NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kinh tế

Giải pháp xây dựng và nhân rộng mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả trên địa bàn huyện Thăng Bình

Tác giả: Đoàn Thanh Khiết Ngày đăng: 13:05 | 05/01/19 Lượt xem: 357

     Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Huyện ủy Thăng Bình đã ban hành Chỉ thị 39-CT/HU ngày 30/7/2014 về tăng cường thực hiện các cơ chế chính sách phát triển kinh tế và Chỉ thị 40-CT/HU ngày 30/7/2014 về phát triển các mô hình kinh tế trên địa bàn huyện Thăng Bình, UBND huyện ban hành Quyết định số 2460/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 về Ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Thăng Bình. Trên cơ sở Chỉ thị của Huyện ủy, Đề án đã ban hành, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành liên quan, địa phương tập trung xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, trọng tâm là lĩnh vực nông nghiệp.
      Thăng Bình là huyện có tổng đàn vật nuôi và diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn của tỉnh, nhất là đất trồng lúa, nên huyện rất quan tâm đến việc triển khai thực hiện các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh và chủ động xây dựng các cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp. Hơn 4 năm thực hiện, ¬với nguồn lực hỗ trợ của nhà nước cùng với nguồn lực của nhiều tổ chức, cá nhân, huyện Thăng Bình đã quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả và đã đạt được những kết quả tích cực.
     Trên lĩnh vực trồng trọt: mô hình chuyển đổi từ 2 vụ lúa sang 1 vụ lúa, 2 vụ màu, hoặc chuyên canh hai vụ màu, đã được thực hiện rộng rãi tại các địa phương như Bình Đào, Bình Sa, Bình Dương, Bình Triều, thị trấn Hà Lam, Bình Nguyên, Bình Phục,… với diện tích gieo trồng trên 900 ha, giá trị thu nhập của mô hình từ 120 -150 triệu đồng/ha, tăng gấp 2-3 lần so với sản xuất lúa. Mô hình sản xuất rau sạch thực hiện tại thôn Hưng Mỹ, xã Bình Triều với diện tích trên 110 ha (trong đó HTX Mỹ Hưng 10 ha, phát triển trong hộ dân trên 100 ha), HTX Mỹ Hưng đã cung ứng sản phẩm rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap cho 2 cửa hàng rau sạch tại Đà Nẵng với khối lượng 200kg/ngày và khoảng 800kg/ngày tại thị trường truyền thống, với doanh thu 500.000.000đ/ha/năm. Mô hình sản xuất rau củ quả, cây gia vị như cà chua, môn hương, khổ qua, bầu, bí, dưa gang, nén, kiệu,… chủ yếu tại các xã Bình Triều, Bình Sa, Bình Giang, Bình Phục, Bình Nguyên… với diện tích canh tác hằng năm trên 450 ha, thu nhập bình quân 150 - 250 triệu đồng/ha/năm. Mô hình tích tụ, tập trung ruộng đất theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND huyện, thực hiện từ năm 2016 – 2018 với diện tích 334 ha (trong đó HTX thuê đất của hộ dân 25 ha), các HTX đã liên kết với các công ty để sản xuất giống lúa, nâng giá trị gia tăng lên từ 1,25 – 1,35 lần so với trồng lúa thương phẩm, giá trị đầu vào sản xuất giảm nhờ cơ giới hóa tập trung, thời gian làm đất, thu hoạch được rút ngắn, ngoài ra góp phần chuyển dịch lao động nông nghiệp sang các ngành nghề phi nông nghiệp.

Ảnh:Cấy lúa bằng máy cấy trên cánh đồng tích tụ ruộng đất tại xã Bình Đào
      Trên lĩnh vực chăn nuôi: mô hình trồng cỏ, nuôi bò nhốt bán thâm canh, tại các xã vùng Tây của huyện, với số lượng nuôi từ 10 - 20 con bò lai, trồng 3 - 7 sào cỏ, giá trị thu nhập tăng gấp 2 lần so với việc chăn nuôi quảng canh trước đây. Mô hình nuôi lợn ngoại hướng nạc, mỗi mô hình ổn định khoảng 10 lợn nái sinh sản, 50 – 100 lợn thịt, lãi ròng khoảng 200 triệu đồng/năm/mô hình, được thực hiện tại các xã Bình Chánh, Bình An, Bình Quý, Bình Định Nam, Bình Giang,... Mô hình nuôi lợn nái Móng Cái sinh sản thực hiện tại các xã Bình Triều, Bình Đào, Bình Sa, Bình Giang, Bình Hải,... cung cấp con giống và nguồn lợn sữa ra thị trường, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân. Mô hình nuôi gà thả vườn với số lượng khoảng 3.000 con đến 5.000 con/lứa (mỗi năm 3 lứa), đã đạt kết quả tốt, mỗi mô hình hằng năm cho thu nhập khoảng 200 - 450 triệu đồng, thực hiện tại các xã Bình Nam, Bình Sa, Bình Nguyên,...
     Bên cạnh những mô hình có sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách của nhà nước, hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn của huyện, nhiều mô hình tự phát từ việc tự tìm hiểu, học tập, tổ chức thực hiện của người dân, như mô hình nuôi trùn quế tại xã Bình Tú, đã cho thu nhập ổn định trên 500 triệu đồng/năm; mô hình sản xuất phôi nấm, trồng nấm bào ngư, linh chi tại thị trấn Hà Lam đã cho thu nhập trên 450 triệu đồng/năm; mô hình nuôi chim bồ câu Pháp tại Bình Lãnh, với số lượng 1.000 cặp bồ câu giống, đã cho thu nhập khoảng 200 triệu đồng/năm; mô hình nuôi ếch thịt, ếch giống kết hợp nuôi cá trê lai tại Bình Định Nam đã cho thu nhập khoảng 350 triệu đồng/năm,...

Ảnh: Mô hình nuôi trùn quế tại xã Bình Tú
     Có thể khẳng định, việc xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả trên địa bàn huyện Thăng Bình trong thời gian qua đã góp phần tích cực trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân trên địa bàn.
     Những kết quả đạt được là rất đáng ghi nhận, nhưng cũng dễ nhận thấy những hạn chế, khó khăn của các mô hình này, đó là hầu hết các mô hình chưa có liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hoặc có liên kết nhưng tính bền vững không cao, nông sản chưa mang tính tập trung để trở thành hàng hóa lớn, chất lượng và giá trị nông sản còn thấp, khả năng cạnh tranh trên thị trường gặp nhiều khó khăn,...
     Từ những kết quả đạt được và những hạn chế, khó khăn, để việc xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế nông nghiệp trên địa bàn đạt được những kết quả tích cực hơn nữa trong thời gian đến, các ngành liên quan, địa phương và người dân cần quan tâm thực hiện tốt một số giải pháp trọng tâm sau:
     Thứ nhất, cần quan tâm tuyên truyền có chọn lọc các cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước trên lĩnh vực nông nghiệp đến từng nhóm đối tượng, để người dân hiểu rõ, làm cơ sở triển khai thực hiện; đồng thời phát huy lợi thế của từng vùng để có sự lựa chọn, hỗ trợ, xây dựng các mô hình phù hợp. Tổ chức giới thiệu thực tế các mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả trên địa bàn để người dân tham quan, học tập kinh nghiệm, trong đó, cán bộ ngành nông nghiệp huyện, ban nông nghiệp xã, thị trấn phải là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động và giới thiệu các mô hình.
     Thứ hai, điều tra, nắm chắt những thuận lợi, khó khăn của các mô hình sản xuất nông nghiệp hiện có trên địa bàn, để có hướng hỗ trợ cho các mô hình phát triển bền vững. Qua đó, tiếp tục kêu gọi doanh nghiệp liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nhất là nông sản đã sản xuất ổn định, đảm bảo chất lượng như gà sạch từ gà thả vườn, rau an toàn sản xuất từ quy trình VietGap, công nghệ cao, lúa hữu cơ,...; hỗ trợ kịp thời các nguồn vốn để nâng cấp, mở rộng sản xuất, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến và bảo quản nông sản.
     Thứ ba, đối với các sản phẩm trong danh mục sản phẩm được lựa chọn hoàn thiện, nâng cấp trong chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) giai đoạn 2018-2020 theo Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh, cần ưu tiên hỗ trợ kịp thời các nguồn lực để thực hiện đảm bảo các tiêu chí đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP đảm bảo từ 3 sao trở lên; đối với những sản phẩm có khả năng tham gia chương trình OCOP, tiếp tục tổ chức rà soát, đánh giá, xếp hạng, để có định hướng hỗ trợ thực hiện hoàn thiện sản phẩm theo chương trình OCOP. Tiếp tục ứng dụng quy trình sản xuất VietGAP, quy trình sản xuất hữu cơ,... nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm.
     Thứ tư, để nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước phát huy hiệu quả và mang tính bền vững, cần thay đổi điều kiện hỗ trợ, theo đó, chỉ hỗ trợ cho mô hình có xây dựng dự án liên kết và thực hiện liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản. Có như vậy, sẽ tập trung nguồn lực hỗ trợ của nhà nước cho những mô hình có tính khả thi cao, sản xuất ổn định, chất lượng nông sản đảm bảo.
     Thứ năm, rà soát các cơ chế chính sách của huyện đã ban hành trên lĩnh vực nông nghiệp để điều chỉnh, bổ sung phù hợp; tiếp tục thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của trung ương, của tỉnh đã ban hành nhằm phát huy có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước cho các chương trình phát triển nông nghiệp trên địa bàn.
     Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, cùng với nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, quan tâm hướng dẫn thực hiện của các ngành liên quan và sự nổ lực vươn lên của người dân địa phương, trong thời gian đến, tin tưởng huyện Thăng Bình sẽ xây dựng và nhân rộng nhiều hơn nữa các mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả, bền vững.
Đ.T.K

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo
Thống kê truy cập

00006867281

Hôm nay: 6658
Hôm qua: 10979
Tháng này: 128074
Tháng trước: 73643
Năm này: 525752
Năm trước: 1008487