default Orange

Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: 05/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 17/12/2014
Người ký: Hồng Quốc Cường - Chủ tịch
Ngày hiệu lực: 17/12/2014
Nghị quyết về chương trình hoạt động năm 2015 của Hội đồng nhân dân huyện Thăng Bình khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016
Còn hiệu lực
STTTập tin văn bảnKích thướcTải về
1 Nghi_quyet_05_HDND_huyen_khoa_X__ky_hop_13.pdf 1,09 Mb