NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Quốc phòng - An ninh

Đồn biên phòng Bình Minh: Phát huy truyền thống, giữ vững chủ quyền an ninh trên biển

Tác giả: Trung Hiếu Ngày đăng: 7:39 | 27/02/19 Lượt xem: 307

Bộ đội Biên phòng là thành phần trong Quân đội nhân dân Việt Nam (tiền thân là Công an nhân dân vũ trang), do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục và rèn luyện, có nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Trải qua gần 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ đội Biên phòng không ngừng lớn mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới. Phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc và Quân đội nhân dân Việt Nam, tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Minh- tiền thân là Đồn Công an Nhân dân Vũ trang 55- đã luôn nêu cao phẩm chất cách mạng của người lính Cụ Hồ, quyết tâm, đoàn kết, vượt qua mọi thử thách, gắn bó máu thịt với nhân dân, hoàn thành suất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

     Thăng Bình là một trong 08 huyện biên giới của tỉnh Quảng Nam, có chiều dài bờ biển 24,5 km, có vị trí chiến lược cả về kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; vùng hải phận rộng lớn là địa bàn quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển của huyện và của cả tỉnh Quảng Nam. Bám sát đặc điểm đó, nhiều năm qua, Đồn Biên phòng Bình Minh đã không chỉ thiết thực giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia mà còn tham gia có hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Theo đó, phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, chuyên trách, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Minh thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Minh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, nhất là trong công tác sẵn sàng chiến đấu, xử lý các tình huống, cùng các lực lượng địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chủ động tham mưu, phối hợp với các ngành tham gia phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh; thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa Đồn Biên phòng với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể của huyện như: Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về các hoạt động trên biển. Chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể của địa phương thực hiện hiệu quả nhiều cuộc vận động, phong trào, chương trình, nội dung rất ý nghĩa như: cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ", Chương trình giảm nghèo; “Nâng bước em đến trường”, “Tổ tàu thuyền đoàn kết đánh bắt trên biển”, thành lập Nghiệp đoàn nghề cá; thành lập và công nhận các tổ dân cư, tổ tàu thuyền và hộ gia đình có tàu công suất lớn đăng ký tham gia phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc các gia đình chính sách,... xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh trong thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ở khu vực ven biển. Trong đó, lực lượng cán bộ, chiến sĩ đã có nhiều nghĩa cử cao đẹp, thắm đượm tình quân dân, hỗ trợ tích cực bà con vùng biển vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt, đơn vị đã thể hiện tinh thần chủ động, dũng cảm, sáng tạo kề vai sát cánh cùng nhân dân trong công tác phòng tránh bão lũ, khắc phục hậu quả thiên tai với tinh thần trách nhiệm cao đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân. Từ những hoạt động thiết thực và giàu tính nhân văn của các chiến sĩ Đồn Biên phòng, vẻ đẹp anh bộ đội Cụ Hồ đã được nhân lên trong thời bình, càng tô đậm thêm nghĩa tình quân dân như cá với nước vốn sâu sắc bền chặt của dân tộc ta từ xưa đến nay.
     Gần 44 năm, kể từ ngày thành lập đến nay, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đơn vị lập nên nhiều chiến công, góp phần tô thắm thêm trang sử vẻ vang của lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Nam và của quê hương Thăng Bình anh hùng. Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Minh vinh dự được các cấp, các ngành tặng thưởng 79 Bằng khen; 165 Giấy khen. Có 98 lượt tập thể và 753 lượt cá nhân được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, UBND tỉnh Quảng Nam, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và UBND huyện Thăng Bình tặng Bằng khen, Giấy khen trong công tác bảo vệ chủ quyền ANBG vùng biển, giữ gìn ANCT - TTATXH; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; đấu tranh phòng, chống tội phạm; tham gia phát triển KT-XH trên địa bàn Biên phòng. Nhiều năm liền đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng; chi bộ đạt TSVM tiêu biểu...

Đồn Biên phòng Bình Minh được thành lập ngày 27/4/1975, hiện đóng chân trên địa bàn xã Bình Minh
    Để phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của bộ đội biên phòng trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, thời gian đến, Đồn Biên phòng Bình Minh sẽ tập trung thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:
     - Cấp ủy, ban chỉ huy và cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị luôn giữ vững khối đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thi đua hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân địa phương xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, bảo đảm ANCT - TTATXH, củng cố QP - AN trên địa bàn. Phối hợp triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của BCH Trung ương về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
     - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho mọi tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt mọi đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là các văn bản luật về biên giới quốc gia; hướng dẫn ngư dân ra vào làm ăn trên biển chấp hành đúng các quy định về hiệp định, hiệp nghị mà Việt Nam ký kết với các quốc gia cũng như công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982; tích cực tham gia công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, hướng dẫn và giúp đỡ ngư dân giải quyết các tranh chấp, tai nạn xảy ra trên biển theo đúng quy định của pháp luật.
    - Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy chế phối hợp với Đảng ủy các xã ven biển trong lãnh đạo công tác biên phòng với nhiệm vụ chính trị của địa phương; tiếp tục triển khai tốt chương trình phối hợp với các ngành, nhất là thực hiện các mô hình, phong trào tự quản theo tinh thần Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
    - Thường xuyên củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới. Giữ vững mối quan hệ đoàn kết, gắn bó keo sơn, quân với dân một ý chí; xây dựng khu vực biên giới ổn định về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh, thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương. Quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
     Với bề dày truyền thống và những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Minh đạt được trong những năm qua, thời gian đến, cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ sẽ đoàn kết, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn thách thức, ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.
T.H

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo
Thống kê truy cập

00006867222

Hôm nay: 6599
Hôm qua: 10979
Tháng này: 128015
Tháng trước: 73643
Năm này: 525693
Năm trước: 1008487