NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kinh tế

Một số nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh thực hiện Đề án xây dựng “Thị trấn Hà Lam đạt chuẩn văn minh đô thị”

Tác giả: Như Võ Ngày đăng: 15:14 | 13/07/18 Lượt xem: 646

Văn minh đô thị được hiểu là thái độ ứng xử của cộng đồng cư dân đô thị với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Một đô thị văn minh là nơi đó con người biết bảo vệ, chăm lo môi trường sống, có ý thức cao vì cộng đồng chung, con người ứng xử có văn hóa với nhau, cùng bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp.

     Trong những năm qua, huyện Thăng Bình đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và tăng cường công tác quản lý, nâng cấp, chỉnh trang đô thị thị trấn Hà Lam; thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp chấn chỉnh kỷ cương pháp luật, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, bộ mặt đô thị thị trấn Hà Lam ngày một khang trang, các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp được bảo tồn, phát huy; hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của các ngành, các cấp và ý thức trách nhiệm của người dân được nâng lên.
     Tuy nhiên, thị trấn Hà Lam vẫn còn những tồn tại, hạn chế, bất cập: hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa đáp ứng được nhu cầu; nhiều tuyến đường, tuyến phố không đảm bảo vệ sinh môi trường, tình trạng vức rác, xả nước thải bừa bãi còn phổ biến; lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán trái phép diễn ra ở một số tuyến đường; quảng cáo, rao vặt tùy tiện gây mất mỹ quan đô thị. Về trật tự an toàn giao thông, nhiều nơi lòng đường, vỉa hè bị lấn chiếm, xuống cấp, hư hỏng, sụt lún gây ảnh hưởng đến bộ mặt đô thị và an toàn giao thông. Tình hình vi phạm pháp luật về an toàn giao thông vẫn còn nhiều như: đi sai làn đường, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ cho phép, vượt đèn đỏ, uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông; phương tiện giao thông không đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, chở cồng kềnh, quá tải diễn ra phổ biến…Tình trạng ứng xử thiếu văn hóa nơi công cộng; ý thức chấp hành các quy định về nếp sống văn hóa, văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang chưa cao…Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, đồng thời đẩy mạnh thực hiện Đề án xây dựng “Thị trấn Hà Lam đạt chuẩn văn minh đô thị” giai đoạn 2015 – 2020, trong thời gian tới cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
     Một là, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục sâu rộng trong các ngành, hội, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học và quần chúng nhân dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ về nội dung, ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị.
     Hai là, thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về trật tự đô thị, chú trọng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, kiến trúc cảnh quan, quản lý xây dựng, vệ sinh môi trường. Tổ chức sắp xếp, chỉnh trang gắn với đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị tại thị trấn Hà Lam theo hướng hiện đại, đảm bảo thống nhất, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, điện chiếu sáng, cây xanh, môi trường, hệ thống cấp thoát nước, thông tin liên lạc, biển báo, thiết chế văn hóa, thể thao, di tích lịch sử… nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị, đáp ứng cơ bản nhu cầu đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
     Ba là, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong gia đình, dòng tộc, cộng đồng dân cư, tạo chuyển biến tích cực trong văn hóa ứng xử, giao tiếp nơi công cộng, văn hóa thương mại, văn hóa giao thông, văn hóa du lịch, văn hóa công sở…Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong đó chú trọng nội dung xây dựng gương “Người tốt – Việc tốt”. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy ước tổ dân phố, thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về việc cưới, việc tang và lễ hội.
     Bốn là, tập trung triển khai thực hiện Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; Quyết định số 3170/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy định về việc xét chọn và công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh về Phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2025, định hướng đến năm 2030.
     Năm là, tăng cường công tác vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị; chấn chỉnh trật tự quảng cáo, rao vặt, kinh doanh dịch vụ văn hóa, dịch vụ thể thao, vui chơi giải trí. Thực hiện văn minh thương mại tại các chợ trên địa bàn thị trấn; tập trung kiểm tra, kiểm soát đưa hoạt động giết mổ, chế biến, vận chuyển gia súc, gia cầm trên địa bàn thị trấn vào nề nếp, đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, văn minh thương mại. Chủ động xây dựng và thực hiện tốt các phương án phòng chống cháy, nổ. Có biện pháp hữu hiệu trong việc phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý cháy nổ trên địa bàn thị trấn…hạn chế thấp nhất xảy ra cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra. Thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; kiên quyết xử lý các vi phạm về an ninh trật tự đô thị; kiên quyết đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy, mại dâm…trên địa bàn thị trấn Hà Lam.

Ảnh: Đường nội thị Thị trấn Hà Lam
     Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung thực hiện một số nội dung cơ bản nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực, rõ nét trong nếp sống của nhân dân xứng đáng là một Trung tâm hành chính của huyện Thăng Bình; nên việc đẩy mạnh xây dựng “Thị trấn Hà Lam đạt chuẩn văn minh đô thị” là hết sức cần thiết, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương hiện nay cũng như định hướng phát triển trong thời gian tới. Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị trấn Hà Lam trong thực hiện nếp sống văn minh; xây dựng môi trường văn hóa, lối sống lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, nâng cao chất lượng “Gia đình văn hóa”; “Tổ dân phố văn hóa”; “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định, chính trị đảm bảo quốc phòng an ninh. Từng bước hoàn thành các chuẩn mực về hành vi ứng xử văn hóa, văn minh đô thị trở thành nếp sống của nhân dân thị trấn. Xây dựng thị trấn Hà Lam phát triển theo hướng bền vững, giàu đẹp, văn minh, hiện đại, trở thành đô thị loại 4 vào năm 2020, xứng tầm là đô thị trung tâm của huyện nhà./.
N.V

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo
Thống kê truy cập

00007039456

Hôm nay: 396
Hôm qua: 3176
Tháng này: 122074
Tháng trước: 178175
Năm này: 697927
Năm trước: 1008487