default Orange

Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 01/2016/TT-BNV
Ngày ban hành: 13/01/2016
Người ký: Nguyễn Trọng Thừa - Thứ trưởng
Ngày hiệu lực: 01/03/2016
Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt đọng của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Còn hiệu lực
STTTập tin văn bảnKích thướcTải về
1 01_2016_TT-BNV.pdf 129,47 Kb