NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kinh tế

Tình hình dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện đến 16h ngày 06/6/2019

Tác giả: Đức Hạnh Ngày đăng: 7:29 | 07/06/19 Lượt xem: 710

Đến 16h ngày 06/6/2019, bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại các xã Bình Dương, Bình Đào, Bình Sa, Bình Giang, Bình Phục, Bình Triều, Bình Hải, Bình Nam, Bình Tú, thị trấn Hà Lam, Bình Trung, Bình Minh, Bình Định Bắc, Bình Trị trên địa bàn huyện.

     1. Tại xã Bình Dương:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên 21/5/2019.
     + Số thôn có lợn bệnh: 3 thôn (Bầu Bính, Duy Hà, Nam Hà)
     + Số hộ có lợn bệnh: 13 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 30 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 1.980 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Không)
     2. Tại xã Bình Đào:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 26/5/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Trà Đóa 1, Trà Đóa 2, Vân Tiên, Phước Long)
     + Số hộ có lợn bệnh: 38 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 64 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 5245 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 5 hộ có dịch, 5 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 461,5 kg)
     3. Tại xã Bình Sa:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 26/5/2019
     + Số thôn có bệnh: 5 thôn (Châu Khê, Bình Trúc, Tây Giang, Cổ Linh, Tiên Đỏa)
     + Số hộ có lợn bệnh: 25 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 79 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 4069 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 2 hộ có dịch, 25 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 721 kg)
     4. Tại xã Bình Giang:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 27/5/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Bình Khương, Bình Túy, Bình Hòa, Hiền Lương)
     + Số hộ có lợn bệnh: 38 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 91 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 7.336 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 1 hộ có dịch, 1 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 139 kg)
     5. Tại xã Bình Phục
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 30/5/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Tất Viên, Ngọc Sơn Đông, Ngọc Sơn Tây, Bình Hiệp)
     + Số hộ có lợn bệnh: 53 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 79 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 6517 kg
      (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 8 hộ có dịch, 12 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 1216 kg)
     6. Tại xã Bình Triều:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 30/5/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 2 thôn (Phước Ấm, Hựng Mỹ)
     + Số hộ có lợn bệnh: 10 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 81 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 3.814 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Không)
     7. Tại xã Bình Hải:
    + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 01/6/2019
    + Số thôn có lợn bệnh: 3 thôn (Phước An, Đồng Trì, Hiệp Hưng) 
    + Số hộ có lợn bệnh: 17 hộ
    + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 65 con
    + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 2174 kg
    (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 4 hộ có dịch, 34 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 796 kg)
     8. Tại xã Bình Nam:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 01/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 3 thôn (Phương Tân, Vịnh Giang, Thái Đông)
     + Số hộ có lợn bệnh: 8 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 39 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 1008 kg
   (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 2 thôn, 2 hộ có dịch, 2 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 295 kg)
     9. Tại xã Bình Tú:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 03/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 3 thôn (Tú Ngọc A, Tú Ngọc B, Phước Cẩm)
     + Số hộ có lợn bệnh: 8 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 9 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 633 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Không)
      10. Tại thị trấn Hà Lam:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 03/6/2019
     + Số tổ có lợn bệnh: 3 Khu phố (Khu phố 8, Khu phố 9, Khu phố 1)
     + Số hộ có lợn bệnh: 5 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 11 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 795 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Không)
     11. Tại xã Bình Trung:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 04/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 1 thôn (Kế Xuyên 2)
     + Số hộ có lợn bệnh: 2 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 3 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 173 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Không)
     12. Tại xã Bình Minh:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 04/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 1 thôn
     + Số hộ có lợn bệnh: 2 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 2 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 170 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Không)
     Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại các xã có dịch đến thời điểm báo cáo: 33.914 kg.
Đ.H

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo

Thống kê truy cập

00007762129

Hôm nay: 36
Hôm qua: 2799
Tháng này: 86568
Tháng trước: 253757
Năm này: 1420600
Năm trước: 1008487