default Orange

Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: 27/NQ-CP
Ngày ban hành: 21/02/2017
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng
Ngày hiệu lực: 21/02/2017
Nghị quyết về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020
Còn hiệu lực
STTTập tin văn bảnKích thướcTải về
1 NQ_27.pdf 1,06 Mb