default Orange

Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: 02/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 24/06/2016
Người ký: Phan Công Vỹ - Chủ tịch
Ngày hiệu lực: 24/06/2016
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thăng Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Còn hiệu lực
STTTập tin văn bảnKích thướcTải về
1 NQ_02_1.pdf 766,78 Kb
2 NQ_01_1.pdf 652,15 Kb
3 NQ_03_1.pdf 801,54 Kb
4 NQ_04_1.pdf 789,64 Kb
5 NQ_05_1.pdf 662,85 Kb
6 NQ_06_1.pdf 742,5 Kb
7 NQ_07_1.pdf 811,21 Kb
8 NQ_08_1.pdf 711,71 Kb
9 NQ_09_1.pdf 390,65 Kb