default Orange

Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: 04/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 17/12/2014
Người ký: Hồng Quốc Cường - Chủ tịch
Ngày hiệu lực: 25/12/2014
Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2015
Còn hiệu lực
STTTập tin văn bảnKích thướcTải về
1 Nghi_quyet_4_HDND_huyen_khoa_X__ky_hop_13.pdf 3,35 Mb