default Orange

Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: 07/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 17/12/2014
Người ký: Hồng Quốc Cường - Chủ tịch
Ngày hiệu lực: 17/12/2014
Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu
Còn hiệu lực
STTTập tin văn bảnKích thướcTải về
1 Nghi_quyet_07_HDND_huyen_khoa_X__ky_hop_13.pdf 914,29 Kb