Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực:
select
Tên thủ tục:
STTThủ tục hành chínhThao tác
1 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)
2 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
3 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
4 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 (B-BYT-258737-TT)
5 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức kinh doanh dịch vụ ăn uống được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 (B-BYT-258729-TT)
6 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014
7 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014
8 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
9 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng hoặc truy tặng
10 Đề nghị xác nhận và giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (gọi chung là thương binh) (do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đảm nhận)
11 Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ
12 Giám định vết thương còn sót
13 Hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
14 Xác nhận và giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
15 Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
16 Giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng
17 Giải quyết mai táng phí, trợ cấp một lần
18 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần
19 Mua bảo hiểm y tế
20 Di chuyển hồ sơ
21 Đổi hoặc cấp lại bằng Tổ quốc ghi công
22 Đề nghị xác nhận và giải quyết chế độ đối với người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ không thuộc lực lượng quân đội, công an
23 Đề nghị xác nhận liệt sĩ đối với người hy sinh trong chiến tranh không còn giấy tờ không thuộc lực lượng quân đội, công an
24 Đề nghị cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình
25 Hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng; Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng; Hỗ trợ chi phí mai táng
26 Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch
27 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
28 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
29 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
30 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
31 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
32 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
33 Cấp lại giấy phép xây dựng công trình
34 Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình
35 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ
36 Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn nhà ở riêng lẻ tại đô thị
37 Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
38 Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
39 Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
40 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
41 Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến
42 Cấp giấy phép xây dựng không theo tuyến
43 Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
44 Thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Ủy ban nhân dân cấp huyện là chủ đầu tư
45 Thẩm định báo cáo đề xuất dự án đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Ủy ban nhân dân huyện quyết định đầu tư
46 Thẩm định công trình kiên cố hóa mặt đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
47 Thẩm định công trình Giao thông theo quy trình đầu tư xây dựng cơ bản thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
48 Tạm ngưng kinh doanh hộ kinh doanh
49 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
50 Đăng ký bổ sung, thay đổi kinh doanh của hộ kinh doanh
51 Đăng ký hộ kinh doanh
52 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã, liên hợp tác xã khi bị hư hỏng
53 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã, liên hợp tác xã khi bị mất
54 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
55 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh hợp tác xã
56 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã
57 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
58 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
59 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
60 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
61 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
62 Tách thửa hoặc hợp thửa đất
63 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
64 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế
65 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề
66 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất
67 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
68 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất
69 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
70 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
71 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện
72 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất
73 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
74 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định
75 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở
76 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý
77 Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận
78 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
79 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
80 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
81 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
82 Hòa giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện
83 Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam
84 Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam
85 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
86 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
87 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
88 Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình
89 Đăng ký việc xác định lại dân tộc
90 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
91 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
92 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
93 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
94 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
95 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
96 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
97 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)
98 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
99 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
100 Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
101 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
102 Thẩm tra thiết kế các công trình giao thông và công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.
103 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

Thông báo

Thống kê truy cập

00008332826

Hôm nay: 6150
Hôm qua: 6962
Tháng này: 145625
Tháng trước: 108517
Năm này: 145625
Năm trước: 1845672