy lợn, sản phẩm từ lợn với quy mô từ nhỏ đến lớn (bao gồm cả lợn dịch của người dân địa phương và của người ngoài địa phương vận chuyển qua địa bàn bị phát hiện, cần tiêu hủy). Chủ động sử dụng các nguồn kinh phí của địa phương để tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh DTLCP theo quy định hiện hành.
     TỔ CHỨC THỰC HIỆN
     Ban chỉ đạo, Tổ công tác phòng, chống dịch bệnh động vật huyện: Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại theo chức năng, nhiệm vụ ngành và phân công đứng điểm địa bàn tại Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 05/4/2019 Phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ, TCT phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện Thăng Bình.
     Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ, có hiệu quả Phương án phòng, chống dịch bệnh DTLCP trên địa bàn của mình theo điều kiện thực tế của địa phương (khi chưa có dịch, đang xảy ra dịch). Tham mưu cấp ủy Đảng, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác phòng, chống dịch. Trong đó, cấp ủy Đảng phải tích cực trong công tác lãnh đạo; chính quyền địa phương là lực lượng chủ công trong công tác tổ chức thực hiện; mặt trận, các đoàn thể phải tham gia tích cực trong công tác hỗ trợ, phối hợp; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, hội viên, người dân trong việc gương mẫu, chủ động phòng, chống dịch tại hộ gia đình, khu dân cư trên địa bàn. Củng cố BCĐ, TCT phòng, chống dịch bệnh cấp xã; phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên đứng điểm địa bàn khu dân cư để kiểm tra, đôn đốc, giám sát trong việc thực hiện công tác phòng, chống dịch. Chịu trách nhiệm kiểm soát về số lượng, trọng lượng lợn tiêu hủy do DTLCP; sát lập, hoàn chỉnh hồ sơ liên quan đến việc tiêu hủy lợn bị Bệnh dịch tả lợn Châu Phi theo đúng trình tự, thủ tục tại Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam, trình UBND huyện giải quyết theo quy định. Chịu trách nhiệm sử dụng, giải ngân các nguồn kinh phí hỗ trợ, ngân sách địa phương trong công tác phòng, chống dịch theo đúng quy định hiện hành.
     Phòng Nông nghiệp và PTNT: Là cơ quan thường trực của BCĐ phòng, chống dịch bệnh của huyện. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh DTLCP trên địa bàn huyện. Phối hợp với Trung tâm KTNN huyện, Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh, hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương công tác chuyên môn trong phòng, chống dịch bệnh DTLCP (lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh, việc tiêu hủy lợn, tiêu độc, khủ trùng môi trường,…). Chủ trì phối hợp với TT KTNN huyện, tham mưu UBND huyện phân bổ kinh phí thực hiện phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn huyện; tham mưu UBND huyện đề xuất UBND tỉnh và các cơ quan liên quan của tỉnh các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn huyện, hỗ trợ kinh phí, hóa chất, trang thiết bị… phục vụ công tác phòng, chống dịch. Phối hợp với TT KTNN huyện cập nhật số liệu hằng ngày, báo cáo Sở NN&PTNT tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện và BCĐ phòng chống dịch huyện.
     Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp: Chủ trì, phối hợp với phòng NN&PTNT huyện, Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh, hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương công tác chuyên môn trong phòng, chống dịch bệnh DTLCP (lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh, việc tiêu hủy lợn, tiêu độc, khủ trùng môi trường,…). Phân công cán bộ chuyên môn thường xuyên theo dỏi, giám sát tình hình dịch bệnh tại các xã, thị trấn; phối hợp lập biên bản xác định lợn bị bệnh DTLCP, làm cơ sở cho việc tiêu hủy, hỗ trợ trước khi tiến hành tiêu hủy. Phối hợp với phòng NN&PTNT huyện tham mưu UBND huyện đề xuất UBND tỉnh, sở NN&PTNT tỉnh hỗ trợ hóa chất, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch; tham mưu UBND huyện phân bổ kinh phí của huyện phục vụ công tác phòng, chống dịch. Tiếp nhận, phân bổ hóa chất, trang thiết bị cho các cơ quan liên quan, địa phương trong công tác phòng, chống dịch. Cập nhật số liệu hằng ngày liên quan đến việc tiêu hủy, sử dụng hóa chất, trang thiết bị phòng chống dịch tại các địa phương, báo cáo BCĐ thông qua phòng NN&PTNT huyện.
     Đội Kiểm tra liên ngành: Chủ trì xây dựng kế hoạch, triển khai lực lượng Đội KTLN huyện, thường xuyên tổ chức tuần tra lưu động trên toàn huyện (nhất là ban đêm, sáng sớm, trưa, chiều tối), để kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn ra vào địa bàn huyện; kiểm tra hoạt động của các cơ sở giết mỗ trên địa bàn, kiên quyết xử lý các cơ sở giết mổ trái phép, các trường hợp vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc qua địa bàn huyện khi phát hiện, nhằm hạn chế tối đa việc lây lan mầm bệnh.
     Phòng Tài nguyên & Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát, điều chỉnh, bổ sung các điểm quy hoạch tiêu hủy lợn, sản phẩm từ lợn với quy mô từ nhỏ đến lớn (bao gồm cả lợn dịch của người dân địa phương và của người ngoài địa phương vận chuyển qua địa bàn bị phát hiện, cần tiêu hủy). Hướng dẫn các địa phương thực hiện việc tiêu hủy lợn bệnh theo đúng quy trình, quy định, đảm bảo môi trường, an toàn dịch bệnh. Chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức kiểm tra thường xuyên các điểm tiêu hủy, kịp thời chỉ đạo xử lý các điểm tiêu hủy không đảm bảo môi trường.
     Phòng Văn hóa - Thông tin, TT Văn hóa thể thao – Truyền thanh TH: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động thông tin, truyên truyền, hướng dẫn các địa phương, người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.
     Phòng Tài chính – Kế hoạch: Tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí kịp thời để thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện.
     Các cơ quan liên quan khác; mặt trận, các đoàn thể: Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng ngành, Hội, đoàn thể và Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 05/4/2019 của BCĐ phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện Thăng Bình, đề nghị các cơ quan liên quan, mặt trận, các đoàn thể có trách nhiệm phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch.
     Các cấp ủy Đảng: Đề nghị các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ trong công tác phòng, chống dịch bệnh DTLCP; chỉ đạo BCH đứng điểm các cấp huyện, cấp xã phối hợp với BCĐ phòng chống dịch bệnh động vật cấp huyện, cấp xã tăng cường trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương gởi báo cáo về UBND huyện (thông qua phòng NN&PTNT) để tham mưu UBND huyện điều chỉnh, bổ sung phù hợp./.
H.A

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo

Thống kê truy cập

00007775152

Hôm nay: 973
Hôm qua: 3431
Tháng này: 99591
Tháng trước: 253757
Năm này: 1433623
Năm trước: 1008487