Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH huyện
Số/Ký hiệu: 02/BCĐ-VH&TT
Ngày ban hành: 23/08/2017
Người ký: Trần Văn Thức - Trưởng ban
Ngày hiệu lực: 23/08/2017
Công văn về việc kiểm tra công nhận các danh hiệu Văn hóa năm 2017
Còn hiệu lực
STTTập tin văn bảnKích thướcTải về
1 CV_02_BCD.PDF 535,42 Kb
2 Bang_cham_diem_co_quan__don_vi_nam_2017.doc 75,5 Kb
3 Bang_cham_diem_Toc_VH.doc 47 Kb
4 Bang_diem_cong_nhan_Thon_VH.doc 89 Kb
5 Bang_diem_cong_nhan_To_dan_pho_VH.doc 89,5 Kb
6 Bang_diem_GDVH_nam_2017_(Ap_dung_cho_gia_dinh_CBCC_NLD).doc 82 Kb
7 Bang_diem_GDVH_nam_2017.doc 96 Kb
8 Bang_cham_diem_doanh_nghiep_2017.doc 78,5 Kb