NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kinh tế

Tình hình dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện đến 16h ngày 09/6/2019

Tác giả: Đức Hạnh Ngày đăng: 10:56 | 10/06/19 Lượt xem: 860

Đến 16h ngày 09/6/2019, bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại các xã Bình Dương, Bình Đào, Bình Sa, Bình Giang, Bình Phục, Bình Triều, Bình Hải, Bình Nam, Bình Tú, thị trấn Hà Lam, Bình Trung, Bình Minh, Bình Định Bắc, Bình Trị trên địa bàn huyện.

     1. Tại xã Bình Dương:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên 21/5/2019.
     + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Bầu Bính, Duy Hà, Nam Hà, Lạc Câu)
     + Số hộ có lợn bệnh: 19 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 41 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 2.926 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Không)
     2. Tại xã Bình Đào:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 26/5/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Trà Đóa 1, Trà Đóa 2, Vân Tiên, Phước Long)
     + Số hộ có lợn bệnh: 55 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 139 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 7968 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 6 hộ có dịch, 9 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 992 kg)
     3. Tại xã Bình Sa:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 26/5/2019
     + Số thôn có bệnh: 5 thôn (Châu Khê, Bình Trúc, Tây Giang, Cổ Linh, Tiên Đỏa)
     + Số hộ có lợn bệnh: 32 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 107 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 5978 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 2 hộ có dịch, 12 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 797 kg)
     4. Tại xã Bình Giang:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 27/5/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Bình Khương, Bình Túy, Bình Hòa, Hiền Lương)
     + Số hộ có lợn bệnh: 41 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 96 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 7.998 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 1 hộ có dịch, 2 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 250 kg)
      5. Tại xã Bình Phục:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 30/5/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Tất Viên, Ngọc Sơn Đông, Ngọc Sơn Tây, Bình Hiệp)
     + Số hộ có lợn bệnh: 78 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 111 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 9204 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 10 hộ có dịch, 11 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 1012 kg)
     6. Tại xã Bình Triều:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 30/5/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Phước Ấm, Hựng Mỹ, Vân Tây, Phước Châu)
     + Số hộ có lợn bệnh: 15 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 92 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 4507 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 2 thôn, 3 hộ có dịch, 4 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 404 kg)
     7. Tại xã Bình Hải:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 01/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Phước An, Đồng Trì, Hiệp Hưng, Kỳ Trân)
     + Số hộ có lợn bệnh: 26 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 87 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 3146 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 2 hộ có dịch, 2 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 248 kg)
     8. Tại xã Bình Nam:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 01/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Phương Tân, Vịnh Giang, Thái Đông, Đông Tác)
     + Số hộ có lợn bệnh: 24 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 68 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 3114 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 1 thôn, 12 hộ có dịch, 15 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 1156 kg)
     9. Tại xã Bình Tú:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 03/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 3 thôn (Tú Ngọc A, Tú Ngọc B, Phước Cẩm)
     + Số hộ có lợn bệnh: 9 hộ + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 10 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 726 kg
      (Diễn biến phát sinh trong ngày: Không)
     10. Tại thị trấn Hà Lam:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 03/6/2019
     + Số tổ có lợn bệnh: 3 Khu phố (Khu phố 8, Khu phố 9, Khu phố 1)
     + Số hộ có lợn bệnh: 11 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 26 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 1706 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 4 hộ có dịch, 13 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 738 kg)
     11. Tại xã Bình Trung:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 04/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 5 thôn (Kế Xuyên 2, Kế Xuyên 1, Trà Long, Vinh Phú, Đồng Xuân)
     + Số hộ có lợn bệnh: 12 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 38 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 1753 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Không)
     12. Tại xã Bình Minh:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 04/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 2 thôn (Bình Tịnh, Tân An)
     + Số hộ có lợn bệnh: 5 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 16 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 891 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 1 hộ có dịch, 2 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 303 kg)
     13. Tại xã Bình Định Bắc:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 05/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 2 thôn (Đồng Dương, Xuân Thái)
     + Số hộ có lợn bệnh: 6 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 67 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 1440 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 3 hộ có dịch, 58 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 1058 kg)
     14. Tại xã Bình Trị:
      + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 07/6/2019
      + Số thôn có lợn bệnh: 2 thôn (Vinh Huy, Châu Lâm)
      + Số hộ có lợn bệnh: 4 hộ
      + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 5 con
      + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 488 kg
      (Diễn biến phát sinh trong ngày: Không)
     Tổng số lượng lợn đã tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại các xã có dịch đến thời điểm báo cáo: 906 con; tổng trọng lượng tiêu hủy: 51.845 kg.
Đ.H

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo

Thống kê truy cập

00007775138

Hôm nay: 959
Hôm qua: 3431
Tháng này: 99577
Tháng trước: 253757
Năm này: 1433609
Năm trước: 1008487